of 64120 LinkedIn

Verzoek om oneervol ontslag 'kansloos'

Ex-burgemeester Wilma Verver
Ex-burgemeester Wilma Verver
De Schiedamse gemeenteraad bespreekt vanavond of het doorgaat met de procedure om het eervol ontslag van voormalig burgemeester Wilma Verver (VVD) om te laten zetten in oneervol ontslag. ‘Een kansloos verzoek,’ meent politicoloog Marcel Boogers.

Vernietigend
De gemeenteraad van Schiedam praat vanavond over het afgelopen vrijdag gepubliceerde BING-rapport, dat vernietigend is voor Verver en dat er inmiddels toe heeft geleid dat alle wethouders hun functie hebben neergelegd.

 

Bezwaartermijn

Het presidium van de Schiedamse gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders op 26 augustus gevraagd bezwaar aan te tekenen tegen het Koninklijk Besluit om Verver eervol ontslag te verlenen.

 
Trap na

Politicoloog Marcel Boogers, verbonden aan de Universiteit van Tilburg, noemt een mogelijke bezwaarprocedure ‘een trap na’. Boogers vindt het wel begrijpelijk, ‘maar het is voor de bühne: oneervol ontslag heeft geen rechtsgevolgen, wel voor haar verdere carrière.’ Overigens denkt Boogers dat het een kansloos verzoek is. ‘Ik denk dat de Commissaris van de Koningin, die de minister adviseert, het schouderophalend naast zich zal neerleggen.’ Boogers zijn geen eerdere gevallen bekend van eervol ontslagen bestuurders die later alsnog oneervol zijn ontslagen.

 

Pro forma

Volgens fractievoorzitter Wim Meijboom van het CDA gaat het om een pro forma verzoek, omdat de bezwaartermijn dreigde te vervallen. De inhoud van het BING-rapport was ‘een uurtje’ bekend, zegt fractievoorzitter Mario Stam van de PvdA-fractie. ‘Ik heb het rapport snel doorgebladerd. De conclusies die ik in een eerste oogopslag zag, waren ernstig genoeg om de bezwaartermijn niet te laten verlopen.’

Kans
Meijboom en Stam vinden dat de bezwaarprocedure wel ‘enige kans’ moet hebben willen ze het steunen. Meijboom: ‘Dat weten we nog niet zeker. Vandaar dat ik eerst gedegen juridisch onderzoek wil naar de haalbaarheid.’ Als de kans op succes klein is, overweegt Meijboom voortgang van de procedure niet te steunen. Stam zegt dat als er geen kans op succes is, ‘we er niet mee moeten doorgaan. Maar daarover krijg ik nu heel wisselende signalen.’

 

Eretitel

Het gaat Stam om meer dan symboolpolitiek. ‘Eervol ontslag is een eretitel voor mensen die stad en samenleving hebben gediend. Mensen die dit predicaat automatisch krijgen, maar het niet verdienen, doen geen recht aan die eretitel.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Richard Pauwels (parlementaire documentenbeheerder) op
De Commissaris van de Koningin kan het eervol ontslag beter omzetten in oneervol zodat dit soort personen van een bepaalde politieke groepering in dit land niet met hun streken kunnen doorgaan bij een andere overheidsinstantie of een bedrijf. Het verzoek schouderophalend naast zich neerleggen is niet verstandig voor de Commissaris der Koningin, want dan zal het wel eens zo kunnen zijn dat nader onderzoek bij de provincie nodig is...en wat we dan gaan aantreffen !
Door Michiel Jonker op
@Jan
Politicoloog Boogers zegt dat oneervol ontslag geen rechtsgevolgen heeft. Bedoel jij misschien "ontslag op staande voet"?

Inmiddels blijkt dat de perikelen nog verder escaleren, nu BING aangifte tegen de ex-burgemeester heeft gedaan. Mogelijk ontstaat er op die manier een soort "kritische juridische massa" waardoor alles vloeibaar wordt, ook het wachtgeld. Maar dan niet in de zin van "liquide". Wie het weet, mag het zeggen.
Door Jan op
Oneervol ontslag betekent toch: geen wachtgeld? Zie hier het belang van de gemente Schiedam.
Door Michiel Jonker op
Politicoloog Boogers denkt dat een bezwaarprocedure tegen het eervol verleende ontslag kansloos is, OMDAT een CvdK en een minister het schouderophalend naast zich neer zullen leggen. Het lijkt inderdaad of Boogers redeneert vanuit een regentenmentaliteit.

Gaat het hier om een bezwaar op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)? In dat geval is het uiteindelijk aan de bestuursrechter om te beslissen of het bezwaar ontvankelijk is, en zo ja, of het gegrond is.

Eén van de eerste vragen die de bestuursrechter dan zal moeten beantwoorden, is of de indiener van het bezwaar (dat zou de gemeente Schiedam zijn) "rechtstreeks belanghebbend" is bij het besluit tot verlening van eervol ontslag.

Het valt echter moeilijk te zien welk belang de gemeente Schiedam heeft bij de toekomstige status van ex-burgemeester Verver. Of ze nu eervol of oneervol ontslagen is, een baan bij de gemeente Schiedam zit er voor haar niet meer in. En voor het door de gemeente te betalen wachtgeld maakt het ook geen verschil. "Oneervol ontslag" is immers geen strafrechtelijke kwalificatie.

Boogers heeft dus gelijk dat zo'n bezwaar kansloos is, maar in plaats van een juridische reden, voert hij daarvoor een regenteske reden aan.

Hij zal wel weten hoe het ècht werkt. Vreemd land, waarin we leven.
Door Marieke (ex gemeenteraadslid) op
Geen ww of wachtgeld bij eigen schuld is erg lastig in geval van bestuurders, want je kan gemakkelijk beschadigd raken door zaken die je niet helemaal in de hand hebt. Ik vind wel dat de kwalificatie 'ongeschikt voor toekomstige overheidsdiensten en haar adviserende organen' een goede zaak zou zijn. Dan worden slecht functionerende bestuurders en topambtenaren niet meer rondgepompt en kunnen ze niet meer schade aanrichten. Noem maar eens het geval Rick Maas, - de hotelambtenaar- die steeds op nieuw herbenoemd wordt.
Door S.Taal (ontwerper) op
sorry, "even" hoort natuurlijk geven te zijn.
Door S.Taal (ontwerper) op
Lijkt me een heel goede zaak om alsnog oneervol ontslag duidelijke meerwaarde te even. Bijvoorbeeld als "ongeschikt voor toekomstige overheidsdiensten en haar adviserende organen/ondernemingen". Laten ze hun heil maar zoeken bij het bedrijfsleven. En net als bij dit bedrijfsleven: Geen WW bij eigen schuld.
Door Clement le Corbeau (Blogger TWED) op
Het lijkt het gevangeniswezen wel. Je krijgt twaalf jaar, maar na acht jaar sta je automatisch op straat. Goed noch slecht gedrag lijken daar geen enkele invloed op te hebben. Kijk, zo haal je natuurlijk nooit de kanker uit bestuurlijk Nederland. 'Oneervol' moet geen strooigoed worden, maar het moet wel 'gewoon' mogelijk zijn deze sanctie op te leggen.
Door Piet (consultant) op
Wat merkwaardig toch, dat iemand die slecht functioneerde,desalniettemin eervol zou kunnen worden ontslagen.

Dient daar een com v.d.Kon voor om zo'n verzoek tot oneervolontslasg naast zich neer te leggen. Dus toch nog een regenten tijdperk!

Vacatures

Van onze partners