of 63908 LinkedIn

Verver klaagt onderzoekers integriteitsrapport aan

De voormalig burgemeester van Schiedam klaagt de onderzoekers aan van het  BING-rapport (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) dat over haar werd gemaakt.
13 reacties
Voormalig burgemeester Wilma Verver van Schiedam klaagt de twee onderzoekers aan van het zogeheten BING-rapport (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) dat over haar werd gemaakt.Dat heeft het advocatenkantoor Van As Advocaten maandag bekendgemaakt.

Belangenverstrengeling
Het BING deed op verzoek van de Schiedamse gemeenteraad onderzoek naar het functioneren van Verver als burgemeester en bracht een vernietigend rapport uit. Verver zou zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling en machtsmisbruik.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door gerrie op
De burgemeester van het Belgische Aalst weet er pas raad mee als een haantje haar van achteren aanvalt.
Door Mene Tekel op
Ververtje is een zwervertje. Tomeloos op de vingers worden getikt en dan nog stampvoeten. Bram Peper was ooit een grove bullebak, die wat betreft karakter ook nooit burgemeester had mogen worden. Die wilden ze pakken op wat bonnetjes. Dat bleek de kneuterdijk zelf. Maar deze mevrouw is andere koek. Gezien de resulttaten van onderzoek die door niemand, behalve door Verver, worden betwijfeld, verdient ze niet beter dan oneervol ontslag.Sommige mensen moet je uiteindelijk maar ketenen, willen ze enigszins besef krijgen van hun ongeluk. Deze zal nog krijsend door de gangen tieren als iedereen haar al lang vergeten is. Voorschoten wil van die Vijverlaan daar af. Daar verwarden ze grootbekkerij met durf en doorpakken. Wisten zij veel. Braver als in Voorschoten vind je geen Gemeenteraad.
Die mannelijke wethouders van Schiedam? Geen wonder zulke broekeschijters die piepend hun ontslag hebben ingediend. Tjonge wat een niveau vandaag de dag.
Gezag? Dat is vandaag die van helen en stelen!
Nee, Verver, u dient te worden opgedoekt!
Door Gerard op
@Driessen. U bent wel erg overtuigd van uw gelijk. Ik lees nergens dat het rapport over Someren niet correct is. Het is volgens mij UW mening. Dus een subjectieve mening. Zo lang een rechter geen uitspraak heeft gedaan over onwaarheden, kunt u dus niet zo stellig reageren volgens mij. Hou het zuiver. Hou het objectief. En verbindt Someren niet direct aan de zaak Schiedam. Omdat naar uw mening in Someren fouten zijn gemaakt, zou dat ook het geval zijn in Schiedam. Erg kort door de bocht...
Door Paul van der Hart (oud-ambtenaar) op
Er zijn vier wethouders opgestapt vanwege het rapport. Dan moet er toch kennelijk enige herkenning zijn van de geschetste situatie, zou je aannemen.

Gezien de gedragingen van mevrouw Ververs, zoals die ook in het rapport worden beschreven, zou ik me erg koest houden als ik haar was.

Maar nee, ze kiest voor de aanval, want mevrouw Ververs heeft altijd gelijk. Zo bevestigt ze overigens de juistheid van de conclusies uit het rapport.
Door P op
@Wilkens

Sorry hoor, ze heeft vooraf inzage gehad in het feitenrelaas van het rapport en hierop kunnen reageren/ gereageerd (zie ook eerdere uitspraak rechter).

Dat BING haar niet eerst de conclusies voorlegt is logisch, zij is niet de opdrachtgever, maar lijdend voorwerp

Door Schiedamse ambtenaar (Teamleider) op
Het Bing-rapport over Verver is gewoon openbaar en te downloaden vanaf de website van de gemeente Schiedam. Wel is er een vetrouwelijke bijlage over personen die zelf geen onderwerrp van onderzoek waren en die dan ook alleen door de betrokkenen te raadplegen is.
Door W. Wilkens op
Het blijft inderdaad lastig te oordelen over de inhoud van een rapport dat niet (ook vooraf door Verver) ter inzage is gegeven.
Dan rest niets anders dan achteraf, zoals hier, de rechter in te schakelen.

Dat heeft niet zozeer met staatsrecht te maken als met het beginsel van hoor en wederhoor dat ten grondslag ligt aan kies bestuurlijk handelen (Awb).

Nog meer instanties als BING maakt eht leven er inderdaad niet vrolijker op.
Men zou toch oordelen dat als de beschuldigingen grond hebben dat al die geniepige dossiertjes niet noodzakelijk zijn.

Bovendien: was zij de enige? Is zij alleen in staat geweest te handelen, zoals wordt gesteld?

Over staatsrecht gesproken: een rechtsstaat onwaardig!

Door Panka (coördinator) op
M.Driessen. Je hebt inmiddels je punt gemaakt. Het is genoegzaam bekend dat jij slachtoffer bent n.a.v. het BING-onderzoek Someren. Het wordt nu wel erg irritant dat jij voor de zoveelste keer je gal moet spuien in deze. Wacht nou even geduldig de rechtszaak in de Smeren-kwestie af.
Door p op
Het zal wel een civiele zaak worden, iets met goede naam enzo.

Dom genoeg heeft ze eerst zelf ontslag genomen, dat is niet zo handig-maak de zaak zeker niet sterker
Door karel (ambtenaar) op
Het is geen geheim dat er vaker vraagtekens zijn gezet bij de integriteit van BINGrapportages. Goed dat er eens iemand naar de rechter stapt die dit kan onderzoeken.

Vacatures

Van onze partners