of 59318 LinkedIn

Vergoeding raadsleden kleine gemeenten moet omhoog

Het pleidooi van de raad voor het openbaar bestuur (Rob) voor herziening van raadsvergoeding in met name kleine gemeenten is bij Raadslid.Nu in goede aarde gevallen. De Vereniging van Griffiers vindt met de Rob dat raadsleden meer en beter moeten worden ondersteund in de uitoefening van hun bestuurlijke taken.

Het pleidooi voor verhoging van de raadsvergoeding in met name kleine gemeenten is bij Raadslid.Nu in goede aarde gevallen. Ook de opvatting van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) dat het raadslidmaatschap lekenbestuur moet blijven, onderschrijft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De Vereniging van Griffiers vindt met de Rob dat raadsleden meer en beter moeten worden ondersteund in de uitoefening van hun bestuurlijke taken. 

Beroep

'Het is ontzettend waardevol als raadsleden met twee benen in de maatschappij blijven staan. Wij zien net als de Rob het gevaar dat het raadslidmaatschap voor veel mensen onhaalbaar wordt als er een beroep van wordt gemaakt’, stelt Mark den Boer, voorzitter van Raadslid.Nu, in een reactie op het donderdag verschenen Rob-advies 15,9 uur, de verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie. In dat advies stelt de Rob onder meer dat raadsleden geen beroepspolitici moeten worden, hun beschikbare tijd anders moeten indelen en vooral meer tijd aan hun volksvertegenwoordigende moeten gaan besteden.


Investering

Raadslid.Nu is het eens met de aanbevelingen van de Rob dat er meer in de lokale democratie moet worden geïnvesteerd. De Rob stelt dat er meer geld moet komen voor training en begeleiding van raadsleden, dat er (eindelijk) een wetsvoorstel moet komen voor financiering van lokale partijen en dat de vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten omhoog moet. De vergoeding voor raadsleden is te laag in verhouding tot de werklast, benadrukt Raadslid.Nu. Met het Rob stelt zij dat de raadsvergoeding te sterk uiteen loopt, en met name in kleine gemeenten omhoog moet. Het wordt daarnaast inderdaad de hoogste tijd dat financiering van lokale partijen voor de ondersteuning van hun raadsleden wordt geregeld.


Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De aanbeveling tot verdere professionalisering van de griffie en griffier, zodat onder meer de stukkenstroom naar de raad verbetert, wordt tevens onderschreven. De informatiestroom aan de raad is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van raadsgriffier, college en ambtelijke organisatie, benadrukt Raadslid.Nu. Dat beaamt de Vereniging van Griffiers (VvG). ‘Een gemeenteraad moet zichzelf serieus nemen en investeren in zijn ondersteuning’, stelt de VvG in een reactie op het Rob-advies. Zij vindt dat gemeenteraden veel ambitieuzer met hun griffiers moeten omgaan.


Redden democratie

‘Inwoners van een gemeente willen en moeten meer betrokken worden bij de besluitvorming in hun gemeente’, stellen de griffiers in navolging van de Rob. ‘Het gemeenteraadslid, als vertegenwoordiger van de inwoners, moet daarom nadrukkelijk nagaan waarom en hoe inwoners betrokken moeten worden en andere vormen van werken gaan ontwikkelen. Een tijdsintensieve taak, en een goede griffier is daarbij niet alleen volgend maar ook voedend.’ Het ‘redden van de democratie’ is echter een gezamenlijke opdracht voor het gemeentebestuur en hun ambtelijke ondersteuners, benadrukken de griffiers. ‘Alle betrokkenen moeten anders gaan werken als zij lokale initiatieven en samenwerking met burgers serieus willen nemen.’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Relevante Parlementaire Dossiers

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A. Willemsen op
Volgens mij is een aantal jaren geleden de vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten al aardig opgeschroefd. NB: worden de salarissen van medewerkers in kleine gemeenten nu op opgeschroefd? Deze hebben het namelijk druk met het beantwoorden van vragen van raadsleden die niet geneog tijd hebben om zich in te lezen
Door pieter (gepensioneerd) op
hr. Wiersma slaat de spijker op de kop.
Dorpslijstjesgedoe extra belonen is paard achter de wagen spannen. Beetje opschalen tot krachtiger gemeente zonder gedoe met dorpslijsten is veel beter. Kun je ook meteen zien wat iemand beweegt.
(meneer Jansen van de SP is duidelijk waar hij voor staat; mevr. Willems van "Doordacht Dokkum" is ongetwijfeld een leuke meid, maar vrijwel niemand weet wat ze wil bereiken).
Door H. Wiersma (gepens.) op
In relatie tot de gedachte om gemeenten op te schalen en te laten fuseren is het verhogen van raadsvergoedingen in kleine gemeenten een slecht idee.