Niet alle stemlokalen van vier jaar geleden zullen kunnen worden gebruikt, omdat er bijvoorbeeld onvoldoende afstand kan worden bewaard of omdat een stembureau in een zorginstelling zit. 'Gemeenten houden er daarom rekening mee dat bij de Tweede Kamerverkiezing minder stemlokalen beschikbaar zullen zijn dan bij de vorige verkiezing in 2017', aldus Ollongren. Om te zorgen dat er voldoende stembureaus beschikbaar zullen zijn, wordt er de komende tijd naar alternatieve locaties gezocht.

 

In de knel

Ook denken gemeenten in de knel te komen, omdat niet alle medewerkers van stembureaus beschikbaar zullen zijn. Door een onderliggende aandoening, of hoge leeftijd kunnen zij extra vatbaar zijn voor het coronavirus. Samen met de gemeenten wordt er daarom een landelijke wervingscampagne gestart, schrijft de minister. Die moet eind oktober beginnen.

 

Per brief

Ollongren benadrukt dat 'het uitgangspunt uiteraard is dat de verkiezingen doorgang kunnen vinden op een wijze dat het voor de kiezers veilig is.' Een scenario waarbij mensen eventueel per brief kunnen stemmen, wordt nog uitgewerkt. De minister komt daar in november op terug.