Veiligheidsrisicogebied
Het bevel houdt in dat iedereen die deel wil nemen aan de demonstratie op het Jaarbeursplein of de openbare orde wil verstoren niet welkom is in Utrecht en verwijderd kan worden. Eerder had waarnemend burgemeester Peter den Oudsten van Utrecht al een aanwijzing afgegeven voor een veiligheidsrisicogebied in Utrecht. (ANP)