of 59794 LinkedIn

‘Veel domme vragen van onervaren raad’

Na de verkiezingen keert een derde van de gemeenteraad niet meer terug. Daarmee gaat veel kennis en ervaring verloren.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar keert een derde tot de helft van de huidige volksvertegenwoordigers niet terug. Het verlies aan kennis en ervaring leidt volgens deskundigen tot een marginalisering van de raad.

Vervanging van dertig procent

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, gaat uit van een vervanging van dertig procent van de raadsleden. Zeker is volgens haar voorzitter Peter Otten dat het aantal raadsleden met twee of drie perioden kennis en ervaring snel afneemt. Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionale Sturing aan de Universiteit Twente denkt dat een vertrek van 30 procent zelfs een vrij lage schatting is. ‘Vaak zie je dat niet meer dan de helft van de raadsleden zichzelf opnieuw kandidaat stelt. Een beetje doorstroming is natuurlijk gezond, maar als er te weinig collectief geheugen in de raad achterblijft, wordt het riskant.’

Onervarenheid
De omvangrijke vervanging, gecombineerd met onervarenheid op de domeinen die er de komende jaren toe gaan doen, maakt dat gemeenteraden marginaler worden, verwacht  Boogers. ‘Ik denk dat vooral de colleges daarvan profiteren. Die zullen door gemeenteraden minder worden uitgedaagd omdat ze eenvoudigweg onvoldoende kennis van zaken hebben. Ze kunnen het college wel irriteren door domme vragen te stellen. Maar een beetje wethouder beschouwt dat als een handige oefening: hij moet op straat immers ook antwoorden geven op domme vragen. De wethouder echt het vuur aan de schenen leggen, dat zie ik raadsleden de komende periode minder doen dan wat we de afgelopen jaren hebben gezien. Dat is slecht voor de lokale democratie.’

Zapcultuur
Raadslid.nu-voorzitter  Otten denkt dat de omvang van de uitstroom ook te maken heeft met wat hij ‘de zapcultuur’ noemt. ‘Mensen willen minder lang met één ding bezig zijn. Om uit te groeien tot een goed raadslid moet je daar zeker een jaar of zes voor uittrekken, drie tot vier avonden per week. Nogal wat raadsleden vinden dat lopende hun periode al te grijs worden en stappen eruit. Ze hebben genoeg gezien en vinden het tijd voor iets anders.’

Lidmaatschap steeds zwaarder
Wat bovendien meespeelt, is dat het lidmaatschap van de raad steeds zwaarder is geworden en weinig voldoening geeft, stelt Boogers. ‘Zeker de afgelopen periode zal haar tol eisen. Er moest ontzettend veel worden bezuinigd en om dat voor elkaar te krijgen, kwamen brede coalities tot stand die van raadsleden van deelnemende partijen een ijzeren discipline eisten. De oppositiepartijen hadden vaak nauwelijks iets in te brengen. Voor beide groepen raadsleden zal gelden dat ze zich nu afvragen wat ze vier jaar lang eigenlijk hebben zitten doen. En of hun maatschappelijk rendement niet groter is als ze na de verkiezingen voorzitter worden van de plaatselijke volleybalvereniging.’

 

