of 60715 LinkedIn

Van GR naar netwerksamenwerking

De gemeenschappelijke regeling (GR) Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) wordt per 1 januari beëindigd. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten blijven op inhoudelijke beleidsterreinen samenwerken, waarbij ook andere gemeenten kunnen aanhaken.

De gemeenschappelijke regeling (GR) Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) wordt per 1 januari opgeheven. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten blijven wel samenwerken, maar gaan dat op een andere manier doen. Er worden tussen gemeenten op inhoudelijke beleidsterreinen onderlinge afspraken gemaakt, waarbij ook andere gemeenten kunnen aanhaken.

 

Meer dan voorheen komt dus de inhoud centraal te staan. Door de nieuwe manier van samenwerken, ontstaat er meer flexibiliteit en maatwerk per gemeente, zo stellen de gemeenten. De GR is op 1 januari 2018 gevormd.

 

Belemmerend

De gemeenschappelijke regeling werd als belemmerend ervaren, zo bleek uit de evaluatie die de afgelopen maanden is uitgevoerd. Het nut om samen te werken op inhoudelijke thema’s wordt wel door de zeven gemeenten als waardevol gezien. Daarom is besloten de gemeenschappelijke regeling te beëindigen. Vanaf januari worden per onderwerp onderling afspraken gemaakt over het vervolg van de samenwerking met de partijen die dat willen.

 

Frictiekosten

Het besluit de GR op te heffen, heeft beperkte personele gevolgen. De medewerkers die nu voor de GR werken, blijven in dienst van de deelnemende gemeenten. Eventuele frictiekosten worden eind volgend jaar in kaart gebracht en over de zeven gemeenten, naar inwoneraantal, verdeeld.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.