of 59250 LinkedIn

Vervolging gemeente om asbest in school

Het Openbaar Ministerie gaat de gemeente Laren strafrechtelijk vervolgen wegens traag optreden inzake asbestproblematiek in een basisschool. Andere gemeenten wacht mogelijk eenzelfde lot.

Het Openbaar Ministerie gaat de gemeente Laren strafrechtelijk vervolgen wegens traag optreden inzake asbestproblematiek in een basisschool. Justitie spreekt van 'strafbare feiten.'

In december 2013 werden bij een inventarisatieonderzoek in de Larense Montessorischool asbestdeeltjes aangetroffen. Die waren waarschijnlijk achtergebleven bij werkzaamheden die in 2000 zijn uitgevoerd. Dat betekent dat kinderen en docenten mogelijk 13 jaar lang in aanraking zijn geweest met asbest.

 

Lang wachten

Niet dat feit is reden voor het Openbaar Ministerie (OM) om tot vervolging over te gaan, maar het feit dat de gemeente naar de zin van het OM te lang heeft gewacht met het inventariseren van de aanwezigheid van asbest op de school. De grond voor de strafrechtelijke vervolging is een brief van toenmalig staatssecretaris Atsma (CDA) uit 2011. Daarin draagt hij alle scholen in Nederland op binnen een jaar een inventarisatie te doen, waarbij gemeenten erop moeten toezien dat het gebeurt.

Directe aanleiding voor de brief vormde het project ‘Asbest in Scholen’ dat de Tweede Kamer in 2011 behandelde. Dat project is er op gericht om de mogelijke aanwezigheid van asbest in kaart te brengen in schoolgebouwen die stammen van voor 1994. Toenmalig staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu verzocht in mei 2011 alle scholen en gemeenten binnen een jaar een asbestinventarisatieonderzoek te doen. Aan gemeenten werd gevraagd erop toe te zien dat het gebeurde.

 

Risico’s

Het asbestinventarisatieonderzoek dat in december 2013 werd uitgevoerd bij vijf Larense scholen, vloeide in die zin voort uit het verzoek van Atsma in 2011. Het OM stelt nu volgens het college van burgemeester en wethouders ‘dat dit in Laren te lang op zich heeft laten wachten omdat de inventarisatie niet binnen na ontvangst van de brief een jaar is uitgevoerd.’

Een woordvoerder van het functioneel parket  in Amsterdam laat weten de aanklacht tegen de gemeente Laren er aan komt. ‘Wij verwijten de gemeente dat ze had moeten weten of in ieder geval had kunnen weten dat er sprake was van een asbestbesmetting op de zolder van de school. Zij heeft dit niet eerder geïnventariseerd of laten inventariseren’, aldus de woordvoerster.’ Wij verwijten de gemeente dat zij haar zorgplicht niet heeft nageleefd waardoor de asbestbesmetting heeft kunnen voortduren, met alle risico’s van dien.’

 

Drukmiddel

Volgens het college van burgemeester en wethouders van Laren is er echter van een verplichte tijdslimiet voor de inventarisatie geen sprake was. Van de Tweede Kamer hoefde dat volgens Laren immers destijds niet. De gemeente ziet daarom een eventuele rechtszaak ‘met vertrouwen tegemoet.’

De gemeente heeft de indruk dat het OM met het dagvaarden van Laren andere gemeenten schrik probeert aan te jagen. ‘Kennelijk als drukmiddel om de asbestinventarisatie daar – ondanks het ontbreken van een wettelijke verplichting hiertoe – alsnog zo snel mogelijk te laten plaatsvinden’, aldus Laren. Volgens informatie van het ministerie van Infrastructuur & Milieu bleek eind 2013 namelijk slechts circa 55 procent van de beoogde schoolgebouwen in ons land op asbest geïnventariseerd. Anno 2016 heeft de inventarisatie nog steeds niet bij alle beoogde scholen plaatsgevonden.

'Wij hebben geen landelijk beeld van andere soortgelijke zaken', aldus het functioneel pakket in Amsterdam.

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door S.K. Satter (beleidsadviseur) op
Vreemd dat de gemeente wordt aangesproken terwijl voor het opstellen van de asbestinventarisatie het schoolbestuur bestuurlijk verantwoordelijk is. Misschien dat het OM zich eerst even kan verdiepen in de vraag hoe deze verantwoordelijkheid in de onderwijswetgeving is geregeld voordat deze wat vreemde stap wordt gezet. Terecht dat de gemeente de zaak 'met vertrouwen' tegemoet ziet.
Door Bram Moskoufiets op
Het OM vliegt weer eens hopeloos uit de bocht. Niet voldoen aan het verzoek van een staatssecretaris levert nog geen strafbaar feit op. Als de zaak al voor de rechter komt, maakt die er gehakt van.