Eerste deel in de 10-delige serie Op weg naar de raadsverkiezingen. Lees het hele verhaal in Binnenlands Bestuur, nr. 21.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door edith bal verbeek (raadslid Gemeente Lansingerland) op
12 jaar raadslidmaatschap. Ik heb in deze tijd de raad zien veranderen. Een raad op inhoud naar een raad met een aantal populisten die denken dat zij met het populisme de gemeente weer op de been krijgen. I.p.v. de schouders er onder en zorgen dat je zaken elders vandaan oppikt. Omdat ook in gemeente land geldt. Ga niet het wiel uit zien te vinden als dit elders al is gedaan, wordt er geschopt en geslagen. Hierdoor verlaten nu juist mensen met heel veel kennis de raad. Dit omdat men aangeeft zo wens ik niet te worden bejegend en geven dan de voorkeur aan werk en gezin. In Binnenlands Bestuur staat nu juist dat we veel meer hebben aan mensen met ruime ervaring. Dit zorgt voor stabiliteit. Wat betreft de vergoeding. Eens met de persoon die het heeft over randgemeente Amsterdam. Wij zijn een randgemeente van Rotterdam maar kennen de problemen van nog meer dan een grote stad. Grondproblematiek die in het verleden door Rijk door de strot is gedrukt wordt nu als het even tegen zit onze ondergang. Ook hier weer niet bij de pakken neerzitten maar zelf zoeken naar mogelijkheden. Morgen gesprek op RthA met wethouder Rotterdam en directie RthA. Ik kijk er naar uit. Ook dat hoort bij raadslidmaatschap. Het is niet alleen raad en commissie.
Door Door het Brilletje! (nvt) op
Laten we elkaar niets wijs maken. Langzamerhand is het overal een grote puinhoop! Gemeenteraadsverkiezingen, de bevolking heeft de buik vol van misleidende praktijken en vriendjes politiek. De burger word niet meer serieus genomen. Misstanden moeten verzwegen worden maar steeds meer praktijken komen in beeld ! Zij die gekozen zijn door het volk. Zij horen het volk te dienen,en de bestuurders te controleren! Zij die de taak hebben om naar eer en geweten te handelen. Als Volksvertegenwoordigers moet je een band scheppen met het volk, desnoods met de vuist op tafel. Integer handelen, corruptie en misbruik, vriendjes politiek uitroeien! Het grote voorbeeld, provincie Drenthe gemeente Hoogeveen. Het maffia stadje langs de a28. Daar waar de grove blunders , de corruptie machtsmisbruik niet meer te verbloemen is. De mentaliteit van de Hoogeveense bestuurders die het volk op dubieuze wijze voor duizenden euro's benadeeld. De bewijzen spreken voor zich! Het volk is de puinhoop zat. Raadsleden die weg kruipen,deuren en ramen sluiten. Burgemeester Karel Loohuis die niet bereikbaar is voor commentaar. Hij die de burger misleid, zijn belofte breekt en zich verschuild achter de grove blunders! Karel corrupt, burgemeester van Hoogeveen schaam u! Al zijn uw leugens nog zo snel, u verraad zich zelf wel!. Vriendelijke groet , klokkenluider misbruik &corruptie praktijken Gemeente Hoogeveen, Alescon Drenthe. Henri Okken.
Door Chris Bergher (Fractievz Natuurlijk Belang) op
U vergeet nog 1 belangrijk ding in het artikel. Ik ben raadslid in de kleine gemeente Ouder-Amstel met 13000 inwoners. Onze gemeente is gelegen binnen de regio Amsterdam, sterker nog: deels ingeklemd door de stad Amsterdam.
Wij kennen in onze kleine gemeente de problematiek van een grote gemeente. Raadsleden krijgen nauwelijks een vergoeding of er moet geld bij. In Amsterdam heeft een raadslid ca 2000 euro p/m met hetzelfde of minder werk dan wij in onze gemeente. Je moet hier echt idealist zijn anders red je het niet. Is duidelijke scheefgroei en zou node iets aan gedaan moeten worden.
Door Jan op
@ Tjeerd:
u onderschrifjt mijn punt. Men hekelt eerst, en gaat zich dan pas verdiepen en dan pas vragen stellen (als men dat uberhaupt doet).
Door Tjeerd op
Bij amtenaren stel je per definitie domme vragen, zeker als je bestaand beleid terecht of onterecht hekelt.
Door Jan op
@ Harrie:
u begaat twee fundamentele gedachtefouten.
Enerzijds gaat het niet altijd om wat het beste is voor iemand, maar soms om wat het beste is voor de ander. Ikke ikke ikke kan iedereen, maar het gaat hier om een SAMENleving.
Ten tweede moet ene vertegenwoordiger verstand van zaken hebben, net zoals een evrtegenworrdiger in juridische conflciten, ene evrtegenwoordiger bij bouwaanvragen etc. En dat verstand van zaken hebben veel raadsleden niet. De meest basale kennis over staatsinrichting, bevoegdheden, Algemene Wet bestuursrecht ontbeert veelal; men roept maar wat...
Door Gerard op
De bevestigende college-raadsleden zijn in het systeem slechts ter legitimatie en bevestiging van de lokale B. - en W. ' s. Welke dan op hun beurt weer het - management volgen. Ze behoeven dus eigenlijk nauwelijks verstand van iets te hebben (en zeker niet van wet - en regelgeving) want dat zou maar lastig zijn. Daar komt dan ook bij dat de college- raadsleden eerder het college vertegenwoordigen bij de burgers dan andersom.
Door Harrie op
Helemaal niet mee eens, zo moeilijk is het vak van volksvertegenwoordiger niet! Ze moeten juist dicht bij de mensen staan en niet verdwalen in ambtelijke molens em beleidsvoorstellen. Mensen weten zelf wat goed voor ze is! Verjonging en vernieuwing, oftewel innovatie is broodnodig ook in gemeenteraden en besturen!
Door Wim Vreeswijk (Belastingadviseur) op
Men moet volgens mij niet te veel verwachten van een 'gewoon' raadslid. Een raadslid In Utrecht krijgt 1800 bruto per maand en een gepassioneerd raadslid zal er circa 30 uur per week in moeten steken, wat neerkomt op 130 uur per maand of 13,46 euro bruto per uur. Daar kun je geen hooggekwalificeerd werk voor verwachten. Een gemiddelde bouwvakker zit op een hoger uurloon. Hier kun je geen behoorlijke analyse van een begroting of voorjaarsnota van verwachten. Het verbaast me dan ook niets dat vele raadsleden dit als een leuke statusschnabbel beschouwen, maar verder door velen niet serieus genomen worden. Dit is ook een van de redenen dat er zeer matig oppositie gevoerd wordt tegen coalitiepartijen die doorgaans wèl beschikken over voldoende en duurbetaalde ambtelijke ondersteuning.
Door SPecialist (raad) op
30 jaar steeds dezelfde raadsleden bij gebrek aan domme vragen is veel erger, dan krijg je kleine koninkrijkjes waar niemand op zit te wachten. Domme vragen bestaan niet, domme wethouders wel. Dat zien we door heel Nederland zoals hier in Roermond met dhr. Jos van Rey. Ongeremde bestuurders die hun eigen weg gingen zijn ongewenst, gelukkig zien nieuwe gezichten ook nieuwe vragen..