of 62688 LinkedIn

Vergoeding beveiliging burgemeesterswoning te laag

Dat er een vergoeding komt om woningen van burgemeesters en wethouders preventief te beveiligen, is volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meer dan prima. Maar het maximum bedrag van 2.000 euro dat Binnenlandse Zaken voorstelt, is aan de lage kant. ‘Het voorgestelde maximum bedrag moet worden losgelaten.’

Dat er een vergoeding komt om woningen van burgemeesters en wethouders preventief te beveiligen, is volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meer dan prima. Maar het maximum bedrag van 2.000 euro dat Binnenlandse Zaken voorstelt, is aan de lage kant. ‘Het voorgestelde maximum bedrag moet worden losgelaten.’

Dat schrijft de gemeentelijke koepelorganisatie in een brief aan verantwoordelijk minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. De VNG vindt dat moet worden uitgegaan van een ‘adequate vergoeding.’

 

Politieke keuze

Het betreft een reactie op de regeling preventieve beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders. Die regeling strekt ertoe dat iedere decentrale bestuurder een vergoeding van 2.000 euro kan krijgen om diens woning preventief te laten beveiligen met een vaststaand pakket aan maatregelen, zonder dat dit door een vertegenwoordigend orgaan kan worden goed- of afgekeurd. Het moet bijdragen aan de veiligheid van decentrale bestuurders. Het is volgens Ollongren niet wenselijk als elke decentrale overheid afzonderlijk hier een eigen (deels politieke) keuze in maakt, omdat de preventieve bescherming daarmee onderdeel wordt van het politieke debat, terwijl het gaat om een basale voorwaarde voor decentrale bestuurders om hun functie uit te kunnen voeren, namelijk veiligheid. ‘Iedere decentrale bestuurder moet juist kunnen rekenen op een bepaald niveau van veiligheid, ook in zijn woning.’

 

Kluis

Onder preventieve beveiligingsmaatregelen vallen de beveiliging van de brievenbus, versteviging van de ruiten om braak te beperken, de installatie van een deurspion of video-intercom, de installatie van een basissysteem waarop een bewakingssysteem kan worden aangesloten en een installatie van een brand- en inbraakwerende kluis. Het pakket is vastgesteld in stuurgroep Weerbare Burgemeesters en een expertwerkgroep en zij adviseren dit als minimale preventie beveiligingsstandaard.

 

Financiering

Behalve voor burgemeesters en wethouders gaat de regeling, die ingaat op 1 januari 2021, ook gelden voor commissarissen van de koning, gedeputeerden en de voorzitters en leden van het dagelijks bestuur van waterschappen. De kosten voor de basismaatregelen preventieve beveiliging vallen onder de werkgeversverantwoordelijkheid van de gemeente, provincie of waterschap. Of een en ander via het gemeente- en provinciefonds kan worden geregeld, is vooralsnog onduidelijk. Volgens een eerder onderzoeksrapport moeten gemeenten rekening houden met een extra kostenpost van 350.000 euro. De VNG verzoekt de minister dat bedrag vrij te maken ‘en eventueel te vergroten’ mocht er in de toekomst sprake zijn van een toename van maatwerk bij enkele gemeenten.  In het licht van de huidige COVID-19 pandemie en de negatieve financiële gevolgen voor gemeenten vraagt de VNG Binnenlandse Zaken ‘oog te hebben voor de financiële onderbouwing en de financiering van de basismaatregelen in relatie tot het gemeentefonds.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerrit (beleidsadviseur) op
Terechte reacties van de MH en Wim Vreeswijk. De voorstellen maken immers deel uit van het het door het Rijk in het leven geroepen ‘Stelsel bewaken en beveiligen’, dat overigens voor iedere Nederlander geldt. De bepaling welke instrumenten in het individuele geval daadwerkelijk nodig zijn, gebeurt in principe op basis van een dreigingsanalyse door de politie. Kennelijk weet het ministerie nu al de uitslag van die dreigingsanalyse en dus ook het kostenplaatje. Het kostenplaatje bestaat al sinds de introductie uit drie elementen: wat gebruikelijk is dat je zelf doet aan beveiliging (politiekeurmerk veilig wonen), wat geacht wordt ten laste van de 'werkgever' te komen en wat vanwege de bijzondere dreigingsanalyse voor kortere of langere tijd meer op het bordje ligt van de Dienst Bewaken en Beveiligen.
Het staat met zoveel woorden al sinds 2014 (Stb.2014, 230) in de rechtspositieregelingen van ALLE decentrale politieke ambtsdragers.
Wie het huidige voorstelt leest moet vaststellen dat de minister van mening dat ALLE politieke ambtsdragers kennelijk geen aanspraak meer kunnen maken op de voorzieningen die uitstijgen boven het het niveau van het politiekeurmerk Veilig Wonen. Raadsleden, statenleden en leden van algemeen bestuur van de waterschappen vallen buiten de extra inspanning die het voorstel beoogt. En dat ondanks dat dit wel is opgenomen in de rechtspositie van de volksvertegenwoordigers.Zelfs de VNG lijkt te meten met twee maten en dat ondanks het recente rapport over bedreiging van raadsleden en ondermijning.
Door MH (Wethouder) op
Dus... onze gemeente staat financieel helemaal onder water en dan ga ik mn huis beveiligen zonder dat de gemeente dat vanuit Den Haag gecompenseerd wordt? Dacht het niet. Goed regelen of niet regelen.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Dit verbaast me niks. We hebben de afgelopen 40 jaar zoveel ellende naar binnen gehaald dat we nu met een levensgevaarlijke 'samenleving' zitten waarbij je letterlijk van alles kunt verwachten, zo bleek uit meerdere onderzoeken onder lokale en landelijke politici. Lokale politiek is een kruidvat geworden.

Vacatures

Van onze partners