of 63908 LinkedIn

Veel overheden missen integriteitsplan

Veel van die plannen blijken bovendien gedateerd, zegt Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) van het CAOP. In zijn vanmorgen uit te komen rapport  betitelt integriteitsexpert  Alain Hoekstra de bevindingen als ‘zorgwekkend.

Eén op de drie overheidsorganisaties heeft geen of een zeer gebrekkig integriteitsbeleidsplan. Veel van die plannen blijken bovendien gedateerd.

Zorgwekkend
Dat is de conclusie uit onderzoek van Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) van het CAOP. In zijn vanmorgen uit te komen rapport betitelt integriteitsexpert Alain Hoekstra de bevindingen als ‘zorgwekkend.’ Van de onderzochte instanties scoren de provincies het zwakst. In het onderzoek ’Integriteit verankeren!’ is de kwaliteit van de nota’s en documenten, waarin ministeries, provincies en waterschappen hun integriteitsbeleid vastleggen, beoordeeld.

 

Beleid niet concreet

Overheidsorganisaties dienen volgens de wet en in 2006 gemaakte bestuurlijke afspraken hun integriteitsbeleid schriftelijk vast te leggen. De belangrijkste onderzoeksresultaten zijn dat slechts iets meer dan een kwart van die organisaties over een goed integriteitsbeleidsplan beschikt. Ruim 33 procent van de organisaties heeft geen of een zeer gebrekkig integriteitsbeleidsplan. Waar hoofdonderzoeker Hoekstra het meest van geschrokken is, is dat het beleid ‘vaak ongedefinieerd is, niet concreet gemaakt en onvoldoende wordt gemonitord.’

 

Achtertallig onderhoud

Iets minder dan de helft van de onderzochte organisaties beschikt nog niet over een overkoepelend plan, benoemt geen concrete doelstellingen en activiteiten en heeft geen integriteitsfunctionaris. Het integriteitsbeleid bij overheidsinstellingen blijkt bovendien te kampen met achterstallig onderhoud Een deel van de integriteitsbeleidsplannen is gedateerd, een aantal jaar geleden opgesteld en niet periodiek bijgehouden. ‘Ontwikkelingen op onder meer het terrein van het nieuwe werken vragen om het up to date houden van je integriteitsplannen. Veel thuiswerken vervreemdt de werknemer mogelijk van zijn organisatie, wat zijn weerslag kan hebben op zijn loyaliteit.’ Ook de omgang van ambtenaren met social media vraagt volgens hem om beleid. ‘Het recht van een ambtenaar op vrije meningsuiting is vanwege zijn functie nu eenmaal beperkt. Daar moet je als organisatie mensen bewust van maken.’

 

Beleid blijkt verzameling gedragscodes

Opvallend is dat organisaties in hun beleving vaker beschikken over een integriteitsbeleidsplan dan in de werkelijkheid het geval is. Zo blijken veel stukken die zijn opgestuurd als beleidsplan integriteit soms alleen een gedragscode te zijn of niet met elkaar samen te hangen. ‘Een verzameling gedragscodes en regelingen met daar een nietje doorheen, is nog geen integriteitsplan’, zegt Hoekstra. Die getuigen niet van duidelijke visie noch van doelstellingen ten aanzien van integriteitsbeleid. Gevolg van het opereren zonder plan is dat de kwaliteit van het beleid in termen van consistentie, coherentie en implementatie laag blijft. ‘Een gedateerd en gefragmenteerd beleid leidt ertoe dat de aandacht voor integriteit sneller wegzakt’, aldus Hoekstra.

 

Waterschappen werken samen

Waterschappen en departementen komen relatief gezien beter uit het onderzoek omdat ze volgens hem de voordelen – ook financiële – plukken van onderling samenwerken op gebied van integriteit. ‘Bij provincies gebeurt dat het minst vaak’, zegt hij. ‘Een lichtpunt is dat ongeveer een kwart van de onderzochte organisaties aangeeft op dit moment bezig te zijn met het ontwikkelen van integriteitsplannen.’

