of 65101 LinkedIn

VNG tegen verruiming verlofduur raadsleden

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is tegen de verlenging van de verlofduur van raadsleden en wethouders. Een verruiming zou gemeenten te veel geld kosten.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is tegen de verlenging van de verlofduur van raadsleden en wethouders. Een verruiming zou gemeenten te veel geld kosten.

Dat antwoordt de koepelorganisatie aan demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Haar ministerie had de VNG onlangs een consultatieverzoek gestuurd inzake de aanpassing van de vervangingsregeling van volksvertegenwoordigers en dagelijks bestuurders.

 

Rigide

Van enkele gemeenten had de VNG in het verleden vernomen dat de verlofduur van raadsleden en wethouders als rigide wordt ervaren en dat er geen maatwerk mogelijk is. Mocht Binnenlandse Zaken de wetgeving op dat punt willen aanpassen, dan adviseert de VNG die zo in te richten dat gemeenten lokaal kunnen afwijken en differentiëren binnen de vaste periode van driemaal 16 weken.

 

48 weken

Maar de VNG adviseert tegelijkertijd om de totale termijn van 48 weken (driemaal 16 weken) niet te verruimen. Dat zou namelijk financiële consequenties hebben voor gemeenten, gelet op de dubbele vergoedingen van zowel de vervanger als degenen die wordt vervangen wordt. ‘In de praktijk is het vaak zo dat in de derde termijn van 16 weken evident is dat het vervangen raadslid of wethouder niet meer in het ambt terugkeert’, aldus de VNG. Een uitbreiding van de tijdvakken van in totaal 48 weken heeft daarom volgens de gemeentekoepel geen meerwaarde.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners