of 58952 LinkedIn

VNG wil uitstel Wabo

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dringt er op aan de Wabo pas op 1 oktober in te voeren. Het ministerie van VROM vindt het ‘niet chic’ dat de koepelorganisatie dit naar buiten brengt zonder eerst met de minister te hebben gesproken.
10 reacties
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dringt er op aan de Wabo pas op 1 oktober in te voeren. Het ministerie van VROM vindt het ‘niet chic’ dat de koepelorganisatie dit naar buiten brengt zonder eerst met de minister te hebben gesproken.
'Ict klopt'
Volgens de VNG is het onhaalbaar om de Wabo per 1 juli in te voeren, zoals minister Huizinga (VROM, ChristenUnie) wil. Toch laat een VNG-woordvoerster desgevraagd weten dat de in april opgeleverde ict-versie voldoet: ‘De fouten zijn eruit gehaald. De ict klopt nu.’ Gemeenten hebben volgens de VNG echter extra tijd nodig om alles te installeren en aan te sluiten op de eigen applicaties. De periode tot 1 juli zou daarvoor te kort zijn.


Knopen doorhakken

Een woordvoerder van minister Huizinga reageert teleurgesteld: ‘De afspraak was dat we knopen zouden doorhakken in een bestuurlijk overleg. Ik vind het een beetje kinderachtig, en niet chic, dat de VNG nu aan de media gaat vertellen wat haar insteek wordt voor dit overleg. Dat legt extra druk op de zaak. Daarmee is niemand geholpen. Iedereen wil zo snel mogelijk duidelijkheid, dáár gaat het om.’

 

Welles-nietes
Het genoemde bestuurlijk overleg zou aanvankelijk deze week (donderdagavond) worden gehouden. Volgens de VNG is deze afspraak echter ‘op verzoek van de minister’ verzet naar een nader te bepalen moment. De woordvoerder van Huizinga ontkent dat dit op verzoek van de minister is gebeurd. ‘Maar ik ga hier verder niet op in, want dan wordt het welles-nietes.’ Volgens Huizinga’s woordvoerder is het de bedoeling dat het overleg op korte termijn, waarschijnlijk volgende week, alsnog wordt gehouden.

 

Problemen opgelost
Minister Huizinga heeft eerder gezegd dat de Wabo alleen zal worden ingevoerd als de ict-problemen zijn opgelost. ‘Zorgvuldigheid gaat boven snelheid’, zei ze hierover in de Eerste Kamer. De minister zei toen ook dat zij de stem van de VNG zwaar zou laten meewegen. De VNG heeft haar standpunt mede gebaseerd op geluiden vanuit de eigen achterban. De G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) denken tot 1 september nodig te hebben om alle gemeentelijke applicaties goed te kunnen aansluiten op het zogeheten Omgevingsloket Online.

 

Niet ver genoeg
Een groep van tien ‘topkringgemeenten’ vindt het verzoek van de G4 niet ver genoeg gaan. Volgens deze gemeenten, die allemaal ver zijn gevorderd met hun voorbereidingen op de Wabo, is het ‘vragen om problemen’ om vast te houden aan 1 juli als invoeringsdatum. In een e-mail aan zowel VROM als de VNG dringen zij aan op uitstel tot 1 oktober.

 

