of 59082 LinkedIn

‘Tunnelvisie’ vernieuwbouw gemeentehuis Bloemendaal

Een groep verontruste burgers uit Bleomendaal zijn tegen een prijzige opknapbeurt van het gemeentehuis van Bleomendaal.

Bestuurders en gemeenteraad van Bloemendaal lijden aan ‘tunnelvisie’. Dat vinden verontruste inwoners die de bijna €13 miljoen kostende ‘vernieuwbouw’ van het gemeentehuis in de kern Overveen willen voorkomen.

Geen referendum
Een burgercomité heeft tot twee keer toe vergeefs om een referendum gevraagd. ‘Veel bewoners steunden dat initiatief, dat voorzien van 1040 handtekeningen is ingediend’, zegt woordvoerder Rob Vermeulen. Bestuur noch gemeenteraad wilde een referendum. Volgens woordvoerder Marien van Breukelen van Bloemendaal omdat de plannen al te ver gevorderd waren. Bovendien vond het bestuur de materie te complex om aan de bevolking voor te leggen in een simpel ‘ja of nee referendum’.


Dwarsbomen

Kul, vindt Vermeulen: ‘Als een Europees verdrag kan worden voorgelegd, waarom dan niet plannen met betrekking tot een gemeentehuis?’ Volgens hem weigerden raad en college zich te laten dwarsbomen. ‘De bijna natuurlijke grondhouding van gemeentebesturen is daar niet aan toe te geven. Ze zouden er neutraal tegenover moeten staan.’

 

Nieuw inzicht door Regeerakkoord

Vermeulen vindt dat er voor de gemeente veel redenen zijn bijgekomen om op haar schreden terug te keren. De bezuinigingen die op gemeenten neerdalen nopen volgens hem tot nieuw inzicht, evenals het Regeerakkoord. Het kabinet stuurt aan op nieuwe herindelingen (Bloemendaal heeft ongeveer 22.000 inwoners). ‘Dit voornemen zal vrijwel zeker zal leiden tot een nieuwe herindeling van Bloemendaal,’ denkt Vermeulen. Ook vreest hij dat het schrappen van het BTW-fonds nieuwbouw fors duurder maakt. ‘Er zijn te veel onzekerheden.’


Gevel blijft

Bloemendaal wil alle kantoorfuncties van de gemeente op één locatie. De uitkomst is een plan om behalve de gevel het bestaande gebouw in Overveen te slopen en de rest nieuw op te trekken. Dat kost al met al €13 miljoen. ‘Bijna een derde van de jaarbegroting,’ volgens Vermeulen. De gemeente zegt over voldoende eigen middelen te beschikken en wil, om het ‘goedkoper’ te maken, de afschrijving over 40 jaar uitsmeren. ‘Dan houden we geld over op de begroting,’ zegt Van Breukelen. Volgens hem is ‘niks doen geen optie.’


