of 58952 LinkedIn

Vertrek wethouder Schiedam 'ongebruikelijk maar wijs'

De Schiedammer wethouder financiën Catelijne de Groot (Algemeen Ouderenverbond Schiedam) is opgestapt vanwege de nasleep van fouten die zij maakte als consulent schuldhulpverlening bij de gemeente Delft, meldt Omroep West. De gemeente Schiedam houdt het erop dat De Groot aftreedt om privéredenen.

De Schiedammer wethouder financiën Catelijne de Groot (Algemeen Ouderenverbond Schiedam) is opgestapt vanwege de nasleep van fouten die zij maakte als consulent schuldhulpverlening bij de gemeente Delft, meldt Omroep West. De gemeente Schiedam houdt het erop dat De Groot aftreedt om privéredenen. 

360 dossiers opnieuw onderzocht

Door toedoen van ambtelijke fouten zouden tientallen Delftse schuldhulpcliënten mogelijk zijn gedupeerd. Dossiers zouden niet compleet zijn, er zou zijn getreuzeld met het bieden van hulp, en het contact met klanten zou niet goed zijn onderhouden met alle gevolgen van dien. Nadat de gemeente in het werk van één ambtenaar ‘onregelmatigheden’ aantrof moesten 360 dossiers opnieuw worden onderzocht. Hoewel dat onderzoek nog bezig is, laat wethouder Karin Schrederhof (armoedebeleid, PvdA) al weten dat er fouten zijn aangetroffen in veel van die dossiers. Van fraude of andere strafbare feiten is volgens Schrederhof geen sprake.

 

‘Gevolgen in Schiedam voorkomen’

Omroep West laat ‘op basis van bronnen’ weten dat De Groot, elf jaar lang consulent schuldhulpverlening bij de gemeente Delft, de ambtenaar in kwestie is. De gemeente Delft wil dat niet bevestigen. Tegenover RTV Rijnmond heeft De Groot echter laten weten dat zij als wethouder in Schiedam opstapt om te voorkomen dat de Delftse situatie gevolgen in Schiedam krijgt.

 

‘Ongebruikelijk maar begrijpelijk’

Hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga noemt het ongebruikelijk dat een bestuurder opstapt naar aanleiding van fouten in een vorige, ambtelijke rol. ‘Ongebruikelijk, maar ook begrijpelijk. Het lijkt om betrekkelijk ernstige fouten te gaan en dat straalt niet goed af op een wethouder die allerlei financiële dossiers onder haar hoede heeft. Er is ook een zekere inhoudelijke relatie tussen haar ambtelijke en bestuurlijke functie. Als bestuurder kan je het zwaar krijgen als je zo’n dossier achter je aan sleept.’ Elzinga wijst erop dat een wethouder om alle redenen mag opstappen die in de ogen van die wethouder zelf zijn of haar functioneren belemmeren. ‘Wat dat betreft denk ik dat het een wijs besluit is om op te stappen.’

 

‘Verwonderlijk’

Ton Roerig, directeur van de Wethoudersvereniging, zegt niet bekend te zijn met eerdere voorbeelden van politieke ambtsdragers die moesten opstappen vanwege fouten die zij in een eerdere ambtelijke functie maakten. ‘Uiteraard komt het wel eens voor dat een bestuurder moet opstappen om fouten in een eerdere bestúúrlijke functie, maar dit vind ik toch wel verwonderlijk.’ Roerig stelt echter voorop dat een bestuurder alleen kan functioneren als hij of zij vertrouwen geniet en voldoende gezag en geloofwaardigheid uitstraalt.

 

‘Riskante ontwikkeling’

‘Mocht het gaan om fouten die te goeder trouw zijn gemaakt, vind ik deze politieke consequentie wel ver gaan’, aldus Roerig. ‘Het is speculatie, maar het zou natuurlijk kunnen dat in de raadsfractie van de partij van deze wethouder intern het vertrouwen is opgezegd. Het is dan niet ongebruikelijk dat een wethouder daarop de eer aan zichzelf houdt. Dat neemt niet weg dat ik het een riskante ontwikkeling vind als iemands handelen te goeder trouw is en doorwerkt in een volgende politieke functie.’

 

‘Schijn is hellend vlak’

In het geval dat er sprake zou zijn van wederrechtelijk of frauduleus handelen, vindt Roerig de consequentie om op te moeten opstappen begrijpelijk. ‘Daarbij ben ik principieel van mening dat zoiets dan ook feitelijk moet worden aangetoond. Schijn is een hellend vlak. Iemand kan bijvoorbeeld om politieke redenen verwijten worden gemaakt die de schijn tegen geven. In vertrouwenskwesties  als deze is het uiteindelijk altijd aan de raad om een oordeel te vellen. Die mag alles meewegen wat zij relevant vindt.’  

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Of is dit soms veroorzaakt via een politiek onderonsje om een wethouder pootje te lichten?
Door J. de Niet (fin.adv.) op
Niet om het een of ander (ik weet bijvoorbeeld helemaal niet of mw. De Groot een goede wethouder financien was en dat zou de kern van de discussie moeten zijn) maar uit eigen ervaring zie ik dat er veel kaf onder het koren zit bij schuldhulpverleners en bewindvoerders. De toch al kwetsbare clienten zijn de dupe. De rechtbanken houden daar helaas ook volstrekt onvoldoende toezicht op. Ze moeten het wel erg bont maken voordat ze er uit geveegd worden. De gemeenten moeten daarna de scherven bij elkaar vegen. Het probleem is dat kinderen veel te weinig inzichtelijk rekenen leren wat deels te verklaren is omdat de leerkrachten zelf op dat vlak te kort schieten. De rekentoets in het middelbaar onderwijs was een goed middel maar was te moeilijk en werd op het eind alleen nog op het VWO gegeven (die het het minst nodig hadden). Nu is het afgeschaft. We zijn terug op nul.
Door Alexander (oud-raadslid) op
Vertrouwen is wel de kurk waarop een bestuurlijke functie als wethouder draait. In dat licht bezien is het aftreden begrijpelijk.