of 59162 LinkedIn

VNG moet herkomst persoonsgegevens tonen

De rechtbank Den Haag beveelt de VNG een volledig en gedetailleerd overzicht te geven van derden buiten haar ledenkring die persoonsgegevens van twee personen hebben ontvangen evenals de herkomst van die gegevens te tonen. Twee personen hadden hierover een civiele procedure tegen de VNG hadden aangespannen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) moet een volledig en gedetailleerd overzicht geven van derden buiten haar ledenkring die persoonsgegevens van twee personen hebben ontvangen evenals de herkomst van die gegevens tonen. Dat beveelt de rechtbank Den Haag in een civiele procedure die twee personen tegen de VNG hadden aangespannen.

Tegenvaller

Dat is een tegenvaller voor de vereniging die had ingezet op misbruik van procesrecht. Maar daar maakt de rechter helemaal geen woorden aan vuil. Toch vindt de advocaat van de VNG Ard Jan Dunnik dat zijn cliënt grotendeels in het gelijk is gesteld. ‘De rechtbank heeft geoordeeld dat, anders dan de eisers stelden, maar een beperkt deel van de informatie op een ondergeschikt punt niet aan de eisers is verstrekt.’ Dunnik vindt het echter vreemd dat de rechter dit op eigen initiatief constateert, terwijl de verzoekers op dat specifieke punt in hun verzoekschrift niet om meer informatie hadden gevraagd. ‘Ik vind dit teleurstellend, temeer omdat de rechtbank daarmee ook voorbij lijkt te zijn gegaan aan het verweer van VNG dat er sprake is van misbruik van procesrecht aan de kant van de verzoeker. De conclusie dat gemeentekoepel grotendeels in het ongelijk is gesteld en daarom wordt veroordeeld in de proceskosten kan ik dan ook niet volgen.’

Ontvangers buiten ledenkring

De rechter motiveert dat besluit met de vaststelling dat de VNG pas na de indiening van het verzoekschrift gedeeltelijk aan het verzoek heeft voldaan door de gegevens van het VNG-forum te verstrekken. Achterwege bleef dus een lijst van ontvangers van persoonsgegevens van de verzoekers van buiten de VNG-ledenkring in het vraag- en briefregistratiesysteem en de herkomst van die persoonsgegevens. Over de overige onderdelen oordeelt de rechter inderdaad dat de VNG de verzoekers voldoende heeft geïnformeerd en er geen reden is voor betaling van een dwangsom. Dunnik geeft aan dat de gevraagde gegevens vanzelfsprekend worden verstrekt. ‘Of de VNG in beroep gaat moet nog worden beoordeeld.’


Tevreden

De cliënten van gemachtigde Nicky Voorbach zijn zeer tevreden met de uitspraak en gaan dan ook niet in hoger beroep. Voorbach: ‘De rechter is duidelijk geweest: de VNG moet transparant zijn over de wijze waarop persoonsgegevens zijn verwerkt. Dat was de VNG niet. Vrijwel alle verweren zijn verworpen. De vergezochte verweren van de VNG kwamen de rechter zo absurd voor dat de rechter er niet eens op in is gegaan. Een duidelijk signaal voor de VNG en alle gemeenten: wees eerlijk en transparant over de wijze waarop persoonsgegevens zijn verwerkt.’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Tara op
Daar is de heer Voorbach weer. En maar weer geld verdienen eerst door misbruik te maken van de Wob en daarna door verzoeken op grond van de wet bescherming persoonsgegevens te sturen naar meer dan 300 gemeenten en andere overheden. Vervolgens stellen dat niet alle informatie verstrekt is, de overheid moet aan deze onzin weer tijd besteden en hierdoor draait de belastingbetaler hier weer voor op. Nu de vng aangeklaagd.