of 63082 LinkedIn

VNG: uitspraak rechter over vuurwerkverbod een vergissing

De VNG stelt dat het wel mogelijk is op grond van een APV een vuurwerkverbod in te stellen. De voorzieningenrechter oordeelde onlangs dat niet niet mogelijk is.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het niet eens met de uitspraak van de voorzieningenrechter over het vuurwerkverbod in de gemeente Hilversum. 

Alleen burgemeester mag besluiten
De rechter veegde op 19 december het ‘gewijzigde aanwijzingsbesluit’ van de gemeente Hilversum van tafel. Volgens de rechter is het college niet bevoegd een dergelijk besluit te nemen. Het zou immers gaan om een kwestie van openbare orde en veiligheid. Besluiten binnen dat terrein vallen uitsluitend onder de burgemeester.

Rechter maakt vergissing
De VNG vindt dat de rechter daarmee een vergissing maakt. De vereniging stelt dat de zorg voor het handhaven van de openbare orde op basis van de Gemeentewet bij zowel de burgemeester als het college is neergelegd. In een analyse van de uitspraak schrijft de VNG: ‘Artikel 172 lid 1 Gemeentewet geeft de burgemeester de bevoegdheid om de orde te handhaven in situaties waarin snel en krachtdadig optreden is vereist. Wanneer er de mogelijkheid is om gedurende een langere periode een overweging te maken over een gewenste maatregel, kan het college daartoe besluiten en (zoals in deze situatie) een aanwijzingsbesluit nemen.’

Eigen houtje
Volgens de VNG zou het ook onwenselijk zijn als de burgemeester allerlei besluiten op eigen houtje zou kunnen nemen, zonder het college daarin te betrekken, ‘Dat is onwenselijk in het kader van de democratische besluitvorming op lokaal niveau.’
 

Alternatief
Op korte termijn ziet de VNG geen mogelijkheden om de uitspraak van de voorzieningenrechter aan te vechten. Dat kan alleen door middel van een bodemprocedure. Wel wijst de vereniging er op dat de uitspraak alleen rechtsgeldigheid heeft voor de gemeente Hilversum en niet op aanwijzingsbesluiten van andere gemeenten. Als alternatief wijst de VNG de gemeenten er op dat ze wel handhavend op kunnen treden door gebruik te maken van een bepaling in de model-APV van de VNG. Daarin staat dat het verboden is consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast van veroorzaken. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Polak op
Los van het formeel inhoudelijke, waarin VNG voor het verkeerde anker gaat liggen , getuigt het van een groot juridische en staatsrechtelijke onkunde de rechter van een vergissing te betichten. Decentralisatie wil niet zeggen dat de scheiding der machten verdampt.
Door Oud (Ondernemer) op
Vuurwerk is uit de tijd. Ivo Opstelten komt niet eens kijken maar mompelt alleen maar "het was nog niet zo erg dit jaar" Zeker al zijn VVD vrije jongen vriendjes achter zich die elk jaar vet verdienen aan die knetterrode rotzooi op straat die toeschouwers in het ziekenhuis doet belanden en ons de belastingbetaler heel veel geld aan Politie, ME, Brandweer en Ambulances kost.. Een Burgemeester is er om TOEZICHT te houden op de Openbare Orde en de Raad dient de regels te stellen na een voorstel van het College. Niet anders dan dat en laat de juristen maar komen die dat niet in willen zien. Ik hoop en velen met mij dat het VNG alles er aan zal doen om deze kromme rechtspraak recht te krijgen zodat er in de komende jaren meer en meer VUURWERKVERBODEN zullen komen.
Door Burger (Burger) op
De VNG is altijd zo objectief en gaat nooit op de stoel van de rechter zitten. Maar niet heus. De VNG is een georganiseerde toko van de vierde macht. Een ernstige bedreiging voor de rechtsstaat en burgerrechten.
Door Jan van der Grinten (Advocaat/gastdocent Universiteit Leiden) op
De burgemeester doet dat niet omdat de APV daar geen basis voor biedt. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat het te ver gaat als de burgemeester een aanwijzingsbesluit op zijn algemene bevoegdheden uit de Gemeentewet zou baseren. De burgemeester heeft op grond van deze uitspraak dan ook geen ruimte meer het aanwijzingsbesluit zelf opnieuw vast te stellen.
Door Jan op
Je leerde dat vroeger al op de door praktijkmensen gegeven G.A-I opleiding: bij twijfel formuleer je het besluit als: de burgemeester en het college besluiten, ieder voor zover bevoegd etc. Maar ja, de vakopleidingen zijn wegbezuinigd en de praktische kennis is verdwenen. Toch vraag ik me af waarom de burgemeester van Hilversum niet nog snel zelf een besluit neemt en publiceert.
Door Jan van der Grinten (Advocaat/ gastdocent Universiteit Leiden) op
De reactie van de VNG betreft een uitleg van artikel 172 Gemeentewet waar wellicht wat voor te zeggen valt, maar die geen steun vindt in de rechtspraak van de Hoge Raad. Die heeft in 2005 nu juist geoordeeld dat de openbare orde het exclusieve terrein van de burgemeester is. Voor een uitvoerige bespreking van de uitspraak zie mijn blog: http://kvdl.nl/nieuws/hilversums-vuurwerkverbod- …
Door Nobby (animal cop) op
Deze kwestie is niet alleen voor Hilversum van belang maar voor alle gemeenten. Daarom moet de VNG dit met Hilversum direct oppakken. Het is overigens niet de eerste keer dat in de modelbepalingen van de VNG het college wordt genoemd waar er twijfel bestaat of het de burgemeester moet zijn. Aan alle gemeenten daarom de tip om bij twijfel de aanwijzingsbesluiten te laten nemen door én het college én de burgemeester. Zit je altijd goed waar het gaat om het adequaat handhaven. Met de vuurwerkexploitanten heb ik verder niet zoveel op. De maatschappelijke schade a.g.v. vuurwerk is vele malen groter dan het plezier. Van mij mag elke gemeente een professioneel vuurwerkspektakel organiseren maar dat het voor de rest verbieden.
Door Ra op
Laten we wel wezen, handvuurwerk is vooral aantrekkelijk voor kinderen en simpele zielen en die moet je tegen zichzelf beschermen dus verbieden die hap, desnoods lokaal zolang de rijksoverheid het laat afweten.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners