of 59130 LinkedIn

VNG: ‘Aanscherpen Wet markt en overheid onnodig’

De Wet markt en overheid leidt enkel tot extra administratieve lasten. De voorgestelde aanscherping van de wet belemmert gemeenten flexibel in te spelen op veranderingen in de maatschappij, en tast hun bestuurlijke autonomie aan.
Volgens de gemeentelijke koepelorganisatie heeft de wet ‘haar nut en noodzaak niet bewezen’.

De Wet markt en overheid leidt enkel tot extra administratieve lasten. De voorgestelde aanscherping van de wet belemmert gemeenten flexibel in te spelen op veranderingen in de maatschappij, en tast hun bestuurlijke autonomie aan.

Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een reactie op het voorstel van de minister van Economische Zaken om de Wet markt en overheid aan te scherpen. Volgens de gemeentelijke koepelorganisatie heeft de wet ‘haar nut en noodzaak niet bewezen’.

 

Nauwelijks klachten

De reden voor aanscherping van de wet zijn volgens het ministerie ‘diverse signalen uit het bedrijfsleven’ over ongelijke concurrentie tussen overheden en het bedrijfsleven. Maar de VNG stelt dat de omvang van het probleem niet is aangetoond en onduidelijk is. ‘Gemeenten krijgen nauwelijks klachten, en de klachten die bij de Autoriteit Consument en Markt zijn binnengekomen, vallen merendeels buiten de reikwijdte van de Wet markt en overheid’, aldus de VNG.

 

Administratieve lasten

De aanscherping van de wet leidt volgens de VNG ook tot onnodige administratieve lasten. Eerder al is de Wet op de vennootschapsbelasting gewijzigd. ‘Samen met deze Wet markt en overheid leidt dit tot nieuwe, niet op elkaar afgestemde eisen aan de begroting,’ laat de VNG het ministerie weten.

De VNG vindt dat het dwingend opleggen van procedurele voorschriften zich niet verdraagt met het idee van een wendbare en autonome gemeente. 'Het is een teken van gebrek aan vertrouwen in het vermogen van gemeenten om te bepalen welke mate van inspraak in een bepaalde situatie nodig is.’

 

Perceptie

Om klachten van ondernemers over ongelijke concurrentie door overheden te verminderen ziet de koepelorganisatie meer heil in gesprekken tussen ondernemers en overheden. ‘Ons inziens zit het probleem vooral in een verschil van perceptie. Ondernemers ervaren concurrentie terwijl overheden zich daar niet van bewust zijn. Gemeenten willen een bloeiend bedrijfsleven, en zijn zeker bereid samen met ondernemers te onderzoeken hoe de praktijk beter kan’, besluit de VNG.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk Donkers op
Volgens mij is de huidige minister van EZ precies dezelfde die als staatssecretaris de administratieve lastendruk bij gemeenten volstrekt zinloos behoorlijk heeft verzwaard met de Vpb. ("nog net aanvaardbaar" volgens de heet Wiebes) Gaat hij dat nu ook doen als minister van EZ en de WWI? (Lijkt me "net niet meer aanvaardbaar")
En was het niet dezelfde man van die van de belastingdienst een behoorlijke puinhoop heeft gemaakt door een grote groep ambtenaren maar met vervroegd pensioen te sturen, die nu heel hard nodig blijken en zelfs weer tegen hoge kosten worden ingehuurd.
De situatie bij de belastingdienst is ronduit belabberd met dank aan de heer Wiebes. En dan moeten we het ook nog hebben over de 4.000 ongeoorloofde belastingdeals (taxrules) die in het geniep zijn afgesloten met grote bedrijven.
Je snapt toch niet dat zo'n klungel gepromoveerd wordt tot minister. Dat dat zo maar kan bij de VVD?