of 64740 LinkedIn

Toon correspondentie Vahstal-Amersfoort verhardt

Nu projectontwikkelaar Hans Vahstal heeft laten weten de gesprekken met de gemeente Amersfoort over een minnelijke regeling te staken, verhardt de toon van de correspondentie tussen de twee steeds meer en lijkt een nieuw juridisch treffen wederom de enige optie. Al staat Vahstal nu wel open voor een eerder door de raad gewenste ‘bruggenbouwer’ die het college dan moet zoeken.

Nu projectontwikkelaar Hans Vahstal heeft laten weten de gesprekken met de gemeente Amersfoort over een minnelijke regeling te staken, verhardt de toon van de correspondentie tussen de twee steeds meer en lijkt een nieuw juridisch treffen wederom de enige optie. Al staat Vahstal nu wel open voor een eerder door de raad gewenste ‘bruggenbouwer’ die het college dan moet zoeken.

Gesprekken gestaakt
Eind oktober gaf Vahstal te kennen dat hij de gesprekken met de gemeente Amersfoort over een minnelijke regeling staakt, nadat hij eerder al had een aantal keer had aangegeven dat bij hem het vertrouwen verdween en eind september dat het vertrouwen eigenlijk al weg was. De lopende procedures bij de rechtbank werden weer opgepakt. ‘Wij zijn hiertoe genoodzaakt, omdat de gemeente de realiteit – de eindbeslissing van bindend adviseurs – niet wenst te accepteren, zo bleek ons in de gesprekken.’

Schadestaatprocedure
Maar waar Vahstal eerder een bruggenbouwer inroepen in het proces ‘geen toegevoegde waarde’ vond hebben, staat hij daar nu positief tegenover. ‘Mogelijk kan de inzet van een bruggenbouwer ertoe leiden, dat er een probleemoplossend, constructief gesprek kan plaatsvinden.’ Tegelijk zag hij zich wel genoodzaakt de schadestaatprocedure verder voor te bereiden en in gang te zetten. En passant stelde hij de gemeente op basis van artikel 6:96 BW aansprakelijk voor ‘de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.’

Concrete opdracht
Wethouder Willem-Jan Stegeman (D66) begon zijn antwoord vorige week met erop te wijzen dat Vahstal tot op heden ‘nog geen enkel inzicht’ heeft gegeven in de aard en omvang van de door hem gestelde schade. ‘Niet alleen bent u door ons herhaalde malen uitgenodigd om dit inzicht te geven en om daarover het gesprek te voeren, dit inzicht hebt u ook zelf al vanaf mei 2021 aangekondigd.’ Verder is Stegeman verheugd over het feit dat Vahstal nu wel openstaat voor een bruggenbouwer en wil hij weten hoe Vahstal de rol van een bruggenbouwer ziet, met welke opdracht die het gesprek met de partijen aan zou moeten gaan en of hij al een naam op het oog heeft. De gemeente ziet die opdracht bij voorkeur zo concreet mogelijk, zodat echt resultaat kan worden geboekt. ‘Bij die concrete opdracht hoort ook een concrete onderbouwing van de door u gestelde schade als startpunt van gesprekken tussen partijen.’

Koerswijziging
Wat betreft de opmerkingen van Vahstal over de voortzetting van de schadestaatprocedure en de aansprakelijkstelling van de gemeente voor de kosten van deze procedure wijst Stegeman erop dat Vahstal al sinds maart nadere juridische stappen aankondigt, maar de gemeente moest vaststellen dat ‘u tot op heden geen nadere stappen hebt gezet en zoals eerder aangegeven geen inzicht hebt gegeven in de aard en omvang van de door u gestelde schade’. Sterker nog, het lijkt er de gemeente zelfs op dat nu een berekening wordt gemaakt die niet langer zal worden gedeeld met de gemeente. ‘Deze koerswijziging maakt de met u te voeren gesprekken niet eenvoudiger.’

Talmen
Indien door het ‘talmen’ van Vahstal de door hem gestelde schade waaronder renteschade oploopt, dient die schade in het kader van eigen schuld en/of de toerekening ex artikel 6:98 BW in elk geval voor uw rekening en risico te blijven, schrijft Stegeman. Hij nodigt Vahstal uit om op korte termijn de door hem gestelde schade inzichtelijk te maken en verzoekt hem ook uitdrukkelijk de schadestaatprocedure te starten.

Schadebedrag genoemd
Het antwoord van Vahstal laat slechts enkele dagen op zich wachten. De projectontwikkelaar stelt dat hij vaak heeft duidelijk gemaakt dat het vertrouwen bij hem ‘wegzakte’. ‘Daar heeft u niets mee gedaan.’ Volgens Vahstal is er geen enkele verplichting voor hem om een rapport aan Stegeman te overhandigen over de onderbouwing van de hoogte van de schade. ‘Wij hebben, anders dan u stelt, wel degelijk het schadebedrag genoemd in de gesprekken.’ Verder noemt hij de stelling dat hij geen stappen zou zetten in de schadestaatprocedure en de gemeente daarom over die periode geen rente verschuldigd zou zijn ‘feitelijk onjuist’. ‘Aan deze stelling ontbreekt bovendien iedere juridische grondslag.’

E-mail
Onvermoeibaar herhaalt Vahstal dat de gemeente toerekenbaar is tekortgeschoten in verplichtingen en schadeplichtig is, naar wat bindend adviseurs in hun eindbeslissing van december 2020 hebben bepaald. ‘Dat feit en de verplichting om rente aan ons te vergoeden kunt u uiteraard niet veranderen door het zenden van een e-mail.’ Als de gemeente haar aansprakelijkheid zou erkennen en een deel van de schade zou voldoen, loopt de rente daarover niet verder, merkt hij fijntjes op.

Onafhankelijk jurist
Het proces rond de bruggenbouwer laat hij aan het college, daar die de motie van de gemeenteraad dient uit te voeren. Het lijkt Vahstal zinvol dat er daarnaast een advies komt van een onafhankelijk jurist over de huidige juridische positie van de gemeente, waar de gemeenteraad eerder ook al op aandrong. ‘Wellicht geeft zo'n advies ook meer realiteitszin aan de kant van de gemeente.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Karel (grote verbazer) op
Hij heeft echt het gelijk aan zijn kant, die Hans Vahstal.