of 60831 LinkedIn

Tjibbe Joustra: ‘te veel veiligheidsregio’s’

In het interview met Binnenlands Bestuur pleit Tjibbe Joustra voor minder veiligheidsregio’s, met name met het oog op de communicatie.

Tien veiligheidsregio’s in plaats van 25 lijkt Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, meer dan voldoende.

Doorlooptijden
Ruim een jaar is Joustra voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In die tijd werden grote onderzoeken afgerond naar de schietpartij in Alphen aan den Rijn en de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. De volgende grote klus is de treinbotsing bij Amsterdam Sloterdijk. In een interview met Binnenlands Bestuur zegt Joustra de doorlooptijden van de onderzoeken terug te willen brengen. Nu moet er binnen een jaar een rapport liggen. Dat lukt niet altijd. ‘Toch wil ik dat we die termijnen verkorten, zonder dat de kwaliteit wordt aangetast. Want ik begrijp dat bestuurders en betrokkenen zo snel mogelijk na een ongeval in actie willen komen’, zegt hij.

Erg veel onderzoeken
Na een ongeval is vaak de eerste reflex van een gemeente om zelf onderzoek te gaan doen. Joustra: ‘Ik kan me voorstellen dat organisaties na een ingrijpende gebeurtenis aan zelfreflectie willen doen. Een veiligheidsregio of een brandweerkorps wil weten hoe zijzelf gefunctioneerd hebben. Maar wat je nog steeds ziet, is dat er wel erg veel onderzoeken worden ingezet. Met als gevolg dat burgers en ook bestuurders zelf op het laatst niet weten of dit nu het laatste onderzoek is en welk onderzoek gewichtig is en welk wat minder. Dat maakt het allemaal niet helder.’

Minder veiligheidsregio's
In het interview met Binnenlands Bestuur pleit Joustra voor minder veiligheidsregio’s, met name met het oog op de communicatie. Eén van de hoofdconclusie uit het OvV-onderzoek naar de brand bij Moerdijk was dat de crisiscommunicatie faalde. De betrokken autoriteiten waren niet ‘rolvast’ waardoor er bestuurlijke drukte ontstond, waar de buitenwereld om heldere antwoorden vroeg. Met als bredere conclusie dat een calamiteit waarbij meerdere Veiligheidsregio’s betrokken zijn, wat communicatie betreft al snel een warboel wordt.

‘De Veiligheidsregio’s worden geëvalueerd’, zegt Joustra diplomatiek. ‘Je kunt je voorstellen dat daaruit komt dat de veiligheidsregio’s dezelfde grenzen krijgen als de nieuwe politie-eenheden. Dus van 25 terug naar tien eenheden. Dat zou geen vreemde uitkomst zijn. Het zou alleen al handig als het gaat om de meldkamers.’

