of 64707 LinkedIn

Vahstal begint schadestaatprocedure tegen Amersfoort

De Amersfoortse projectontwikkelaar Hans Vahstal begint een schadestaatprocedure om vast te stellen welke compensatie de gemeente Amersfoort aan hem moet uitkeren na de eindbeslissing in de bindend adviesprocedure die hem eind vorig jaar grotendeels in het gelijk stelde. De gemeente Amersfoort diende deze week juist een verzoek in om die uitspraak te vernietigen. ‘We gaan niet weer jarenlange discussies voeren.’

De Amersfoortse bouwer en projectontwikkelaar Hans Vahstal begint een schadestaatprocedure om vast te stellen welke compensatie de gemeente Amersfoort aan hem moet uitkeren na de eindbeslissing in de bindend adviesprocedure die hem eind vorig jaar grotendeels in het gelijk stelde. De gemeente Amersfoort diende deze week juist een verzoek in om die uitspraak te vernietigen. ‘We gaan niet weer jarenlange discussies voeren.’

‘Ik laat me niet weer piepelen’
Vahstal kondigt zijn besluit aan in een interview met journalist Miro Lucassen, die eerder een boek schreef over de Vahstal-kwestie, op de Amersfoortse website De Stadsbron. ‘We gaan aan die procedure beginnen, ook al probeert de gemeente de eindbeslissing te vernietigen’, aldus Vahstal. De procedure werkt via arbitrage, waarbij de gemeente en Vahstal een deskundige afvaardigen en samen een voorzitter kiezen. ‘Die arbiters zullen zich moeten houden aan de termijn van zes weken uit de contracten’, stelt hij. ‘Over een paar weken meer tijd valt heus wel te praten, maar we gaan niet weer jarenlange discussies voeren. Ik laat me niet nog een keer piepelen met juridische trucjes.’

'Gemeente komt afspraken slecht na'
In overeenkomsten uit 1998 en 2005 beloofde aanbiedingen van bouwgrond zijn amper gerealiseerd, blijkt uit de eindbeslissing. Volgens de bindend adviseurs is dat de gemeente Amersfoort grotendeels te verwijten. Vahstal heeft in ieder geval 244 woningen in de vrije sector minder kunnen ontwikkelen dan afgesproken. Daarmee kan hij de schadestaatprocedure beginnen om de compensatie vast te stellen. Het gaat daarbij al snel om tientallen miljoenen euro’s. In het artikel zegt Vahstal dat het al vele jaren duidelijk is dat de gemeente gemaakte afspraken uit 1998 slecht nakomt. ‘In 2004 is het allemaal bekeken door een bemiddelaar, Hans Struijk. Die dacht eerst ook dat ik geen poot had om op te staan, maar na een jaar waarschuwde hij de gemeente dat ik in mijn gelijk sta en dat de zaak snel moest worden opgelost. In 2013 ging het net zo met de gemeentesecretaris van toen, Han Bekkers. Nu hebben we de eindbeslissing in de arbitrage. Als die bruggenbouwer er komt en zich in de zaak verdiept, zal daar hetzelfde uit komen.’

Bruggenbouwer welkom
Vahstal verwijst hier naar de bruggenbouwer die de zaak glad moet proberen te trekken om er een minnelijke regeling uit te halen voor de gemeente en Vahstal. Dat voorstel kreeg onlangs steun in de Amersfoortse raad. Vahstal zal zowel een bruggenbouwer of opnieuw de twee direct betrokken wethouders Hans Buijtelaar en Willem-Jan Groeneveld welkom heten om te onderhandelen over zijn schadeclaim, maar wel onder strikte voorwaarden. ‘Ik wil met iedereen aan tafel, maar niet voor een herhaling van zetten. En als we de aangerichte schade gaan bepalen, moet dat volgens de overeenkomst binnen zes weken. Daar zal ik de gemeente aan houden.’

Handreiking
Over die bruggenbouwer zei Buijtelaar deze week tijdens een interview met beide wethouders in weer De Stadsbron: ‘Als het gaat om minnelijk schikken, moet je kijken welke mensen daar het best voor zijn toegerust. Je moet bereid zijn een stap naar achteren te zetten als je dat niet zelf bent, en een ander naar voren te schuiven. Datzelfde geldt voor de wederpartij. Dat is de handreiking die we doen.’ Volgens Buijtelaar zit de lokale overheid er niet om permanente juridische strijd te voeren. ‘Soms moet het, wij hebben ook belangen te verdedigen die verder gaan dan het enkelvoudige belang van een individu. Ik gun Vahstal het allerbeste en dat heb ik ook weleens tegen hem gezegd: jij zit voor jouw belang en als college staan wij voor het belang van de gemeente. En die hoeven niet op een lijn te liggen.’

Zaak-Niemans is 'anders'
Volgens Stegeman is de zaak-Vahstal niet te vergelijken met de zaak-Niemans, waarin de gemeente Vijfheerenlanden onlangs bakzeil haalde en maar liefst 92 miljoen euro aan ondernemer Niemans moest betalen. Daarbij werd de schade voor de gemeente groter door het verstrijken van de tijd. ‘Dat is iets anders, want daar had de gemeente zich teruggetrokken uit de overeenkomst, heb ik begrepen. Wij hebben geprobeerd hem uit te voeren. Voor ons is nu de intentie om in gesprek tot een mooi compromis te komen waarna we beiden alle procedures kunnen stopzetten.’ Vahstal hoort dat de wethouders tot een snelle oplossing willen komen. ‘Maar ze geven geen enkel handvat om tot zo’n oplossing te komen. Intussen telt de wettelijke rente van 8 procent door, elke dag.’

Rol gemeentesecretaris
In het interview met de wethouders wordt, eveneens door Lucassen, ook gevraagd naar de rol van gemeentesecretaris Nico Kamphorst. Vahstal noemt hem als degene die hem al jaren dwarszit. Volgens Buijtelaar is die sinds 2010, toen hij de portefeuille grondzaken kreeg, niet of nauwelijks betrokken geweest bij dit dossier. ‘Als gemeentesecretaris is hij de eerste adviseur van het college, dat is zijn taak. Als het iemand zou zijn die niks te vertellen heeft, zit hij niet op de goede plek. Maar het college zegt ja of nee, het college moet het uitleggen in de raadzaal.’

Gesprekken opnemen
Dat alleen het college verantwoordelijk is voor gemeentelijke beslissingen, wijst Vahstal in De Stadsbron van de hand. ‘Kamphorst (...) zat in 2013 met ons beiden aan tafel en kreeg in die periode een rapportage van Han Bekkers. Daar is bewijs van.’ Inderdaad is er een e-mail aan wethouder Buijtelaar openbaar gemaakt, waarin gemeentesecretaris Bekkers, op zijn laatste werkdag bij de gemeente Amersfoort, een overzicht had gemaakt met de belangrijkste afspraken met Vahstal ‘naar aanleiding van de verzoeken van Nico Kamphorst’. Vahstal zegt te willen onderhandelen, maar niet als het college na het gesprek terugkomt met een geschrift met een heel ander standpunt, ‘ingegeven door ambtenaar Kamphorst’. Om misverstanden te voorkomen wil hij dat beide partijen de gesprekken opnemen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Vacatures

Van onze partners