of 59345 LinkedIn

VNG belooft betere verantwoording over financiën

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat zich vanaf volgend jaar beter verantwoorden over haar uitgaven. De koepelorganisatie doet die toezegging, na kritiek op het financieel jaarverslag over 2013.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat zich vanaf volgend jaar beter verantwoorden over haar uitgaven. De koepelorganisatie doet die toezegging, na kritiek op het financieel jaarverslag over 2013.

Onderzoek Binnenlands Bestuur

Binnenlands Bestuur berichtte eerder deze week dat de VNG in 2013 27,5 miljoen euro van het rijk ontving. Dat bleek uit de subsidieoverzichten van het rijk bij de jaarrekening 2013, die BB-columnist Jan Verhagen in opdracht van Binnenlands Bestuur had uitgeplozen. De ontvangen rijksgelden – en de verantwoording daarover – zijn echter niet of slechts deels terug te vinden in het jaarverslag van de VNG over 2013.

 

Duidelijker inzicht over besteding middelen

De gemeente Friese Meren stelde tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG in Hendrik-Ido-Ambacht vragen waarom er geen verantwoording in het jaarverslag staat over met name de uitnames door de VNG uit het gemeentefonds. Wethouder Durk Durksz verzocht dat volgend jaar wel te doen. VNG-penningmeester Jan Westmaas beloofde – mede op basis van de publicatie in Binnenlands Bestuur – onmiddellijk beterschap. Volgend jaar zal de VNG in haar financieel jaarverslag volgens hem ‘duidelijker inzicht’ geven in hoe de koepelorganisatie met de middelen is omgegaan.

 

Geld uit gemeentefonds

In totaal, zo bleek uit het BB-onderzoek, heeft de gemeentelijke koepelorganisatie vorig jaar rechtstreeks 13,3 miljoen euro aan subsidies van het rijk gekregen. Daarvan ging 5,9 miljoen euro naar de VNG, 7,3 euro miljoen euro naar VNG International en 78.000 euro naar het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Verder ontving de VNG nog eens 6 subsidies van in totaal 14,1 miljoen euro rechtstreeks uit het gemeentefonds, waaronder een bedrag van 7,4 miljoen euro voor KING. Dat geld uit het gemeentefonds komt in feite niet van het rijk, maar uit de pot voor gemeenten.

 

Minder uitgegeven dan ontvangen

Uit datzelfde gemeentefonds heeft de VNG geld ontvangen voor de WOZ-kosten, het digitaal, het expertisecentrum kinderopvang, beheer van het 14+ nummer en voor de informatiebeveiligingsdienst.

Aan het digitaal klantendossier gaf de VNG in 2013 bruto bijna acht ton uit. Dat is ruim twee ton minder dan de uitname uit het gemeentefonds. Uit het BB-onderzoek blijkt dat dat geen incident is: de afgelopen drie jaar gaf de VNG aan het digitaal klantendossier ruim een half miljoen euro minder uit dan ze ervoor ontving. Voor het beheer van het 14+ netnummer geldt ongeveer hetzelfde: over de afgelopen twee jaar bezien heeft de VNG aan het beheer van het 14+ netnummer 1,3 miljoen euro minder uitgegeven dan ze ontving. Over de uitgaven aan het expertisecentrum kinderopvang en de woz-kosten is in het VNG-jaarverslag niets terug te vinden.

 

 

 

 

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Kaatje op
En daarmee is het afgedaan?
Verdewenen gemeenschapsgeld?
Het lijkt erop alsof men angstig is voor deze organisatie.