of 61869 LinkedIn

Topambtenaar Schiedam vraagt 1,7 miljoen van BING

Voormalig topambtenaar Boet van Schiedam wil schadevergoeding voor de manier waarop hij door BING is behandeld bij het onderzoek naar oud-burgemeester Verver.

De vertrokken topambtenaar Hans Boet van de gemeente Schiedam vraagt Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) om deze vergoeding voor ernstige schade die hij heeft geleden.

Uitspraak Accountantskamer
De Accountantskamer oordeelde in mei dat onder meer dat BING bij de beoordeling van Boet in een onderzoek naar het functioneren van oud-burgemeester Verver onvoldoende wederhoor heeft toegepast en conclusies over het handelen van Boet deels niet goed heeft onderbouwd. Boet werd niet verteld dat zijn positie ook werd onderzocht.

Imagoschade
Boet en de gemeente Schiedam zijn inmiddels in gezamenlijk overleg uit elkaar gegaan. Volgens RTV Rijnmond kreeg hij daarbij drie ton van de gemeente mee, maar nam hij die niet aan. Boet zegt tegen dezelfde zender dat hij imagoschade heeft opgelopen en moeilijk aan een nieuwe baan kan komen. Voor deze ernstige schade die hij heeft geleden vraagt hij een schadevergoeding van 1,7 miljoen. Boet was zelf niet vindbaar voor nader commentaar.

Vertrouwelijke stukken
BING zegt geen mededelingen te doen over correspondentie met derden, maar ook dat zij in beroep gaan tegen de uitspraak van de Accountantskamer bij het College van Beroep. ‘De uitspraak is gebaseerd op beperkte informatieverstrekking’, aldus BING-directeur Jaap ten Wolde. ‘In het rapport over Schiedam staan twee vertrouwelijke hoofdstukken met bevindingen die niet in het openbare rapport staan. Die hebben we wel aan de gemeenteraad verstrekt, maar niet in de zitting naar voren gebracht. Dat gaan we in hoger beroep wel doen. De informatie die hierin staat is van groot belang.’

Schoon blazoen
Berichten dat de advocaat van Boet met BING tot een vergelijk heeft proberen te komen verwijst Ten Wolde naar het rijk der fabelen. ‘Dat is niet geprobeerd en daar is ook geen aanleiding toe. Wij hebben vertrouwen in een schoon blazoen.’ Dat BING de vertrouwelijke stukken niet openbaar wilde maken had te maken met het feit dat deze ook betrekking hadden op een lagere ambtenaar en een hoge ambtenaar die al overleden is. ‘Die zitting is tamelijk openbaar, dan heb je er minder controle over. Het had geen zin dit aan de orde te laten komen. We zullen dat ook toelichten op de komende zitting.’

Het beroep wordt eind juni ingediend.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Plafond op
Boet is inmiddels gevonden..
Door Anouk op
Veel lezers weten helaas niet welke giga-bedragen aan gemeenschapsgeld in de zakken van de heren Ter Wolde en consorten terechtkomen. Betalingen die vooral bedoeld zijn om Bing tot conclusies te laten komen die de opdrachtgever (burgemeesters, Commiissarissen (CdK), gevestigde partijen) welgezind zijn.
Goede principiele actie van de heer Boet en ik wens hem veel succes. Hoogste tijd dat Bing wordt ontmaskerd.
Door D. Bangma op
Los van het feit of dhr. Boet nu gelijk heeft. 1.7 miljoen is buitenproportioneel. Als hij echt goed is, komt hij echt wel weer aan een goede baan, zelf al heeft hij enige imagoschade. Die paar maanden die hij dan misschien geen baan heeft, hoeven niet gecompenseerd te worden met zoveel geld.

Vacatures

Van onze partners