of 61441 LinkedIn

VNG: Wet open overheid onuitvoerbaar

De Wet open overheid (Woo), waarvoor een initiatiefvoorstel is gedaan, leidt tot een sterke toename van bureaucratie en kostenstijging voor gemeenten en is niet uitvoerbaar, waarschuwt de VNG.

De Wet open overheid (Woo), waarvoor een initiatiefvoorstel is gedaan, leidt tot een sterke toename van bureaucratie en kostenstijging voor gemeenten en is niet uitvoerbaar, waarschuwt de VNG.

Bijstelling vereist
Dinsdag werd het wetsvoorstel, dat een opvolger moet zijn voor de Wob, in eerste termijn behandeld in de Tweede Kamer. Voorafgaand schreef de VNG de Kamerleden een brief met de grootste kritiekpunten. 'Op een groot aantal punten is bijstelling vereist', aldus de VNG. Concrete kritiek heeft de VNG bijvoorbeeld op de plicht tot actieve openbaarmaking. Die 'bergt het gevaar in zich dat adviezen anders opgeschreven worden en dat gemeenten geen informatie van derden meer krijgen. Gemeenten krijgen ook uitvoeringsproblemen omdat de hoeveelheid stukken die onder deze plicht zouden komen te vallen te groot is. Ten slotte is een openbaarmakingstermijn van een week te kort.'

Centraal registreren
Ook de verplichting alle documenten centraal te registreren gaat de VNG te ver. 'Wij bepleiten een register van documenten van algemene aard, waarvan het logisch of begrijpelijk is dat een burger hier kennis van kan nemen.' Verder zijn de scherpere uitzonderingsgronden, de bredere reikwijdte (meer bestuursorganen dan nu onder de Wob vallen) en de voorgestelde 'informatiecommissaris' de VNG een doorn in het oog.

Financiële consequenties
En ten slotte maakt de VNG zich zorgen over de financiële kant: 'Ons komt het onwaarschijnlijk voor dat de toename in administratieve lasten die uit dit wetsvoorstel voortvloeien geen financiële consequenties voor gemeenten zullen hebben.'

Meer rechtspersonen
Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) heeft zich met vergelijkbare zorgen tot de Kamer gewend. Actal is vooral bezorgd over het scharen van allerlei nieuwe privaatrechtelijke rechtspersonen met een publieke taak onder de Woo, terwijl die niet onder de Wob vallen. Actal voorziet 'mogelijk aanzienlijke regeldruk voor de betreffende rechtspersonen'. Ook de plicht tot registratie in een openbaar register baart Actal zorgen. In de Kamer waren het vooral SP, GroenLinks en D66, die zich voorstander van de Woo betoonden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Nick op
Laat maar gauw komen die Woo. Scheelt een hoop archiefruimte. Wat je niet opschrijft hoef je immers ook niet te archiveren. Dus alles wat een beetje gevoelig is ga je niet meer opschrijven, maar alleen maar tegen elkaar zeggen.
Met de wet bereik je dus juist niet wat je beoogt. Er gaat juist meer in achterkamertjes plaatsvinden en dat wordt niet opgeschreven en is dus niet meer reproduceerbaar.
Doorgeschoten regelgeving dus!
Door Jannie op
Prima deze wet, maar dan wel graag middelen vanuit het Rijk aanleveren om de consequenties ervan op te vangen. Het Rijk legt gemeenten nogal veel op, maar 'vergeet' steeds om er ook even de nodige middelen bij te leveren. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan eHerkenning, de Basisregistraties, de Stelselvoorzieningen, 3D, de DigiD-audit enz. En als hetgeen door het Rijk dan ontwikkeld/bedacht wordt dan ook daadwerkelijk werkbaar is, maar dat is vaak nog niet eens het geval. En de gemeenten maar lappen en repareren. Ik voorspel dat gemeenten het financieel nog veel moeilijker gaan krijgen dan nu al het geval is. Door deze wijze van opereren door het Rijk. En de burgers maar klagen dat gemeenten zoveel overheadkosten hebben... Gek hè?
Door Aart (adviseur) op
Fijn dat zoveel reacties gefundeerd zijn op degelijke kennis van de besproken stukken en geventileerde opinies. Jammer dat standpunten het winnen van meningen. Het is echt noodzakelijk om de huidige wetgeving te herijken en te veranderen. Maar een totale transparantie is niet handig, niet wenselijk en druist in tegen bestaande wetgeving op tal van terreinen. Er is dus nog wat te doen.
Door henk op
mevrouw jorritsma zal wel weer haar vriendjes benaderen zodat deze prima wetgeving het niet zal halen
Door August Biels (gewezen ICT ambtenaar) op
Als de VNG tegen is, dan moet het haast wel een goede wet zijn. VNG is mordicus tegen iedere vorm van openbaarmaking, en is een groot voorstander van de 19e eeuwse achterkamertjespolitiek die in de meeste gemeenten nog prevalent is.
Door F Blake (Wan Lan beheerder) op
Klinkt als een goede zaak deze wet. Gemeenten zijn te dicht en te onbereikbaar voor hun burgers. Het teveel aan achterkamertjes politiek word de burger moedeloos van. Voor al in West-Friesland is dit verschrikkelijk. Men kan de subsidies en rijksoverheidsgelden beter direct over maken naar de lokale aannemers en boeren dat scheelt weer tussenpersonen. Vriendjes politiek (o sorry dat heet tegenwoordig "netwerken") is daar verschrikkelijk.
Geld overigens ook voor politie, zorg, GGZ, etc...