of 59179 LinkedIn

Van Rijn: ‘Gemeenten duperen hulpbehoevenden niet’

Gemeentelijk beleid dupeert hulpbehoevende ouderen en kwetsbaren niet. Althans, staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid zegt daarvoor geen aanwijzingen te hebben. Hij antwoordt dat op Kamervragen naar aanleiding van onderzoek van Binnenlands Bestuur

Gemeentelijk beleid dupeert hulpbehoevenden niet. Althans, staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid zegt daarvoor geen aanwijzingen te hebben.

De PvdA-bewindsman antwoordt dat op vragen van Tweede Kamerlid Joram van Klaveren (Groep Bontes/van Klaveren) naar aanleiding van onderzoek van Binnenlands Bestuur waaruit blijkt dat gemeenten miljoenen overhouden op het zorgbudget.

 

Onderuitputting

Aan de veronderstelde en gesignaleerde onderuitputting kunnen volgens Van Rijn op dit moment nog moeilijk conclusies worden verbonden. Hij wijst erop dat het realisatiecijfers zijn van het eerste decentralisatiejaar 2015. ‘De uitgaven van gemeenten moeten zich de komende jaren nog uitkristalliseren. Gemeenten ramen thans voorts behoedzaam en budgetneutraal. Onderuitputting houdt ook niet per definitie in dat de middelen voor ondersteuning en jeugdhulp aan andere doeleinden wordt besteed’, aldus Van Rijn.

Volgens hem is  reserveren gemeenten de ‘onderuitputting’ voor toekomstige kosten. Bovendien wijst hij erop dat gemeenten de beleidsruimte hebben om binnen het sociaal domein (jeugd, participatie en de Wmo 2015) middelen in te zetten waar dat nodig is. ‘Zo kunnen ook overschotten bij het ene deel ingezet worden bij het andere deel. Gemeenten hebben het beste zicht welke ondersteuning mensen nodig hebben’, aldus Van Rijn.

 

Code marktgedrag

Volgens Van Klaveren bezuinigen gemeenten onder meer op tarieven voor thuiszorgorganisaties en kennen ze te weinig uren aan huishoudelijke hulp toe. Dat werkt volgens hme marktverstorend en dupeert ‘vele hulpbehoevenden.’ Van Rijn antwoordt op korte termijn met een voorstel te komen waarmee de uitgangspunten voor verantwoordelijk marktgedrag, zoals opgenomen in de Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning, worden vertaald in landelijke regelgeving. ‘Ik heb geen aanwijzingen dat het gemeentelijk beleid hulpbehoevenden dupeert’, stelt hij.

 

Bonusregeling

Vandaag meldde De Gelderlander dat de gemeente Oude IJsselstreek bij offertegesprekken bureaus een bonus in het vooruitzicht stelde als die erin zouden slagen het aantal uren huishoudelijke hulp aan ouderen en kwetsbaren extra naar beneden te brengen. De krant baseert dat op documenten die ze in bezit heeft. In de offerte-uitvraag van Oude IJsselstreek staat dat het gemiddelde aantal uren moet zakken van drie uur naar 2,5 uur per week. Als het gemiddelde nog lager zou uitvallen, kon het uitvoerend bureau een bonus tegemoet zien. ‘Mocht het aantal uren boven de 2,6 uur uitkomen, dan zou een boete volgen’, aldus De Gelderlander. Volgens een woordvoerder van de gemeente zou het gaan om een intern document ter voorbereiding op de gesprekken. Uiteindelijk zou van de bonus/malus-regeling zijn afgezien.

 

Positief saldo

Uit de jaarrekening 2015 blijkt de gemeente Oude IJsselstreek 3,3 miljoen euro over te hebben gehouden op het budget voor zorg, ondersteuning en hulp. De vraaguitval die deels aan die onderbesteding ten grondslag ligt, is volgens de gemeente ‘slechts van tijdelijke aard.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Roovers op
Maar het is toch al te gek dat een "onafhankelijk" buro (Treve advies) met een opdracht tot minder toekennen.
Dan ben je toch niet meer onafhankelijk. Wat mij betreft is Treve nu bedoezeld en hoop ik dat ook rechters adviezen van Treve als zodanig zullen zien en in de prullenbak laten verdwijnen
Door collega op
Beste Ach,

heb je ooit wel eens een gemeentehuis van binnen gezien of met een ambtenaar samengewerkt?
Doe dat eens en dan zul je zien dat ambtenaren - vrijwel allemaal - integer, loyaal en betrouwbaar zijn, proberen zuinig met overheidsgeld (dat immers door burgers en bedrijven is opgebracht) en naar eer en geweten proberen de samenleving van dienst te zijn.

En dat er onderuitputting is op de WMO: groot gelijk, je gaat voorzichtig met geld om, je hebt een grote bezuinigingsopdracht van het rijk meegekregen en er hadden nog veel meer mensen gescholden als de gemeenten méér hadden uitgegeven dan het geraamde budget!
Door Alfred op
Je zou het ook om kunnen draaien: knullig beleid op Rijks- en provinciaal niveau heeft de belastingbetaler ja-ren-lang teveel geld gekost. Daar hoor je op emoties en niet op de werkelijkheid gerichte kakelaars in de TK (van welke partij dan ook) natuurlijk niet over. Het moment telt! Heb ik exposure???
Door Ach (WMO) op
Hij heeft vorige week nog een brief naar Enschede gezonden met het verzoek zich nu wel aan de wet te houden. Ambtenarij liegt ook alles aan elkaar, geen burger heeft vertrouwen in een ambtenaar en/of bestuurder . Als burgers zouden begrijpen hoe en hoe vaak ze verneukt worden, was er morgen een burgeroorlog!