of 63428 LinkedIn

Twente tevreden over actieweek ondermijning

De tweede Twentse actieweek ter voorkoming en bestrijding van ondermijning heeft drie keer zoveel 120 multidisciplinaire acties en controles opgeleverd als de eerste actieweek in maart 2019. En ze hadden nog succes ook. De verschillende partijen zijn dan ook tevreden met de opbrengst.

De tweede Twentse actieweek ter voorkoming en bestrijding van ondermijning heeft drie keer zoveel 120 multidisciplinaire acties en controles opgeleverd als de eerste actieweek in maart 2019. En ze hadden nog succes ook. De verschillende partijen zijn dan ook tevreden met de opbrengst.

Problematiek fors en complex
Voorkomen, Aanpakken en Doorpakken is het motto van de integrale aanpak van ondermijning in Twente. De gemeente Almelo laat, mede namens Arjen Gerritsen, regionaal portefeuillehouder ondermijning en burgemeester van Almelo, weten dat de problematiek van ondermijning fors en complex is en impact heeft op alle dorpen en steden in Twente. De onder- en bovenwereld raken steeds meer verweven in het alledaagse leven en de regio wil daar effectief tegenwicht tegen bieden met een integrale aanpak. Een van de onderdelen daarvan is de actieweek tegen ondermijning.

Doorpakken
Onder aanvoering van de veertien Twentse gemeenten werkten overheidsinstanties in de afgelopen actieweek samen met politie, Belastingdienst, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Douane, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), de NVWA, het UWV, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV), het Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio Twente (waaronder de brandweer) en vele anderen. Als een van de partners bij een controle een overtreding of ander ‘signaal van criminaliteit’ constateerde werd de betrokken overheidsinstantie ingeschakeld om meteen door te pakken.

Ook zorgfraude en taxibedrijven
De acties waren zowel in landelijke gebieden als in steden en beperkte zich ook niet alleen tot de drugsgerelateerde criminaliteit, maar richtte zich ook op zorgfraude, mensenhandel en branches als vakantieparken en taxibedrijven. In Oldenzaal werd een groot drugslab aangetroffen, waarbij ook één aanhouding werd gedaan. Bij voertuigcontroles werden misstanden aangetroffen over de technische staat van taxi’s en uitkeringsfraude. Enkele taxi’s moesten hun werk per direct stoppen en boetes zijn uitgereikt. Tijdens een grote integrale verkeerscontrole werden vrijdagavond twaalf auto’s afgesleept en ruim 44 duizend euro geïnd door de Belastingdienst.

Bewustwordingscampagnes
Bij één zorginstelling werd de dagbesteding direct beëindigd omdat de kwaliteit niet overeenkwam met de zorg die aan cliënten was beloofd en door de overheid wordt betaald. Bij prostitutiecontroles werden dertien vrouwen gecontroleerd, waarvan er twee illegaal in Nederland verbleven. In totaal werd voor 10.000 euro aan illegale sigaretten in beslag genomen. Er zijn bewustwordingscampagnes gehouden richting inwoners van Almelo, mbo-docenten, woningcorporatiemedewerkers en makelaars. En op acht plaatsen zijn hennepkwekerijen aangetroffen met een totale waarde aan planten en gedroogde toppen van 250.000 euro.

Vervolgacties
De gemeente Almelo laat verder weten dat de samenwerkende diensten tijdens de actieweek goed gebruik hebben gemaakt van elkaars expertise. Ook heeft de week netwerken versterkt en was er uitwisseling van innovatieve ideeën. Er komen een aantal vervolgonderzoeken. De informatie die is verkregen tijdens de controles wordt de komende tijd gecontroleerd door de betrokken instanties, waaronder de Belastingdienst, de Sociale Recherche Twente en de Douane. ‘Wanneer er aanleiding toe is volgen hieruit nog handhavingsacties, zoals bestuurlijke rapportages, fiscale vorderingen en berekeningen over verzwegen inkomen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Willems (Bovenwereld) op
Voor dit soort zaken moet je de crime-fighters van de VVD hebben. Voor andere zaken dan weer wat minder ;-)
Door Spijker (n.v.t.) op
En...….hoe staat het met de jaarlijkse inzamelingsactie van wapens? Uiteraard daarnaast de straffen op het bezit van wapens fors verhogen!

Vacatures

Van onze partners