of 64621 LinkedIn

VNG weigert zich te buigen over herverdeling gemeentefonds

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft voorlopig geen inhoudelijke reactie op de voorstellen voor een andere verdeling van het gemeentefonds. Na het uiterst kritische rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) op dat wetsvoorstel, wil de gemeentekoepel eerst een reactie van Binnenlandse Zaken op die kritiekpunten.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft voorlopig geen inhoudelijke reactie op de voorstellen voor een andere verdeling van het gemeentefonds. Na het uiterst kritische rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) op dat wetsvoorstel, wil de gemeentekoepel eerst een reactie van Binnenlandse Zaken op die kritiekpunten.

De afspraak was eigenlijk dat de VNG direct na het ROB-advies de consulatie over het aangepaste verdeelvoorstel zou starten. Maar volgens het VNG-bestuur is de ROB dermate kritisch op dat voorstel – ‘het is beter dan het vorige, maar nog niet goed genoeg’ – dat Binnenlandse Zaken beter eerst met een procesreactie komt op die bevindingen. De Raad adviseerde het ministerie onder andere om voorafgaande aan invoering nog een aantal punten uit te zoeken en zo nodig aan te passen.

 

Zorgvuldigheid

‘De VNG vindt het belangrijk dat recht wordt gedaan aan de opmerkingen van de ROB. Zorgvuldigheid gaat in dit traject boven snelheid’, aldus het VNG-bestuur in een ledenbrief waarin ze de gemeenten uitnodigt voor de Algemene Ledenvergadering op 26 november. Aanvankelijk had de VNG de consultatiebijeenkomsten gepland voor medio november, om vervolgens begin december het definitieve VNG-advies over het verdeelvoorstel vast te stellen.

 

Consequenties

Benadrukt wordt wel dat gemeenten doorgaan met het proces om tot een betere verdeling van het gemeentefonds te komen, omdat de huidige verdeling niet meer voldoet. Wat de VNG betreft hoeft de aangekondigde pas op de plaats dan ook geen consequenties te hebben voor het moment van invoering van een nieuwe verdeling – voorzien is 2023.

Demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gaat er overigens nog steeds vanuit dat nu eerst de VNG met een advies moet komen. 'Een reactie op het eindadvies van de ROB doe ik u toekomen na ontvangst van het advies van de VNG, dat ik eind november verwacht. Deze reactie ontvangt u in het eerste kwartaal van 2022', stelde de D66-bewindsvrouw vorige week nog in een Kamerbrief.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
@Birnie Janssen (ambtenaar)
De herziening van het gemeentefonds is niet voor niets op de rails gezet. Kennelijk ontvangen in de bestaande situatie een flink aantal gemeenten feitelijk teveel financiële middelen uit dit fonds, dit na nadele van de gemeenten die feitelijk 'recht' hebben op meer.
De gemeenten die de buit al jaren (meer dan) binnen hebben zijn uiteraard niet gebaat bij minder financiële middelen. Min reactie moet je in deze context zien.
Door Bimie Janssen (Ambtenaar) op
@Spijker: hoezo hebben gemeenten teveel gehad? Waar leidt je dat uit af? Bedoel je dan Wassenaar? Met weinig uitkeringen en hoge potentie OZB? Of Amsterdam als absolute geldverslinder met metro-trajecten en echte grote stedenproblematiek? Blijkbaar heb jij een beeld bij gemeenten die teveel geld hebben gehad, maar wat mij betreft is het een volstrekt subjectieve waarneming waarvan elke onderbouwing ontbreekt! Dus zolang gemeenten wetten moeten uitvoeren met (terecht) minimale beleidsvrijheid is de bekostiging daar van aan het rijk en dus de belastingbetaler in zijn algemeenheid. Daar heb je geen gemeentefonds voor nodig.
Door Spijker (n.v.t.) op
1. uit de nu voorgestelde verdeling blijkt dat er kennelijk gemeenten zijn die al jaren feitelijk teveel uitkering hebben ontvangen.
2. een nieuwe verdeling moet natuurlijk goed worden onderbouwd.
3. in het kader van de AWB moet er een goede afbouwregeling voor de nadeelgemeenten worden gecreëerd.
4. om het proces te laten slagen moeten er voor die gemeenten voldoende extra middelen beschikbaar zijn.
En.......nu eens vooruit met de geit!!!
Door Bimie Janssen (Ambtenaar) op
@Bruna: het is precies dat "niemand wil er op achteruit gaan" en dat is simpelweg onmogelijk. Helemaal waar! En met de simpele conclusie dat het hele gemeentefonds een verdeelMODEL is, en dus een vereenvoudiging van de werkelijkheid moet je ook leren leven. Het zou pas weer werken wanneer de gemeente gewoon de gedecentraliseerde taken mocht uitvoeren op declaratiebasis met gestandaardiseerde uitvoeringssoftware en alleen voor eigen beleid ook echt zelf belastingmiddelen zou moeten inzetten. Dan wordt ook duidelijk of de Friezen echt een Thialf willen? Elke gemeente een zwembad moet hebben? Of persé een (prof-)voetbalclub moeten redden en wat dat kost?
Door Richard (ambtenaar) op
Het voorstel dat er ligt is op onderdelen een dramatisch, slecht onderbouwd, voorstel. En dus is het volkomen terecht dat de VNG een pas op de plaats maakt. Het ROB legt feilloos de vinger op de zere plek. Het voorstel laat zich vergelijken met een werkgever die tegen de ene helft van de medewerkers zegt dat ze salarisverhoging krijgen en tegen de andere helft dat zij het moeten betalen middels een salarisverlaging. En dit zonder enige rationele onderbouwing, want het niet hebben van een aansluitverschil is geen onderbouwing. Waarvan akte.
Door Bruna op
Het grootste probleem bij deze verdelingskwestie is dat geen enkele gemeente erop achteruit wil gaan, en dat kan niet als de koek even groot blijft. Gaan ze achteruit dan wordt meteen geroepen dat dit leidt tot sluiting van zwembaden, bibliotheek of buurtvoorzieningen. De VNG die geacht wordt het belang van alle gemeenten te behartigen fungeert daarin als kop van jut. Ik begrijp wel dat de VNG voorzichtig is met een reactie. Hoe samenwerking bij dit verdelingsvraagstuk eruit zou moeten zien, ontgaat mij.
Door p op
Tja als ik VNG was zou ik ook stil blijven zitten, de eigen leden zijn het volgens mij niet met elkaar eens...wachten op een ALV is dan prima. En vanuit BZK hebben ze niet heel veel haast...liver dat gemeenten zelf een ei leggen dan dat BZK kop van jut is
Door Spijker (n.v.t.) op
Dat gaat weer lekker zo Overheden die op elkaar gaan zitten wachten, waarna er vervolgens natuurlijk niets gebeurd. Overheden in Nederland, ze kunnen kennelijk niet samenwerken! Hoogste tijd dat er schoonschip wordt gemaakt, te beginnen bij de top!

Vacatures

Van onze partners