of 63606 LinkedIn

Vacatures burgemeesters Bollenstreek nog niet open

Pas als de gemeenteraden van Noordwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijkerhout keiharde en onomkeerbare afspraken hebben vastgelegd over intensieve samenwerking, komt openstelling van de vacatures voor burgemeesters in zicht. Dat schrijft CvK Jan Franssen in een brief aan de vijf gemeenteraden.

De vier burgemeestersvacatures in de Duin- en Bollenstreek worden voorlopig nog niet opengesteld. Pas als de gemeenteraden van de ‘Bollenvijf’ keiharde en onomkeerbare afspraken hebben vastgelegd over intensieve samenwerking, komt openstelling van de vacatures voor burgemeesters in zicht.

Profielschetsen

Dit schrijft Commissaris van de Koningin (CvK) Jan Franssen in een brief aan de gemeenteraden van Noordwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijkerhout. De vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek zijn weliswaar goed op weg met intensivering van de samenwerking, maar pas als is vastgelegd en door de raden besloten op welke terreinen en op welke manier de vijf intensief gaan samenwerken, kunnen profielschetsen voor nieuwe burgemeesters worden opgesteld, stelt Franssen.

 

Organisatorisch toekomstperspectief

In de profielschets moet helder worden verwoord wat de ‘hoofdstructuur is voor de gemeentelijke organisatie en de onderlinge samenwerking tussen de Bollenvijf-gemeenten’, aldus Franssen in zijn brief. ‘Een organisatorisch toekomstperspectief is dan ook vereist om potentiële kandidaten inzicht te geven in de koers die de gemeente voorstaat.’

 

Congruente samenwerkingsgebied

De vijf zijn wel goed op weg met hun samenwerkingsplannen, stelt Franssen. Dit benadrukken Gedeputeerde Staten in een aparte brief aan de vijf gemeenteraden. In een medio vorige maand gehouden raadsconferentie van de ‘Bollenvijf’ is een agenda opgesteld voor intensivering op een vijftal domeinen. Dit past in de wens van minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken om te komen tot congruente samenwerkingsgebieden van minstens 100.000 inwoners, concludeert Janssen. ‘De Duin- en Bollenstreek heeft alles in zich om het door de minister gewenste samenhangende gebied te kunnen worden’, schrijven GS in een brief aan de vijf raden.


Ook RO en EZ

Uiterlijk 31 mei moeten gemeenten aan het ministerie laten weten met welke gemeenten congruente samenwerkingsverbanden worden gevormd. Die moeten dan op 1 januari 2014 operationeel zijn voor de gedecentraliseerde taken werk, zorg en jeugd. GS hebben er vertrouwen in dat de vijf gemeenten die datum voor het sociaal domein gaan halen. Het is GS een lief ding waard als de vijf gemeenten ook op het gebied van ruimtelijke ordening en economische zaken nauw gaan samenwerken, zo schrijven GS. Zij vinden dat de vijf het niet moeten laten bij afstemming van gemeentelijk beleid, maar ook tot gezamenlijke keuzes en beleidsbepaling moeten overgaan. ‘Dit zou de positie van de clusters Greenport, Space Technology en toerisme versterken’, zo schrijven GS.

 

Openstelling vacatures

De gemeenteraden moeten deze maand instemmen met de medio februari door de vijf colleges vastgestelde strategische toekomstagenda. Deze agenda moet vervolgens worden uitgewerkt en concreet ingevuld. Voor de zomer moeten de vijf gemeenteraden een besluit nemen over de invulling. Direct daarna ‘kom ik bij u langs voor de openstelling van de vacatures voor een kroonbenoemde burgemeester’, aldus Franssen in zijn brief.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Prima aanpak. Voor deze 4 vavcatures straks gelijk 1 burgemeester laten benoemen die van deze samenwerking gelijk een fusie weet te maken.