Niet optimaal
In tegenstelling tot wat de VNG-woordvoerder zegt, menen de topkringgemeenten overigens dat de nieuwste ict ‘niet optimaal’ functioneert. Om die reden zouden gemeenten de periode tot 1 oktober nodig hebben om alles goed draaiende te krijgen. De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voegt 25 vergunningstelsels samen. Onder meer bouw-, sloop-, kap- en milieuvergunningen gaan hierbij op in één nieuwe omgevingsvergunning, die overal in het land digitaal moet kunnen worden aangevraagd via het al genoemde Omgevingsloket Online.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Derk (Specialist in Goed Opdrachtgeverschap) op
Invoering WABO afhankelijk van ICT? Ook hier blijkbaar een gebrek aan Goed Opdrachtgeverschap. Met alle gevolgen van dien: zowel materieel als immaterieel.
Door paul van der hart (oud it-manager gemeente) op
@H.Toonen: Geringe voorbereidingstijd? Gemeenten zijn al meer dan vijf jaar met de WABO bezig!
Door Geerlofs (wabo projectleider) op
Hoe de VNG bepaald heeft dat de OLO zou voldoen is voor mij echt een raadsel. Wat ik heb gehoord van gemeenten die bij het testen betrokken zijn geweest is toch echt anders. En dan rest maar een verstandige conclusie. Uitstel. Niet wachten tot de OLO echt goed is want dat is blijkbaar te veel gevraagd. Maar geef gemeenten nog even iets extra de tjd om de onvolkomenheden in het OLO op te vangen. Dit zodat we straks echt kunnen spreken over betere dienstverlening en reductie van administratieve lasten.
Door jur adviseur op
Wie oh wie kan vandaag de dag nog een besluit voorleggen aan de raad en dat de raad hem voor 1 juli heeft vastgesteld? Juist ja! Bijna geen enkele waardoor de wabo al rechtskracht heeft maar intern beleid nog niet op orde is. Waarom "liegt" die woordvoerder dat snelle duidelijkheid belangrijk is? Waarom is het overleg dan uitgesteld? Ik denk dat Huizinga net zo lang gaat uitstellen dat je bijna niet meer kan zeggen dat het uitgesteld wordt.
Door Les Paul op
Als we alleen al kijken naar het ICT-drama in Amsterdam, dan zou een soepele invoering van de WABO in de G4 per 1-1-2011 nog wel eens lastig kunnen worden.
Door H. Toonen (teamleider VTH) op
De invoering van de Wabo begint op een slechte soap te lijken. Opnieuw wordt duidelijkheid over de invoering uitgesteld, nu naar volgende week. Wie heeft hier nog de regie! Naast alle heisa rond de ICT moet je je ook afvragen of, gezien de geringe voorbereidingstijd, het wel verstandig is om de Wabo in te laten gaan midden in de vakantietijd. Dat is vragen om moeilijkheden. Kortom, wij willen graag aan de slag met de Wabo want we willen ook wel eens verder. De voortdurende onzekerheid maakt ons niet gelukkig. Maar de randvoorwaarden wel goed ingevuld zijn.
Door W. Wilkens (schrijvende) op
Inderdaad neit chic van de VNG om al in te stemmen met een wet als de Wabo!
Geen idee waar de minister het over heeft als zij/hij het woord zorgvuldigheid in de mond neemt bij een wet als deze. Ik verwijs naar het artikel van teunissen in de Gemeentestem d.d. 27 mrt. 2010, p. 136, waarin hij het heeft over een wettelijke spaghetti!
Maar goed de ICT wereld en de managers moeten er ook wat aan verdienen, de problemen komen vanzelf op het bord van de utivoerder terecht.
Door jan (ambtenaar) op
de grote gemeenten hebben al problemen om alles op tijd te kunnen regelen, wat dan te denken over de situatie bij de minder grote en kleinere gemeenten!
Door Gerard Boshoeve (ambtenaar) op
Inderdaad niet erg chic van de VNG. Ik vraag me dan ook af of deze VNG wel zijn gemeenten die zij vertegenwoordigd heeft geraadpleegd. Ik denk het niet. Volgens mij willen gemeenten namelijk gewoon starten met die wabo (evt zonder OLO). Zie hiervoor de reactie van de VBWT.
Ik hoop dat ze morgen verstandig zijn en eens een keer een duidelijk en goed besluit nemen. 1 juli starten met die hap.
Door Lourens (Ambtenaar) op
Of heeft de VNG het te druk met het 'gemeentes te adviseren om vooral moeilijk met WOB-verzoeken' om te gaan