of 59179 LinkedIn

‘Vermijd discussie met burger over opnemen gesprek’

Overheidsinstanties moeten het gesprek aangaan met burgers die geluidsopnamen van een gesprek willen maken. Het is belangrijk om de achterliggende reden van het filmen van een gesprek te begrijpen. Dat stelt de Nationale ombudsman na onderzoek. Wel is het volgens hem raadzaam om discussie met burgers over het wel of niet filmen van gesprekken te vermijden.

Overheidsinstanties moeten de dialoog aangaan met burgers die geluidsopnamen willen maken van een gesprek. Het is belangrijk om de achterliggende reden van het opnemen van een gesprek te begrijpen. Dat stelt de Nationale ombudsman na onderzoek. Wel is het volgens hem raadzaam om discussie met burgers over het wel of niet opnemen van gesprekken te vermijden.

Aanmoediging voor meer uitvoering van spelregels

De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen concludeert dat op basis van het 'terugblikonderzoek'. In het onderzoek is nagegaan hoe overheidsinstanties ‘spelregels’ voor het maken van geluidsopnamen hebben uitgevoerd. De Nationale ombudsman moedigt overheidsinstanties aan om meer met spelregels voor opnemen van gesprekken aan de slag te gaan. Hij vermoedt dat gemeenten meer te maken gaan krijgen met burgers die zelf opnames maken van gesprekken met gemeenten. Dit is een gevolg van decentralisaties, die ervoor zorgen dat meer zaken rechtstreeks met de burgers geregeld worden, zoals bijvoorbeeld een keukentafelgesprek. Van Zutphen vindt dat 'Ambtenaren er niet van hoeven te schrikken als burgers opnamen willen maken.'
 

Positieve ervaringen bij spelregels
Instanties die te maken krijgen met vragen van burgers om geluidsopnamen te maken zijn volgens de onderzoekers het IND, het UWV, de Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdzorg Nederland en de Gecertificeerde instellingen. Deze partijen waren dan ook betrokken bij het eerdere onderzoek in 2014. Uit dit terugblikonderzoek blijkt nu dat deze overheidsinstanties de spelregels hebben ingevoerd. De ervaringen zijn overwegend positief.
 

De behoefte aan opnames wegnemen
De Nationale ombudsman denkt dat spelregels kunnen bijdragen aan duidelijkheid over wat burger en overheidsinstanties van elkaar mogen verwachten. 'Juist door transparant te zijn, neem je als overheid de behoefte om stiekem opnamen te maken bij burgers weg', aldus van Zutphen. Door burgers door middel van gesprekken over de beweegredenen van het opnemen beter te begrijpen, kan er volgens hem al veel 'kou uit de lucht' worden gehaald. Van Zutphen moedigt overheden aan om verder aan de slag te gaan met de spelregels.
 

Dillema’s met stiekem opnemende burgers
Het is ondanks het aanhouden van goede spelregels wel mogelijk dat overheidsinstanties tegen dilemma's aanlopen. Zo kunnen in de praktijk problemen ontstaan als burgers zich niet aan de spelregels houden en stiekem opnamen maken. Er is dan geen zicht op het gebruik voor andere doeleinden. In de conclusie van het Terugblikonderzoek stellen de onderzoekers dat burgers, om een goede relatie te waarborgen, op hun verzoek de mogelijkheid horen te krijgen om geluidsopnamen van gesprekken te maken, ongeacht wat de reden ervan is. ‘Als later blijkt dat zonder voorafgaande toestemming geluidsopnamen zijn gemaakt, dan is het wenselijk dat alsnog een gesprek tussen burger en overheid plaatsvindt, gericht op herstel van vertrouwen. In de dagelijkse uitvoeringspraktijk kunnen overheidsinstanties van geval tot geval bekijken of er zwaarwegende redenen zijn om het maken van geluidsopnamen een keer niet toe te staan.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Paul Vreeke (Directeur / eigenaar APAPS) op
Gesprekken opnemen is toch al gemeengoed geworden? Telefoongesprekken dan welteverstaan. Als je een gemeente belt is de kans groot dat je vooraf de boodschap krijgt dat uit veiligheidsoverwegingen of voor trainingsdoeleinden het gesprek opgenomen wordt. Waarom dan ook niet andersom. Uit zorgvuldigheidsoverwegingen of om een van de redenen die Diana Koster noemt.
Natuurlijk kan een gesprek ook opgenomen worden omdat men een slechte ervaringen heeft. Het valt mij persoonlijk altijd wel op dat als ik de naam van de medewerkers vraag, ik het gevoel krijg dat het antwoord zorgvuldiger wordt geformuleerd dan wanneer ik dat niet doe. Hetzelfde zou ook weleens op kunnen gaan bij de mededeling dat het gesprek wordt opgenomen. Waarom zou een integere vakbekwame medewerker dat willen weigeren?
Door PJ Westerhof op
Merkwaardig.
Er *zíjn* reeds wettelijke regels en jurisprudentie over geluidsopnamen van gesprekken.
En dan een 'expert'meeting met medewerkers van een aantal overheidsinstanties die daar hun persoonlijke mening komen geven en aangeven het eigenlijk ook niet te weten?

Dus 'hoezo toestemming vragen'?
Nergens voor nodig.
En of het uiteindelijk invloed moet hebben op het besluitvormingsproces maakt de rechter zonodig wel uit.
Instanties hebben geen alleenrecht op 'zorgvuldigheid'.
Door kid congo op
Privacyschenners worden opgevreten door verdiende paranoia, tot hun zelfverkozen dood.
Noem het genade.
Door Diana Koster op
Wat een verwarrend artikel, geluidsopnames en filmen wordt door elkaar gebruikt.

Jammer dat de Ombudsman zich totaal focust op transparantie als reden voor burgers om gesprekken vast te leggen. En wat spijtig dat de overheid kennelijk zo wantrouwend is richting de burger dat er uitgegaan wordt van kwade bedoelingen bij het maken van opnames. Nog nooit gehoord van handicaps, mijne dames en heren ambtenaren? U kunt zich niets voorstellen bij mensen met auditieve beperkingen? Mensen met informatieverwerkingsstoornissen? Mensen met prikkelverwerkingsstoornissen? Of gewoon mensen voor wie het allemaal te snel gaat? Voor wie het allemaal teveel is? Misschien kunnen ambtenaren met zó'n beperkt inlevingsvermogen eens op cursus gestuurd worden voor wat meer empathie. Dat kan het vertrouwen van de burger alleen ten goede komen.
Door Dus het beste wat een verstandige burger kan doen is alles opnemen (Dus het beste wat een verstandige burger kan doen is alles opnemen) op
Bijna 800 duizend ambtenaren raken beschermde positie kwijt


Als u niets te verbergen hebt en u doet uw werk als ambtenaar naar behoren, is een opname voor de ambtenaar niet van belang, hij/zij doet het werk immers 100% correct.

Vertelt u onzin? Ja, dan bent u aan de beurt en terecht.

Dat burgers opnamen maken komt omdat ambtenaren ze telkenmale ” verneuken “ (door oneerlijke info, foute info, gebrek aan kennis, verdraaiingen, liegen, ect.) dus is opname een logisch, oorzaak en gevolg verhaal.

Voorbeeld.

-Minister, Nationale ombudsman en klachten commissaris, geven aan dat Enschede grove fouten maakt. Enschede bekend kleur en blijft aantoonbaar opzettelijk fouten maken. Tijd voor een opname, niet dan?

-Een jurist in Enschede, zal hem met een B. duiden, doet WOB brieven af als gelijkluidend en wenst ze verder niet te beantwoorden.

Waarheid en feit is, dat de burger samen met een advocaat wijzigingen in de brieven hebben aangebracht, waardoor iedere brief op het oog er misschien gelijk uit ziet echter inhoudelijk totaal verschillend zijn.
Of betekenen o.a. de woorden Ja en Nee, volgens de van Dale, hetzelfde?

Na enige tijd checkt de burger zijn WOB brieven, bij de jurist en de brieven van de gemeente jurist en laat dit dan tijdje rusten. Daarna wordt er een nieuwe vraagronde gestart en wederom beweert de jurist (mondeling en schriftelijk) dat hij alles heeft gelezen, de brieven gelijkluidend zijn, hij een antwoord afwijst en daarmee alle brieven door hem beantwoord zijn en de burger verder het bos in kan. Dit proces herhaalt zich zeker drie keer.

Ook waarheidsvinding, middels een confrontatie met de brieven en gespreksopnamen durft de ambtenarij niet aan. En verdere informatie verstrekken (wettelijk verplicht) wil men al helemaal niet meer! Wat er niet is, is er niet?

Rest, een liegende jurist die oordeelt op basis van hersenspinsels/verzonnen vermoedens, die ook nog eens niet in de gaten heeft dat hij liegt en meermaals door de mand is gevallen en ambtenaren die de wet bewust overtreden bang om baantje te verliezen. Triest en wat een infantiel niveau.

Hoeveel bedrogen burgers wenst u te spreken?
Daarom nemen verstandige (bedrogen) burgers alles op en moeten goede ambtenaren lijden onder de slechte, echter geheel vrijuit gaan ook de “goede” ambtenaren niet!
Als je misstanden niet meld en neemt niemand de handschoen op, omdat men zich niet aan de wettelijke meldingsplicht wenst te houden, het is nl. een keuze, dan deug je evenmin.
In Enschede doet 100% van de ambtenaren die een misstand te horen kreeg, incl. bewijs, niets, helemaal niets!
Dan houd je een verrot systeem in stand en worden gesprekken opgenomen, met of zonder toestemming, omdat je, door je non melding ook niet te vertrouwen bent.

Dus het beste wat een verstandige burger kan doen is alles opnemen, kopie eisen, laten tekenen/dag stempelen en post aangetekend verzenden, is er in ieder geval altijd bewijs.
Als ambtenaren slim zijn nemen ze ook alles op hebben ook zij bewijs tegen de burger. Iedereen blij.