of 64621 LinkedIn

Uitkeringsfraude vaker opgespoord

Uitkeringsgerechtigden die frauderen, lopen vaker tegen de lamp. Door grondiger te controleren hebben gemeenten ongeveer een kwart meer bijstandsfraude opgespoord dan enkele jaren geleden.
2 reacties

Uitkeringsgerechtigden die frauderen, lopen vaker tegen de lamp. Door grondiger te controleren hebben gemeenten ongeveer een kwart meer bijstandsfraude opgespoord dan enkele jaren geleden. 

Sociale media
Daarnaast worden bijstandsfraudeurs vaker verklikt en ze verraden zichzelf meer via sociale media als Facebook en Twitter. Een woordvoerster van directeur Christien Bronda van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) van Amsterdam, tevens de vicevoorzitter van de Nederlandse koepel van sociale diensten, meldde dit maandag.

Risicoprofielen
Dat gemeenten steeds meer opsporen komt voor een deel doordat ze moeten bezuinigen en daarom beter handhaven. Ook hebben ze betere risicoprofielen ontwikkeld, waardoor ze zich bijvoorbeeld meer op cliënten richten die eerder hebben gefraudeerd. Verder worden aanvragen vaker afgewezen na controle van de gegevens.

Fraudeonderzoeken
In 2010 waren er in Amsterdam 367 strafrechtelijke fraudeonderzoeken. Aan ten onrechte uitgekeerde uitkeringen vorderde de gemeente dat jaar 3,36 miljoen euro terug. Vorig jaar was het aantal gestegen naar 560 onderzoeken en verdubbelde het ontdekte fraudebedrag naar 6,26 miljoen.

Meer klikkers
Ook zijn mensen in deze economisch zware tijden bereid fraudeurs aan te geven. De Amsterdamse kliklijn leverde vorig jaar 750 serieuze meldingen op, en in de eerste 7 maanden van dit jaar 390. Fraudeurs verraden op sociale media bovendien zichzelf doordat daar blijkt dat ze toch werk hebben of dat ze te vaak op vakantie zijn.

1,67 procent
Gemeenten verstrekken jaarlijks circa 4 miljard euro aan bijstandsuitkeringen en toelagen. Volgens Divosa toont onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit 2012 aan dat gemeenten in 2011 67 miljoen euro aan fraude vaststelden, 14 miljoen meer dan in 2010. Dat komt neer op 1,67 procent van het totale uitkeringsbudget. 
De stijging hield daarbij gelijke tred met de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Dat aantal is inmiddels nog verder omhoog gegaan: van 316.000 begin 2010 naar 365.000 begin dit jaar. Belangrijk is volgens Divosa dat het gemiddelde fraudebedrag zakt doordat controlediensten er korter op zitten

 
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hannes Haganum (Overheidsdienaar) op
En moet ik daar blij van worden ? Dit kabinet pakt de grote fraudeurs bij banken, zorginstellingen en woningcorporaties en elders totaal niet aan. Meneer Rijkman-Groenink heeft een belangrijk aandeel gehad in het huidige overheidstekort, hij heeft het Nederlandse bankenstelsel doen wankelen, en nu pakt de overheid de kleine krabbelaar aan. Een zelfde overheid die een rigide uitkeringsstelsel in stand houdt. Elke rechtgeaarde liberaal zou financieel moeten bevorderen dat ouderen gaan samenwonen, samen voor elkaar gaan zorgen, maar wel ieder hun individuele uitkering en pensioen houden. Nee, de visieloze bureaucraten in Den Haag straffen iedere burger die eigen initiatief heeft. Zzp-ers, kleinje ondernemers en initiatiefrijke ouderen worden gestraft met regelgeving en sancties. Met zulke bureaucraten zal de crisis zeker nog lang aanhouden.


Door Sjoerd Visser op
Als je als overheid je niet houdt aan je eigen gemaakte regels en wetsveranderingen, en je gaat omwille van je eigen beroerde financiële situatie (waar de bevolking geen invloed op had) die afspraken éénzijdig verbreken...dus je houdt je niet aan je woord en vertrapt daarmee de normen en waarden, eerlijkheid en het fatsoen...dan moet je als overheid niet vreemd opkijken dat de -in de maling genomen- bevolking NOODGEDWONGEN dat ook terugdoet. Vooral als je deccennialang het verkeerde voorbeeld hebt gegeven krijgen mensen dat vanzelf mee tijdens hun opgroeien.
De fraude aan de top is nog veel omvangrijker: als de gemeentes eens zouden gaan controleren bij bijklussende ambtenaren, corrupte wethouders en
gemeenteraadsleden zou de maatschappij nog meer geld terugkrijgen! "Leuk" dat er sinds de Tweede Wereldoorlog nog steeds niets is veranderd bij de Overheid: toen werden massaal Joden voor 2,50 gulden verraden, nu 'verraadt' men gratis medeburgers. Trouwens,
het aantal frauderende bijstandstrekkers en het bedrag wat daarmee gemoeid gaat valt in het niet bij het aantal frauderende bestuurders, politici en andere hoogeplaatsten.
Ik was enorm geschokt bij het lezen van dit bericht. Nooit, maar dan ook nooit zou ik dit hebben verwacht. Nederland fraudeland, wie zou dit hebben gedacht. Ik maak echter wel een verschil m.b.t. de selectieve geschoktheid van de overheid. Er zijn mensen die frauderen omdat ze hun rekeningen nietmeer kunnen betalen vanwege teruggedraaide NOODZAKELIJKE subsidies waarop men kon rekenen...en waarvan men moet leven.
En gaat de overheid nu weer de wetten en regels zo veranderen...dat ONSCHULDIGEN wéér het dupe worden van dit soort gevallen? Zoals dat nu al vaker is gedaan en dus onschuldigen gestraft worden voor wat enkelen fout doen ! Net zoals de overheid blijft falen en daar de bevolking de prijs voor laat betalen !!!
Oneerlijkheid en onbetrouwbaarheid is ook bij de overheid met het afschaffen van (door hun voorgangers) noodzakelijk geachte subsidies !!! Dat is ook misleiding !!! Maar het is makkelijker aandacht af te leiden naar BIJSTANDSGERECHTIGDEN !!! Die zijn bij voorbaat al verdacht...terwijl diezelde "verdachten" wel heilig in de overheid moeten blijven geloven...terwijl de overheid aan alle kanten geen garanties geven over hun gepredikte oplossingen, het falen de boventoon voert en de economie plus de kwaliteit van de meeste hulpbehoevende mensenlevens daardoor is kapot bezuinigd. Het einde is nog lang niet in zicht daarin.