of 59250 LinkedIn

Veiligheidsregio: lijst Utrechtse risicocampings te prematuur

Het CDA in de gemeente Utrechtse Heuvelrug wil dat een lijst met risicocampings voor natuurbranden boven water komt. De Veiligheidsregio Utrecht zegt dat de lijst niet uitputtend is en ze er te prematuur naar heeft verwezen.

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) noemt haar verwijzing naar een lijst met risicocampings in haar plan van aanpak voor natuurbranden te prematuur. Er ontstond ophef over de lijst, omdat die is  gemaakt door een stagiair en vol fouten zou staan.

Stagiair
In het plan van aanpak van de veiligheidsregio is de lijst met risicocampings in Utrecht voor natuurbranden zelf niet opgenomen, maar wordt er wel naar gerefereerd. Een verslaggever van RTV Utrecht ontdekte dat de lijst rammelt. Hij is gemaakt door een stagiair en zou vol fouten staan. Dat laatste ontkent de VRU tegenover Binnenlands Bestuur. ‘De lijst is niet uitputtend. We moeten die nog goed valideren. We hebben te vroeg naar de lijst gerefereerd en gaan nu eerst met de campings in gesprek over hoe zij ons zo goed mogelijk kunnen helpen bij brandbestrijding door waterpullen, extra materieel of vluchtplannen.’

Amateuristisch
Eerder zei Henk Veldhuizen, CDA-fractievoorzitter van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en al 25 jaar bij de vrijwillige brandweer, dat de VRU amateuristisch bezig is, omdat ze geen openheid van zaken willen geven. ‘Raadsleden, zoals ikzelf, en journalisten vragen naar die lijst en dan moet je niet denken dat zoiets zomaar weggaat als je niet reageert.’ Veldhuizen heeft menigmaal contact proberen op te nemen met de VRU om de lijst boven water te krijgen, maar kreeg nul op het rekest. ‘Ze moeten gewoon zeggen dat ze ermee bezig zijn, ongelukkig hebben geopereerd en voor de zomer met een gedegen uitspraak komen. Nu lijkt het alsof ze het onder het tapijt willen vegen. Daarvoor hebben we de veiligheidsregio niet opgericht. Er zitten professionele mensen bij de VRU, maar ze opereren nu onhandig en onprofessioneel.’

Rook
Voor Veldhuizen is het gissen naar een verklaring voor het amateurisme. ‘Misschien kunnen ze niet overweg met kritiek of moeilijke vragen. Maar als brandweer moeten wij ook gewoon ons werk doen, dus zij ook.’ Veldhuizen wijst erop dat er in zijn gemeente veel campings midden in het bos liggen. ‘Op die lijst staan 12 campings en waarschijnlijk liggen die op de Utrechtse Heuvelrug. Dat wil ik dan wel weten. De VRU heeft de lijst bij nader inzien niet geautoriseerd, maar ik denk als brandweerman: waar rook is, is vuur. Doe dus niet zo spastisch en geef duidelijkheid voor het zomer wordt.’ Veldhuizen heeft zijn burgemeester donderdagavond in de commissievergadering gevraagd om de lijst boven water te krijgen. ‘Het is hem eerder niet gelukt, maar ze moeten nu wel bewegen. Als het weer niet lukt is een WOB een overweging waard.’

Gesprek
De Veiligheidsregio Utrecht bevestigt dat onderzoek is gedaan door een VU-stagiair naar risico’s op campings voor natuurbranden met daarbij een lijst van campings. De contactpogingen van Veldhuizen zijn niet bekend. ‘Ik weet niet in welke hoedanigheid hij ons heeft benaderd, maar we zullen de eerste stap zetten om een gesprek met hem aan te gaan’, aldus een woordvoerder. Dat er een nieuwe lijst komt, is niet waarschijnlijk. ‘We gaan eerst gesprekken voeren met campinghouders om inzichtelijk te krijgen hoe die campings ervoor staan. Dan willen we tot een uniforme planvorming voor alle campings komen.'
 
Risicovol
Volgens de woordvoerder is het in dit verband minder relevant of de campings risicovol zijn of niet. 'Ze liggen in de natuur of bij de natuur. Het risico is af te lezen op de risicokaart voor natuurgebieden. Het naar buiten brengen hoe risicovol een camping is, is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Die zien allemaal het belang van goede voorbereiding. De veiligheidsregio is zelf al bijzonder goed voorbereid. Halverwege 2013 willen we het hele traject af hebben.’Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.