Grip op beleidsproces

‘Het is een kwestie van organiseren om grip te krijgen op het beleidsproces’, zegt Hoekstra. De decentrale koepels (VNG, IPO en UvW) hebben sinds 2006 de tijd gehad om te komen tot integrititeitsplannen. Dus ja, er valt volgens hem redelijk wat aan te merken op de sindsdien gemaakte vorderingen. De verantwoordelijkheid voor die voortgang ligt bij de organisaties zelf, bij de koepels, maar uiteindelijk ook bij de minster van Binnenlandse Zaken als systeemverantwoordelijke. Hoekstra: ‘De minister moet overheidsorganisaties die tekort schieten aansporen, stimuleren. Om ten minste te voldoen aan de basisnorm is er volop werk aan de winkel de komende jaren.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jos Derckx (adm) op
Als de media zich nog alleen zou bezighouden met wat de politici goedvinden zouden ze geen bestaansrecht meer hebben. Kleine zaken kunnen deel zijn van grote uitwassen en moeten open gelegd worden, echter met respect voor alle partijen. Daar ontbreekt het te vaak aan omdat e lezer geboeid moet worden om die krant te kopen. Het gaat om omzet, op welke manier dan ook. Kun je dan nog integer zijn?
Door anoniem (anoniem) op
Het is ernstig dat uit onderzoek blijkt dat 33% van de organisaties niet beschikt over integriteitsbeleid terwijl de wet dit al in 2006 voorschrijft. Maar het feit dat men zich dan niet druk maakt over welke (im)materiële schade dit in de hand werkt, maar zich meteen maar weer richt op hoe dit komt, maakt het eigenlijk nog veel erger. Wat voor mij persoonlijk meer zoden aan de dijk zou zetten is het volgende "de faler betaalt". Die voelt het dan meteen in zijn eigen portemonaie
Door Piet (consultant) op
Moraliteit, integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, ethiek, laat zich niet vastleggen in regels. Er zijn in feite meer ongeschreven regels dan geschreven.

Wat een ontzettend dom g........... l, integriteitsplan. Een nuchtere vent spapt in z'n auto en gaat zonder manco wegrijden. Een dronken vent zegt,"kijk hoe ik kan rijden". Kortom een Overheid die een integritetsplan gaat opstellen is als een dronken vent die gaat rijden "kijk eens hoe goed ik ben".

Een Gedeputeerde die 140 milj ongedekt en zonder goedkeuring uitgaf om zijn project er door te driukken is in Ned niet strafbaar. Hij treedt af onder het motto "ik ben toch al veroordeeld"en klaar is Kees!
Weth Duivestein in Almere met goedkeuring van alle meelopers ( GEMRAAD) laat thans een poldergebied ophogen tot Duin, waar dan woningen gebouwd gaan worden. Een megalomaan project, veel te duur in deze tijd. Straks kan er geen woning verkocht worden de verliezen zullen jarenlang oplopen t.l.v. de belastingbetaler. Integer???? Nee gewoon een megalomane Wethouder! En zo zijn er nog heel wat meer in Ned.

Wat een ontstellende naiiviteit een integriteitsplan schrijven, ha, ha, ha!
Door hans op
Hahaha nee u heeft de overheid hoog zitten dat zie ik al. Het ging hier om medewerkers die volledig aan lot werden overgelaten en hun mismanager heeft nu goede baan elders in Nederland. Ga eerder uit van incompetentie en minder van niet integer gedrag want dat valt in de praktijk reuze mee. Maar om dat gebak nou terug te vorderen is wel Nederland op zijn kleinst. Volgens mij zijn er in Nederland nu iets zwaarwichtiger problemen.
Door Jan op
@ Hans,
in dat geval betrfet het dus incompetent management. Nog zo'n typische overheidskwaal, veelal veroorzaakt door zaken als vriendjespolitiek, kortom, ook integriteit.
Door hans op
Beste @Jan in dit geval betrof het een jarenlange foute codering door de niet functionerende en niet conytrolerende afdeling financien en het heeft helemaal niets met integriteit te maken en dat is precies mijn punt alles wordt op 1 hoop gegooid en integriteit wordt de uitlaatklep voor alle maatschappelijke onvrede jegens bestuurders en ambtenaren.
Door jan op
@ Hans:
ook geneuzel moet aan de kaak gesteld worden, want daar begint het.
"een beetje integer bestaat niet", dus de grootte van de overtreding is irrelevant als het gaat om integriteit. Het is en blijft immers misbruik van gemeenschapsgeld.
Door Hans op
Hoe integer zijn kranten als AD trouwens zelf? In Schiedam maanden voor het onderzoek: Wij zijn in het bezit van een mail van de burgemeester waaruit blijkt dat zij opdracht gaf aan ambtenaren geen zaken meer te doen met een aannemer. Maand na het onderzoek AD: Wij zijn nooit in het bezit geweest van zo'n mail. Het probleem is dat in ons mediatijdperk mensen alles geloven wat gedrukt staat of op TV en radio komt. Met een integriteitsplan kom je er niet. En bestuurders de kosten voor de gebakjes niet terug betalen hoor want anders toon je slechts aan dat je een weekdier of opportunist bent die zwicht voor de gebakspolitie van het AD en voor die slang die tegellichter heet. Rug recht houden en zelfs de slagroom niet van de mondhoeken vegen.
Door Hans op
Een heel pagina met foto's in AD van de week over "gebaksdaders" die wel voor 4 euro per week "de fout" in gingen. Wanneer is er iemand bij die krant (hoofdredacteur of zo) die zegt ik doe niet meer mee aan een hetze ook al draagt het niet bij aan de verkoop van onze krant.

Vacatures

Van onze partners