of 58952 LinkedIn

Uitstel schrappen dwangsom Wob

De Tweede Kamer gaat opnieuw nadenken over de aanpak van misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het parlement wil een alternatief wetsvoorstel voor de Wob een kans geven.

De Tweede Kamer gaat opnieuw nadenken over de aanpak van misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het parlement wil een alternatief wetsvoorstel voor de Wob een kans geven.

Om misbruik van de Wob te voorkomen, heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken een voorstel in voorbereiding om de Wet dwangsom los te koppelen van de Wet openbaarheid bestuur.

 

Voorstel GroenLinks en D66

Het voorstel om de dwangsom af te schaffen is ook opgenomen in het initiatiefwetsvoorstel van Linda Voortman (GroenLinks) en Gerard Schouw (D66) voor een Wet open overheid (Woo). Omdat dat voorstel overlapt met het wetsvoorstel van de minister behandelt de Tweede Kamer dat initiatief nu eerst. In de Woo willen Voortman en Schouw regelen dat de toegang tot overheidsinformatie wordt verbeterd. Zij vinden het te eenzijdig om, zoals Plasterk voorstelt, alleen de dwangsom te schrappen. Aan de Woo is geen dwangsom gekoppeld.

 

Aanpak misbruik

De Tweede Kamerfracties van de VVD en de PvdA steunen Plasterks wetsvoorstel om het Wob-misbruik te voorkomen door de dwangsom af te schaffen. Maar de oppositie ziet bezwaren, omdat de burger daarmee een machtsmiddel tegen een onwillige overheid dreigt te verliezen.

Het CDA pleit voor een alternatief om misbruik aan te pakken, waarbij een verzoek om informatie via voortaan via een standaardformulier loopt. Onduidelijke of verstopte Wob-verzoeken worden daardoor onmogelijk. Maar volgens minister Plasterk tast zo’n formulier ‘het vormvrije karakter van de Wob aan.’

 

Onduidelijke Wob-verzoeken

Bestuursorganen, zoals overheden, die te laat informatie verstrekken aan burgers die een beroep doen op de Wob, moeten een dwangsom betalen aan de aanvragers. Jaarlijks wordt echter ten koste van naar schatting 14 miljoen euro misbruik gemaakt van deze regeling. Dat gebeurt onder andere door bewust grote aantallen of onduidelijke Wob-verzoeken in te dienen, alleen om daarmee de dwangsom te innen.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door AJ van Heusden op
De dwangsom moet blijven bestaan als machtsmiddel tegen een onwillige overheid. Indien een onderwerp ingewikkeld is kan de overheid de termijn met 6 weken verlengen. Wat moet worden vastgelegd is dat betrokkene belang heeft bij het onderwerp. Nu zou ik elke gemeente in Nederland een WOB verzoek kunnen sturen over hun afval beleid, terwijl ik maar in één gemeente woonachtig ben.
Indien de overheid van mening is dat er geen belang is, dan kan betrokkene op grond van de afwijzing meteen naar de rechter stappen. Dan is de lol van het innen van een - onterechte - dwangsom zo voorbij.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Hulde voor de reactie van ambtenaar. @ Timmer: 75% betreft fake-verzoeken van juristen die regulier niet of nauwelijks meer aan de bak komen en daarom de WOB gebruiken om via dwangsom en proceskostenvergoeding extra inkomsten trachten te vergaren. Die verzoeken sturen ze dan ook het hele land door in de hoop en verwachting dat er altijd wel enkele instanties zijn die een fout maken zodat zij kunnen cashen. Het is zoals ambtenaar zegt. De gelden voor die inzet zou je beter ergens anders aan kunnen besteden maar de tweede kamer, onder aanvoering van Groen Links en D66, laat het weer lekker op zijn beloop.
Door Ambtenaar op
@ Timmer: De daadwerkelijke kosten zitten niet in de dwangsommen, maar in de ambtelijke inzet die nodig is om het betalen van dwangsommen juist te voorkomen.
Het gaat hierbij om belastinggeld, waarvan ik zelf (ook belastingbetaler) graag zou zien dat dat anders wordt ingezet dan voor het behandelen van onzinverzoeken.
Door timmer op
In het vorige artikel in Binnenlands Bestuur van 11 juni jl. stond o.m. : "Plasterk schat dat het misbruik de overheid tussen de 8 en 14 miljoen euro per jaar kost". Dat was een ruime marge op basis van kennelijk geen onderzoek maar een schatting. Nu wordt 2 weken later alleen nog maar het maximale bedrag van 14 miljoen genoemd. Weinig geloofwaardig dus.
Zie verder het beschreven misbruik door de overheid van de Nationale Ombudsman en het artikel in Binnenlands Bestuur van 10 apr 2014 . Daaruit bleek dat het oneigenlijk gebruik van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) een gemeente gemiddeld hooguit duizend euro per jaar kost aan dwangsommen. Hoogleraar Heinrich Winter, die de omvang van het misbruik onderzocht, noemde de opwinding over massaal oneigenlijk wobben ‘sterk overdreven'.'
Het lijkt me tijd dat de Minister niet meer gaat schatten, maar een tegenonderzoek uitvoert op basis van feiten.

Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Uitermate teleurstellend dat de rijksoverheid op zieken, zwakken en bejaarden bezuinigt maar zich kennelijk niets gelegen laat liggen aan het bakken met geld uitgeven aan juridische haarkloverij ten behoeve van gezonken juristen.