of 60220 LinkedIn

Veiligheidsregio’s weer onder de loep

Nederland telt 25 veiligheidsregio’s, waarin gemeenten via een Gemeenschappelijke Regeling samenwerken op onder meer het gebied van openbare orde en veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De evaluatie moet inzicht geven in zowel het bestuurlijk als operationeel functioneren van het stelsel.

De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) wordt dit jaar geëvalueerd. Het is de tweede keer dat de wet, die eind 2010 van kracht is geworden, wordt geëvalueerd. Uiterlijk eind 2020 brengt de evaluatiecommissie haar onderzoeksrapport uit. 

Nederland telt 25 veiligheidsregio’s, waarin gemeenten via een Gemeenschappelijke Regeling samenwerken op onder meer het gebied van openbare orde en veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De evaluatie moet inzicht geven in zowel het bestuurlijk als operationeel functioneren van het stelsel. Het gaat daarbij om de realisatie van efficiënte en kwalitatief hoogwaardige brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder bestuurlijke regie.

De evaluatiecommissie moet de doeltreffendheid en effecten van de Wvr en onderliggende regelgeving in de praktijk onderzoeken. Daarbij moet ze nadrukkelijk ook kijken of de wet toekomstbestendig is. Is de huidige wet bruikbaar in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing? De evaluatie moet in kaart brengen wat goed werkt, waar knelpunten zitten en hoe die kunnen worden opgelost.

Erwin Muller is door de ministerraad benoemd als commissievoorzitter. Muller is onder meer hoogleraar Veiligheid en Recht aan de Universiteit Leiden. Oud-burgemeester van Haarlem en voormalig voorzitter van veiligheidsregio Kennemerland Bernt Schneiders is lid van de commissie. Ook voormalig burgemeester van onder meer Beverwijk, Magda Berndsen, maakt deel uit van de zes leden tellende evaluatiecommissie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Kees op
Ben nieuwsgierig of ook de omvang van veiligheidsregio's nog een item is in dit onderzoek. Vindt het vreemd dat ik daar weinig over terug zie op dit moment. Denkt men bijvoorbeeld aan minder veiligheidsregio's (naar de omvang van politieregio's) of is dit niet aan de orde?
Door Johan op
Goed dat we een brede en verdiepende evaluatie plaatsvindt. De Veiligheidsregio’s zijn veel te zwaar ingericht. De top is een verzameling van strepen en sterren, goed betaalde baantjes en veel te duur.
De (vrijwillige) hulpverleners in het veld verdienen meer waardering. En niet de top-down benadering zoals nu het geval is. De afstand naar de lokale geledingen is veel te groot en te bureaucratisch. De lokale mensen zijn voldoende opgeleid om hun eigen boontjes te doppen.