of 63000 LinkedIn

Uitgesteld huwelijk

Minister Donner heeft de fusiedatum van 1 januari 2013 voor de gemeente De Friese Meren afgekeurd. De democratie is gebaat bij een latere samenvoeging van Lemsterland, Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân. Bé de Winter, (CDA) Friese Meren-stuurgroeplid en wethouder van Skarsterlân, is verbouwereerd.

Spraakmaker: Bé de Winter

 

Verrast?
Totaal en nog onaangenaam ook. De provincie was er positief over. Er was geen aanleiding om te veronderstellen dat de fusie op bezwaren zou stuiten bij de minister. De gemeenteraden hebben de beslissing genomen en de provincie heeft positief geadviseerd aan Den Haag. Wij zijn niet de directe gesprekspartner van het Rijk, dus we wisten van niets. Op het allerlaatste moment kregen we een signaal van de provincie dat de minister vindt dat de fusie moet samenvallen met de opheffing van Boarnsterhim, in 2014.

 

Ach, een jaar later.
Dat zegt u nou, maar de fusieplanning is helemaal gericht op 1 januari 2013. We zijn met volle kracht op weg naar die datum en dan moet opeens de rem erop. Wij zijn overigens niet van plan om de rem erop te zetten. We gaan het beleid en de regelgeving harmoniseren en de gemeentelijke organisaties gestalte geven. Minister Donner adviseert in zijn brief ook om de voorbereidingen door te zetten. Hij is immers positief over de vorming van De Friese Meren. We zijn het alleen niet eens met zijn argumenten voor uitstel van de fusie.

 

De democratie wordt getroffen.
De inwoners van Terherne, dat van Boarnsterhim naar de nieuwe fusiegemeente gaat, kunnen 8 jaar lang niet meedoen aan raadsverkiezingen. Dat is een zorg, maar hoe zwaar moet die wegen? Ik denk niet dat de inwoners van Terherne er wakker van liggen. In een enquête heeft 98 procent van de inwoners aangegeven dat ze niet bij Heerenveen, maar bij De Friese Meren willen horen.

 

Minister Donner vindt ook dat de Skarsterlândse dorpen Haskerdijken en Nieuwebrug te weinig kans hebben gehad om zich te uiten over de fusie. Maar voordat de raden besloten over de fusie, hebben ze de stemming gepeild en zijn discussieavonden gehouden met als uitkomst; de dorpen willen niet bij Heerenveen horen. Mede onder druk van de provincie, hebben de raden toch besloten om de duodorpen toe te voegen aan Heerenveen.

 

En nu?
We zijn nog niet uitgesproken met de minister. We willen snel met hem om de tafel. Zijn argumenten behoeven uitleg.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners