of 63372 LinkedIn

VNG: centrale aanpak corona moet ophouden

Na een centrale aanpak van de coronacrisis breekt nu de fase aan waarin gemeenten het voortouw nemen. Volgens een speciale commissie van koepelorganisatie VNG moet het rijk gemeenten de ruimte geven voor een lokale aanpak. Dit om als samenleving sterker uit de crisis te komen.

Na een centrale aanpak van de coronacrisis breekt nu de fase aan waarin gemeenten het voortouw nemen. Volgens een speciale commissie van koepelorganisatie VNG moet het rijk gemeenten de ruimte geven voor een lokale aanpak. Dit om als samenleving sterker uit de crisis te komen.

Dat is één van de centrale punten in het rapport van de commissie Sociale Impact Covid-19, een samenwerking tussen lokale bestuurders en wetenschappers. Het zijn volgens de commissie onder voorzitterschap van burgemeester Paul Depla van Breda de gemeenten die aan de lat staan voor het opbouwen van de samenleving en het aanpakken en oplossen van de maatschappelijke opgaven. Anders gezegd, het rijk moet een stapje terug doen.

 

Jongeren

Dat wil echter geenszins zeggen dat de rol van Den Haag is uitgespeeld. ‘Een krachtige randvoorwaardelijke rol van het rijk blijft onontbeerlijk’, aldus de commissie in haar rapport Sociaal sterker de crisis uit. Eén van die randvoorwaarden is dat er een oplossing komt voor de beperkte financiële mogelijkheden en beperkingen van gemeenten. Maar ook op inhoudelijk gebied formuleert de commissie een aantal essentiële punten waar het rijk ruimte moet scheppen om het gemeenten mogelijk te maken verder te komen na corona. Er zijn vooral zorgen over de positie van jongeren en zzp’ers.

 

Meer groen

Zo pleiten Depla c.s. ervoor dat het rijk extra investeert in het onderwijs en daarnaast jongeren de mogelijkheid geeft later in ander onderwijs door te stromen. Dit om te voorkomen dat ze vast komen te zitten aan onderwijskeuzes die ze in coronatijd hebben gemaakt. En omdat de coronacrisis flinke sociaal-economische gezondheidsverschillen laat zien, zou het zaak zijn om gezonde keuzes voor iedereen bereikbaar te maken. ‘Help gemeenten met onderzoek en financiële middelen om de chronische gezondheidseffecten van (ex)corona-patiënten op te kunnen vangen’, aldus de commissie. ‘Gezond leven gedijt in een gezonde omgeving. Ondersteun mogelijkheden om in de buitenruimte vaker voor groen te kiezen.’

 

Belastingregels

Om te voorkomen dat de coronacrisis uitmondt in een armoede- of schuldencrisis, beveelt de commissie aan steunpakketten in samenspraak met gemeenten gefaseerd af te bouwen.  De bestaanszekerheid zou kunnen worden hersteld door onder andere de kostendelersnorm tot 27 jaar af te schaffen en een toereikend minima-inkomen te realiseren en te voorkomen dat tijdelijke steun teniet wordt gedaan door landelijke belastingregels.

 

Ziekteverzuim

Gemeenten zelf zullen volgens de commissie vooral niet moeten vergeten aandacht te hebben voor hun eigen personeel. Het beroep op hun veerkracht is het afgelopen jaar groot geweest. Vandaar de aanbeveling goed te letten op de veerkracht van de eigen organisatie en van belangrijke stakeholders. ‘In de drang om problemen en thema’s aan te pakken kunnen mensen en organisaties buiten beeld raken, wat kan leiden tot ziekteverzuim of onvoldoende werkplezier’, aldus de commissie. Dat betekent ook zorgen voor voldoende energiebuffers. ‘Een serieuze herstel- of verbeteragenda kan alleen als personeel, capaciteit en opleidingen op orde zijn en mee-ontwikkelen, bij gemeenten én bij partners.’

 

Arbeidsomstandigheden

Zaak is het verder serieus werk te maken van digitalisering en alles wat daarmee samenhangt. ‘Corona heeft het digitaal werken en het digitaal vergaderen een forse impuls gegeven. Dat kan de veerkracht van werknemers vergroten, maar ook de druk op de balans tussen werk en privé. Ook dit vraagt om andere arbeidsomstandigheden en -voorwaarden.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners