of 59854 LinkedIn

Verhoudingen in Veerse raad nog gespannen

In het Zeeuwse Veere vond donderdag een noviteit plaats: de SGP/CU-fractie gaf steun aan verruiming van zondagsopenstelling voor winkels, op één raadslid na. Ook werden de lessen van de Veerse formatie donderdag unaniem onderschreven door de raad, althans de aanbevelingen. In het rapport van formateur Geurt van de Haar zijn fouten geconstateerd, dus die inhoud werd niet onderschreven.

De lessen van de Veerse formatie zijn donderdag unaniem onderschreven door de raad, althans de aanbevelingen. In het rapport van formateur Geurt van de Haar zijn fouten geconstateerd, dus die inhoud werd niet onderschreven. Een noviteit was dat de SGP/CU-fractie steun gaf aan verruiming van zondagsopenstelling voor winkels, op één raadslid na.

Paadje schoonvegen

In zijn terugblik stelt formateur Van de Haar dat hij eind maart alle fracties heeft verteld op welke wijze hij politiek actief is. Maar zowel PvdA/GL als CDA zeiden in de raadsvergadering dat zij niet van tevoren op de hoogte zijn gebracht dat Van de Haar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op de kandidatenlijst stond van SGP/CU in Hendrik-Ido-Ambacht. Ook op zijn rol tijdens het proces had PvdA-GL-fractievoorzitter en oud-wethouder Chris Maas aanmerkingen. ‘Het beëindigen van de formatie had op een fatsoenlijke manier moeten worden uitgelegd. De formateur had moeten aandringen op het doorgaan van het geplande overleg. SGP/CU had kunnen uitleggen waarom ze wilden stoppen en we hadden kunnen overleggen over de pijnpunten. Kritische zelfevaluatie door de formateur ontbreekt, het lijkt op het eigen paadje schoonvegen.’

Openbaar debat
De Veerse partijen kwamen unaniem tot een amendement op het raadsvoorstel om aanbevelingen van de formateur te onderschrijven en mee te nemen in het opstellen van een beleidsvoorstel over het (in)formatieproces voor de verkiezingen van 2022. In een unaniem aangenomen amendement werd het rapport van Van de Haar zelf niet onderschreven. Ook stemden partijen ermee in dat na het stopzetten van de onderhandelingen verantwoording wordt afgelegd in een openbaar debat. De VVD merkte overigens op tegen die tijd nog wel te bezien wat het wel en niet gaat doen.

Embargo loonbedrijf opgeheven
De formatie werd beïnvloed door de integriteitskwestie rond SGP/CU-wethouder Jaap Melse die afgelopen mei opstapte. Het embargo dat loonbedrijf Melse-Maljaars, waar Melse aandeelhouder is, werd opgelegd op onderhandse opdrachten voor de gemeente naar aanleiding van de nieuwe Gedragscode bestuurlijke integriteit werd in de vergadering opgeheven. Dat Melse twee jaar lang geen dividend ontvangt is voor de collegepartijen voldoende om het bedrijf weer werkzaamheden voor de gemeente te laten doen. Dit tot groot ongenoegen van de oppositie die eerst wil spreken over hoe om te gaan met de nieuwe gedragsregels. Volgens CDA-fractievoorzitter Pieter Wisse wijkt de raad bij de eerste de beste gelegenheid al af van de integriteitsregels. Volgens burgemeester Rob van der Zwaag heeft de gemeente een bedrijf nodig dat in actie komt als er een boom op de weg ligt. ‘Als we dat moeten aanbesteden, blijft die boom dagen liggen.’ Ook zijn veel Veerse gezinnen financieel afhankelijk van het loonbedrijf, aldus SGP/CU-raadslid Marcel van den Bosse. 

 

Noviteit

Hij was het SGP/CU-raadslid dat om geloofsredenen tegen verruiming van de zondagsopenstelling voor winkels in kustgemeenten stemde. Het voorstel werd aangenomen met één stem meerderheid. Volgens SGP/CU-raadslid Marco Wisse had zijn fractie geworsteld met het voorstel en overleg gevoerd met zowel leden als het hoofdbestuur. Men kwam erop uit dat er op dit punt niet “zomaar” compromissen worden gesloten. CDA-fractievoorzitter Wisse vond dat de SGP/CU krokodillentranen huilde en wel degelijk een keuze had door met zijn partij en PvdA-GL in zee te gaan. ‘Waarschijnlijk was het een product van handjeklap. Dat mag dan politieke realiteit zijn, maar wij hebben er moeite mee dat zo gemakkelijk met principiële zaken wordt omgesprongen.’ Hij wees erop dat het een noviteit in Nederland is dat de SGP actief meewerkt aan zondagsopenstelling. Maas voerde aan dat er door het voorstel, waarin alleen winkels in kustgemeenten op zondag open mogen en in andere kernen niet, een “ongelijk speelveld” creëert. Volgens hem lokt het college hiermee rechtszaken uit.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.