of 60220 LinkedIn

VNG onderzoekt hoge eigen bijdrage

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat samen met het Centraal Administratiekantoor (CAK) onderzoek doen naar de hoogte van de eigen bijdrage die gemeenten voor zorgvoorzieningen vragen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat samen met het Centraal Administratiekantoor (CAK) onderzoek doen naar de hoogte van de eigen bijdrage die gemeenten voor zorgvoorzieningen vragen.

Mogelijke onregelmatigheden

Het Financieel Dagblad berichtte vorige week dat de eigen bijdragen voor zorgvoorzieningen in veel gemeenten dit jaar sterk zijn gestegen. Dat zou vooral het geval zijn bij mensen met een midden- en hoger inkomen. Zorgaanbieders signaleren naar verluidt dat cliënten afzien van zorg omdat ze de kosten te hoog vinden. De VNG zegt de signalen over mogelijke onregelmatigheden bij het bepalen van eigen bijdragen serieus te nemen en gaat ze onderzoeken met het CAK. De inning van een eigen bijdrage loopt via het CAK.

 

Landelijke regels

Gemeenten kunnen voor Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage vragen. Daarbij zijn ze gebonden aan landelijke regels. Het rijk houdt er bij het toekennen van het Wmo-budget rekening mee dat gemeenten eigen bijdragen innen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen van de cliënt.

 

Feitelijke kostprijs

‘Een gemeente mag niet meer vragen, maar wel minder’, aldus de VNG. ‘De regels schrijven ook voor dat een eigen bijdrage nooit hoger mag zijn dan de feitelijke kostprijs van de geboden voorziening.’ Gemeenten geven de noodzakelijke gegevens, waaronder de kostprijs van de voorziening, door aan het CAK.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Grootveld (Adviseur en consulent woningaanpassingen) op
In mijn praktijk als consulent woningaanpassingen voor meerdere landelijke patientorganisaties zie ik sinds 2015 een dramatische terugloop in het aantal aanvragen voor complexe woningaanpassingen bij eigenaar-bewoners met midden en lagere inkomens. Navraag leert dat de torenhoge eigen bijdragen hiervan de hoofdoorzaak zijn. Niet alleen is de 39 periodengrens als maximum losgelaten, maar ook de vrijstelling voor ouders van gehandicapte kinderen onder 18 jaar is vervallen.
Al zijn gemeenten daar niet toe verplicht, in de praktijk wordt vrijwel overal de maximale bijdrage opgelegd. Waar decennialang de overheid (via de RGSHG, WVG en Wmo) bijdroeg aan complexe woningaanpassingen, is dit sinds de Wmo 2015 in feite veranderd in een renteloze lening. Met aflossingsbedragen van honderden euro's. Een verbouwhypotheek bij de bank is voor de lagere inkomens met eigen woningen al zelden op te brengen. De Wmo schiet met dergelijke eigen bijdragen zijn doel voorbij.
Door Robbert (pgb houder) op
Dat de eigenbijdragen niet meer mag zijn dan de zorgkosten zijn. Daar mag toch geen onduidelijkheid meer over zijn.

Maar de gemeente hoeven niet het maxilame binnente halen. Ze moeten leren kijken naar wat is redelijk.
Zelf ben ik van mening Dat alle zorgtaken die een gewoon gezin ook heeft daar kun je tot op zekermaten enigenbijdragen op vragen.

Een scootmobiel een paar tientjes perb maand maakt dat mensen veel selectiever er mee om gaan. Maar heel veel soorten van begeleiding zijn er voor om er voor zorg te dragen dat dingen niet uit de hand lopen en veel meer geld gaan kosten.
Mijn gemeente wil er ook wel ver nadenken. Maar ik kan er maar weinig over vinden.
Als ik google kan ik maar weinig vinden over deze manier van kijken naar de enigenbijdragen
Waar vinden we hoeveel eigenbijdragan eerlijk terecht en of betaal baar. Wetende dat als deze zorg niet word geboden de kosten hoger zullen uit komen of voor punten ten aanzien van de participatie niet haalbaar zijn

Ik ben slechtziend en kan niet goed terug lezen wat ik heb op geschreven ik hoop dat mijn punt duidelijk is en anders hoor ik het wel
Door Hanneke Hoogeveen op
De hoogte van de eigenbijdrage is niet afhankelijk van het inkomen van de client zoals hierboven vermeld! Het gaat om het inkomen van zowel client als de partner! Dat is een heel groot verschil!
Door Anton Hakemulder (vm soc zekerheidexpert) op
Het is goed dat de VNG dit aankaart, want tientallen gemeenten bepalen thans hogere eigen bijdragen dan de zorgkosten in kwestie. Dat mag nooit! De maximum bijdrage berekent het CAK ogv inkomen van 2 jaar terug, plus ogv het huidig vermogen. De gemeente stelt 'm vast; mag 'm ook lager stellen, nooit hoger. Het CAK int 'm vervolgens per periode van 4 weken. Gemeenten mogen aboluut niet 'verdienen' aan de zorg voor haar inwoners. Wat wel vreemd aandoet, is dat de inning van de EB soms nog voorrang heeft op belastingen en CJIBposten.
Wat bestuurlijk niet juist is, is dat de burger bezwaar moet maken bij het CAK, terwijl de gemeente nu de beslisser/oplegger is. CAK wijst bezwaren nu altijd af. Verder ontbreekt 'n goede hardheidsclausule, terwijl je die bij de Belastingen wel vindt. Voor vele wat hogere inkomens komt het erop neer dat men beter zelf zorg kan inhuren bij zzp-ers met lage uurlonen. Of maar gewoon gezond worden en blijven....
Door L. ter Keurs (regisseur Wmo) op
Lijkt me goed dat de VNG samen met het Rijk en het CAK gaat kijken of de berekening recht doet aan de hoge en middeninkomens. Het is zorgelijk dat mensen om reden van hoge eigen bijdrage afzien van ondersteuning, dan wel begeleiding. Daarbij is het goed onderscheid te maken tussen de oude Wmo voorzieningen (waarbij mensen wellicht financieel het zelfstandig kunnen oplossen) en de nieuwe functies begeleiding/dagopvang (die minder eenvoudig, dan wel niet zelf op te lossen zijn). Daarbij moet ook rekening worden gehouden met stapeling van kosten. Laat VNG hier goed naar kijken en het belang voor ogen houden dat een ieder zorg en begeleiding kan ontvangen die het nodig heeft.
Door Alfred op
Wat is nu de portee van dit artikel? Bijzonder warrig. Het is toch logisch dat gemeenten het geld dat overschiet na bezuinigingsopgave naar mensen met de minste draagkracht laten vloeien? En dat ze mogelijk eigen oplossingen regelen, buiten het zicht van CAK om?
Door Donders (mederwerker) op
De VNG is een arrogante orgaan dat alleen aan vriendjes politiek doet. sociaal en maatschappelijk zijn ze failliet aan het gaan.echt een zooitje daar binnen de V N G egos zo groot dat het helemaal verkeerd gaat daar.