of 59130 LinkedIn

‘Veel mis met EU-subsidies voor innovatie’

Er is veel mis met innovatieve EU-subsidies voor samenwerkende lidstaten, bedrijven en onderzoeksinstituten. Tot die conclusie komt het adviesbureau Technopolis dat op verzoek van de EU een inventarisatie maakte van de partnerinstrumenten. Het bureau stelt dat onder meer transparantie, concreetheid van resultaten en versnippering in verantwoordelijkheid een probleem vormen.

Er is veel mis met innovatieve EU-subsidies voor samenwerkende lidstaten, bedrijven en onderzoeksinstituten. Tot die conclusie komt het adviesbureau Technopolis dat op verzoek van de EU een inventarisatie maakte van de partnerinstrumenten. Het bureau stelt dat onder meer transparantie, concreetheid van resultaten en versnippering in verantwoordelijkheid een probleem vormen.

Stimuleringsregelingen voor innovatie

De partnerinstrumenten zijn stimuleringsregelingen voor innovatie die de Europese Commissie in samenwerking met andere partijen beheert en financiert. Volgens het Financieele Dagblad financiert de EU tien verschillende regelingen waaronder honderden projecten vallen. Bij een project voor schonere vliegtuigen werken bijvoorbeeld 560 Europese organisaties samen.


Onderzoeksprojecten met vele partners

Door de onderzoeksprojecten met een grote hoeveelheid partners uit te voeren wil de Europese Commissie ervoor zorgen dat er niet door diverse landen en organisaties ongemerkt aan dezelfde onderwerpen wordt gewerkt. Door de samenwerking moet dubbel werk worden voorkomen. Uit de conclusies van Technopolis wordt duidelijk dat de grootschaligheid van de projecten juist zorgt voor meer versnippering. 'Neem de vervuiling van de Baltische Zee, een praktisch probleem dat je gecoördineerd aan moet pakken. Niet alleen met geld voor onderzoeksprojecten, maar ook met slimme wetgeving, aanbestedingen en standaarden. Dat gebeurt nu niet. Het geld wordt op de klassieke manier verdeeld door in veel verschillende landen kleine onderzoeksprojecten te financieren die aan allerlei subthema's werken’, zo meldt Patries Boekholt van Technopolis aan het Financieele Dagblad.

‘Beperkt bewijs voor nut subsidie’
In de conclusie van het rapport beschrijven de onderzoekers dat zo’n 16 procent van het tachtig miljard tellende budget van het innovatie- en onderzoeksprogramma van de Europese Commissie, Horizon 2020 wordt toegewezen aan partnerships. Nog eens 9 procent toegewezen aan projecten die door deze partnerschappen in gezamenlijke jaarlijkse werkprogramma’s worden verwerkt. Volgens de onderzoekers is er slechts beperkt bewijs dat de gesubsidieerde projecten op een andere manier waren verlopen dan bij een situatie waarin ze géén subsidie hadden gekregen. 'Het potentieel voor toegevoegde waarde ligt zeer waarschijnlijk veel hoger dan nu is bereikt', aldus de onderzoekers.  

 

Complexe structuur moet anders
Er is doordat veel programma’s hetzelfde doel dienen een zeer complexe structuur ontstaan. Voor zowel lidstaten als de Commissie is het moeilijk om de bestaande programma’s via meerdere ministeries en overheidsorganisaties te monitoren. Volgens FD vindt ook staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs de Europese subsidies 'veelomvattend en complex'.

 

Het hele rapport is hier te vinden. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Bepaalde vormen van EU-bureaucratie kunnen beter op nationaal niveau worden geregeld. Gunstige bijkomstigheid is dat de bijdrage aan de EU in dat geval omlaag kan.
Door Keijzer op
@Drs. Ron Weijmans
Dat is een mooie reclameboodschap!

Wellicht zou het helpen als men bij elke subsidieaanvraag iets van een eigen financieel risico inbouwt. Zoiets als met de hypotheekverstrekking in Duitsland. Altijd daarbij deel eigen geld investeren. Dan gaat men wellicht tevoren beter na, of de totale investering versus verwachte resultaat, beter spoort met elkaar. Van andermans leer is het toch vaak wel heel makkelijk riemen snijden.

Als men voor dat eigen risico crowdfunding nodig heeft, dan moet men van goede huize komen om alvast die gulle gevers te overtuigen van nut en noodzaak van het initiatief.
Door Drs. Ron Weijmans BSc AA MBA (Consultant Public-domein [AdviSum] ) op
Ik deel de mening dat de EU-subsidieverstrekker het dermate gecompliceerd heeft gemaakt, waardoor partijen niet eens meer dergelijke aanvragen durven te doen. Angst zit hem voornamelijk in het feit dat door interpretatieverschillen, het zo maar kan zijn dat een deel van de verleende subsidie terugbetaald moet worden. Even terug naar de bedoeling van een subsidie, namelijk het mogelijk maken om bijvoorbeeld te kunnen innoveren, wat essentieel voor de toekomst van de mensheid is! Wellicht dat ik iets overdrijf, maar de essentie van mijn boodschap is hopelijk helder. Ons adagium: Simpel, Pragmatisch en Resultaatgericht. Zou ook het kader van elke subsidie moeten zijn.
Door Keijzer op
Bestaan er eigenlijk wel overheid subsidies die niet complex zijn en waar het doel en resultaat wel spoort met elkaar?

Als subsidie dan verstrekt wordt, ontbreekt veel te vaak adequate controle m.b.t. behoorlijke besteding en nadien, wat de subsidie onder aan de streep uiteindelijk opleverde.