Vliegende brigade
Hij ziet naar aanleiding van Moerdijk ook wel wat in het idee om een centrale unit voor communicatie te creëren. Een landelijke voorziening, met specialisten op het gebied van crisiscommunicatie die als een soort ‘vliegende brigade’ ingevlogen kan worden. Ook als het geen nationale ramp is, maar een forse calamiteit die de grenzen van verschillende gemeenten en regio’s overschrijdt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerben Welling (Directeur/ bestuurder) op
Wat zouden de gevolgen zijn voor de diensten die in het OOV deel werken? Ambulancezorg ook naar tien diensten? Waartoe leidt dit wel niet. Wie maakt zijn kerntaak ondergeschikt aan 2% van het werk?
Voor veiligheid heb je wel expertise nodig en dus volume. Het gedrag van mensen beïnvloedt je niet zomaar, we hebben het bij incidenten vaak over gedrag van mensen.
Door jw van dalen op
Waarom niet direct één (Europese) veiligheidsdienst ipv het tien minuscule dienstjes in Nederland?
Dan weet je zeker dat de toedracht van een ramp in de doofpot belandt
Van 25 naar 10 is overigens ook maar arbitrair.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Er wordt op lokaal/regionaal niveau door héél veel mensen soms druk geoefend (kosten ????). En als er dan zéér incidenteel eens een ramp moet worden bestreden gaat er frequent het nodige mis. Kortom, hoogste tijd voor professionalisering.
Door J. Goderie (Kabinetchef) op
Van 25 naar 10 veiligheidsregio's... je hoeft geen raketgeleerde te zijn om die 'oplossing' te zien aankomen. Jarenlang is er gestreefd naar een (gebieds)congruente organisatie voor de hulpdiensten. De inkt van de Wet op de veiligheidsregio is nog niet droog of we gaan de blauwe kolom op een grotere schaal organiseren. En dat voornemen is nog niet geformaliseerd of de roep om opschaling van de veiligheidsregio is er al weer. Alsof schaalvergroting de oplossing voor communicatieproblematiek is, waarbij we en passant ook maar weer vergeten dat we met de instelling van de veiligheidsregio hebben gezocht naar een vorm van verlengd lokaal bestuur. Omdat niemand kennelijk op wéér een nieuwe BON-discussie zit te wachten. En omdat aan het eind van de dag door de hele samenleving toch naar die ene persoon wordt gekeken: de lokale bestuurder. In dit licht is mijn devies: houdt op met knutselen aan hulpstructuren en ga de discussie over de reikwijdte van en het draagvlak onder het lokaal bestuur toch nog maar eens echt aan...
Door H. Wiersma (gepens.) op
Zou één centraal gelegen veiligheidsinstelling met een goed geoutilleerde vliegende brigade niet mogelijk zijn? Dan zijn we tenminste echt uit de communicatieproblemen! En ... wordt er ook nog eens doelmatig gewerkt.
Door Fred (ambtenaar) (ambtenaar) op
Tjonge, van dit soort opmerkingen van de beste man word ik een beetje simpel. Hoe lang zijn we al bezig met de ontwikkelingen mbt de veiligheidsregio's. Ik sluit mij geheel aan bij de opmerking van mijn collega Broadcaster.
Door Hans op
Eindelijk, eindelijk weer een sprankje hoop dat we de rampenbestrijding eindelijk echt gaan professionaliseren, want het is wrang om te zien dat er telkens rampen en rampjes nodig zijn om te beseffen dat een lokale of regionale bestuurlijke hoed niet past op een professioneel opererende rampenorganisatie! Alle oefeningen ten spijt. Vraag: hoe ziet dhr. Joustra dit voor de BES-eilanden?
Door Gert-Jan Ludden (Directeur) op
Eens met de analyse van minder veiligheidsregio's, maar het aantal van 10 is onjuist. Het is niet logisch de politie of justitiele landkaart in deze te volgen. Het beheer moet het gezag volgen in plats van andersom; m.a.w. da landkaart van het Openbaar Bestuur moet leidend zijn. Niets is zo congruent als de provincie. In totaal dus 12 veiligheidsregio's die samenvallen met de provinciegrenzen en dan is de bestuurlijke opschaling ook logisch. In dat kader kunnen we werken met 12 provinciale brandweren, politekorpsen, GHOR'n, Waterschappen en arrondissementen. In een dergelijke opzet zouden we het in Nederland weer begrijpen. Crisisbeheersing is namelijk eemvoud en logica.
Door John Wijsmuller (geen) op
Mijn vertrouwen in de Onderzoeksraad voor Veiligheid was geheel gebaseerd op het voorzitterschap van de heer Pieter van Vollenhoven.

Niet het aantal veiligheidsregio’s, maar de voorzitter is voor mij de doorslaggevende factor.
Door Marchand op
Los van het feit dat een fenomeen als de Veiligheidsraad al een onzinnig gremium is voor die ene ramp per jaar die een gemiddeld auto-ongeluk overstijgt en veiligheid als thema een ondertussen uitgehold, uitgemolken en in het rijtje brood-spelen-veiligheid hoort, ontbreken steekhoudende argumenten vanuit Joustra. Graag weer gewoon gaan doen, lokaal of regionaal zaken gewoon regelen en..... niet onbelangrijk.......er kunnen nu eenmaal dingen gebeuren, misschien eens goed om dat gewoon te accepteren (normale kansberekening) en weer snel aan de slag te gaan met wel belangrijke werkzaamheden.