In de schulden
Vermeulen daarentegen beweert dat Bloemendaal zich in de schuld steekt, met als onvermijdelijk gevolg verhoging van de OZB. Woensdagavond wil de gemeenteraad nog eens alle scenario’s op een rijtje zetten tijdens een ‘themabijeenkomst’. Het comité hoopt dat dan alsnog een groot deel van de raad slappe knieën krijgt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frank van den Hoven (redacteur) op
"Oordeel niet voor je alle feiten kent" lijkt me ook hier een zinnige slogan. Het is altijd makkelijk oordelen en schande roepen vanaf de zijlijn en vanuit de onderbuik. Nieuwe of te vernieuwbouwen gemeentehuizen van soms tientallen miljoenen wordt al snel schande van geroepen. Maar vaak is best goed doorgerekend dat een alternatief om bijv. op meer locaties te blijven zitten, op termijn duurder is. Zo is bijv. in de gemeente Bergen NH ook intensief gerekend op alle mogelijke alternatieven voor is besloten dat nieuwbouw de beste optie is (kan het rapport in kwestie alleen even niet meer terugvinden). Of dat in Bloemendaal ook is gebeurd weet ik niet. Maar in deze financieel barre tijden mogen we er toch vanuit gaan dat een gemeente niet 'zomaar' een nieuw gemeentehuis als statussymbool zal willen bouwen. Daar zullen toch deugdelijke rekenmodellen aan ten grondslag liggen?
Door Rob Vermeulen (belangstellende) op
Zou Jan zijn volledige naam kenbaar willen maken?
Door Jan op
@Sjoerd Visser. Ja, iemand die gelooft in complottheorieën kun je natuurlijk niet overtuigen. Ik hou me liever bij de feiten, die jij blijkbaar niet kent.
Door Sjoerd Visser op
-heeft duidelijk aangetoond dat het nieuwe gemeentehuis veel efficiënter en energievriendelijker is dan-
Ja Jan...dat doet de overheid...met papieren toekomstcijfertjes de boel onderbouwen...terwijl er HELEMAAL GEEN ECHT BEWIJS is. Dat alles om maar vooral door te drukken wat men in gedachten heeft...zodat geld is vastgelegd dat eigenlijk onder het mom van bezuinigingen eerder is en nog steeds wordt afgenomen. Zo wordt dat afgenomen gels voor andere doeleinden gebruikt/vastgelegd dan dat eigenlijk de bedoeling was/is...en moeten we elk jaar constateren dat de beloftes schone schijn zijn. Dus dat we weer moeten bezuinigen...ook al doet dat bij vele mensen inmiddels heel veel pijn. Dat neemt toe zoalg men de overheid maar de gang laat gaan...zoals nu (weer) door het stemgedrag. E ja...de overheidsindoctrinatie en de daarbij genoemde drogredenen kent geen grenzen meer. Maar misschien merkt u daar niet van?
Door Jan op
De gemeente Bloemendaal heeft duidelijk aangetoond dat het nieuwe gemeentehuis veel efficiënter en energievriendelijker is dan de huidige drie locaties (zelfs als die voor veel geld voor zover mogelijk opgeknapt worden). De investering komt bovendien uit de opbrengsten van eigen bezit en hoeft niet geleend te worden. Per saldo zijn de inwoners beter af want door de investering over de gebruikelijke 40 jaar af te schrijven en door de efficiency- en energievoordelen levert dit elk jaar geld op en hoeft de OZB daarvoor dus niet omhoog. Degenen die tegen dit plan zijn doen dat alleen maar om partijpolitieke redenen. Je moet je als oppositie toch ergens door onderscheiden! En wie zegt dat de wilde plannen van deze regering om onder dwang gemeenten van 100.000 inwoners te vormen door gaan (bijv. doordat VVD en PvdA geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer)? Ondertussen is de meerjarenbegroting van Bloemendaal sluitend, iets wat bijv. Haarlem (meer dan 100.000 inwoners) niet kan zeggen. Bovendien kan Bloemendaal alle taken aan, zo nodig in samenwerking met buurgemeenten.
Door Sjoerd Visser op
Het lijkt Almelo wel met hun gezeur om een nieuw stadhuis...terwijl men financieel op de gat ligt door allerlei "investeringen", hoogmoed, gedroomde inkomsten die alvast lijken verzilverd te zijn. Vanwege vorig mismanegement heeft men laatst nog 36 miljoen geleend om die schade proberen toe te dekken, en toch wil men zonder geld een heel nieuw stadhuis uit de grond stampen. In (ik meen 56) andere plaatsen willen ze ook een nieuw stadhuis Men heeft in vele jaren NIETS positiefs betekent voor de meeste inwoners en heeft wars van alle alarmbellen en noodsignalen vastgehouden aan die betweterigheid van die samengekunstelde "meerderheid"...die in de loop der jaren voor veel misstanden heeft gezorgd. Veel financieel verlies wat natuurlijk weer verhaald wordt op de burgers !!! Zo moet men landelijk steeds meer bezuinigen omdat de plaatselijke en landelijke overheid weer nieuwe stadhuizen en andere overheidsgebouwen in den lande willen, of vernieuwbouw opdringen onder het motto: we moeten met de tijd meegaan/het nieuwe werken/ en allerlei andere drogredenen die de "noodzakelijkheid" van zo'n stadhuis/overheidsgebouw moeten aangeven en bespoedigen. De overheid is heel goed met snel verspillen en vastleggen van andermans afgetroggelde geld, maar haalt daarnaast ook nog een extra geld binnen middels die zogenaamde hervormingen en "bezuinigingen"!!!
Stop die OVERHEIDSHOOGMOEDSWAANZIN is een eerste vereiste om weer uit een diep financieel en ondergesneeuwd moreel dal te kunnen kruipen.
Door Gerard (waarnemer te velde) op
@Reijenbach de Haan.
Ik geloof niet, dat de feilen die u daar aanduidt, bij 100.000+gemeenten niet (kunnen) voorkomen.
Door Reijsenbach de Haan op
Tja, dan zie je weer hoe weinig professioneel bestuurlijk Nederland opereert. Amateuristisch optreden van lokale bestuurders kost de burger handenvol geld. Een gemeente van 22.000 inwoners met een heuse burgemeester, wethouders, gemeenteraad en ambtenaren is toch niet meer van deze tijd! En dan ook nog een nieuw gemeentehuis bouwen. Volstrekt logisch dat Bloemendaal hiertegen in het geweer komt. Het probleem is dat bestuurders denken dat het hun geld is dat ze uitgeven. Maar dat is niet zo. Zeker in deze tijd moet de Overheid sober en doelmatig opereren. Daarnaast hoop ik echt dat het nieuwe kabinet zsm alle kleine gemeenten opheft en zorgt dat overig bestuurlijk Nederland professioneler gaat opereren.