of 64204 LinkedIn

Versnippering Lelystad gaat door

De Lelystadse raad bestaat na nieuwe afsplitsingen inmiddels uit 17 fracties, waaronder 7 eenmansfracties, op 35 zetels. Niemand is er blij mee, maar de stad zit niet op slot.

Veertien fracties op 35 raadszetels was al veel. Inmiddels telt de Lelystadse raad 17 fracties, waaronder 7 eenmansfracties. De stad zit echter niet op slot, vindt burgemeester Ina Adema.

Triest

Er wordt in Lelystad flink gezucht, gesteund en gemopperd over het versnipperde politieke landschap. Voor steun van moties en amendementen moet bijvoorbeeld veel meer gebeld en gemaild worden. En het fractievoorzittersoverleg met zeventien fractievoorzitters is ook niet echt lekker werkbaar. ‘Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de halve raad. Daar worden grapjes over gemaakt, maar eigenlijk is het heel triest’, vindt PVV-fractievoorzitter Ashwin van Stormbroek. Ook voor burgemeester Ina Adema is zo’n breed samengesteld fractievoorzittersoverleg een punt van zorg. ‘Dat is bijna het quorum van de raad; je moet oppassen dat er dan niet een voorschotje op de raadsvergadering wordt genomen.’

 

Hanteerbaar

Van tevredenheid over de gang van zaken is dan ook bij niemand sprake. ‘Zoek naar manieren om het hanteerbaar te maken’, adviseert bestuurskundige Julien van Ostaaijen (Universiteit van Tilburg). Hij denkt onder meer aan samenwerking tussen (alle) partijen, dus niet alleen tussen eenmansfracties. ‘Je zou rondom een bepaald thema iemand uit een fractie het woord kunnen laten voeren namens meerdere fracties. Op deze manier kun je toch enige gezamenlijkheid in de raad bewerkstelligen.’

 

Eenpitters

De eenmansfracties zouden nauw kunnen samenwerken, oppert ook Bart Schopman van de Lijst Schopman; de meest recente ‘splinter’. Hij is na een tweet uit de VVD-fractie gezet. ‘De zeven eenmansfracties zouden mogelijk samen één blok kunnen vormen zodat we het werk kunnen verdelen. We kunnen dan afspraken maken over wie welke dossier oppakt.’ Hij wil daar binnenkort de eenmansfracties voor benaderen. Andere fractievoorzitters en de burgemeester achten de kans op samenwerking van de ‘eenpitters’ klein. Ideologische verschillen en ego’s zouden dit beletten. GroenLinks-voorman Sjaak Kruis vindt dat de agendering anders moet. 'Ik zou liever zien dat we belangrijke thema’s bespreken in plaats van de stukkenstroom van het college te volgen.’

 

Wet aanpassen

Van Stormbroek (PVV) vindt dat de wet moet worden aangepast. ‘Als raadsleden bij een fractie weg willen, moeten ze de zetel teruggeven.’ Adema vindt dat de discussie moet worden gevoerd over wanneer partijen na verkiezingen een zetel krijgen. ‘Moet je een hele zetel binnenhalen, of mag je ook via een restzetel een zetel binnenhalen? Dat zou al een beperking met zich mee kunnen brengen.’ Invoering van een kiesdrempel, zoals zeker na verkiezingen wel eens wordt geopperd, vindt Van Ostaaijen geen goed idee. 'Een relatief lage drempel is goed. Het middel vind ik erger dan de kwaal.’

 

Lamleggen

De stad is door de versplintering echter niet lamgelegd, zo wordt uit de gesprekken met de burgemeester en fractievoorzitters duidelijk. ‘De stad zit zeker niet op slot’, benadrukt burgemeester Adema. ‘Natuurlijk is er grote verdeeldheid, maar in the end worden hier gewoon besluiten, ook majeure, genomen en worden er meters gemaakt.’

 

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 11 van deze week (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners