of 58952 LinkedIn

Tikken op de vingers van Donner

Minister van Binnenlandse Zaken Piet- Hein Donner (CDA) moet van de Tweede Kamer zijn huiswerk op het hoofdstuk ‘reorganisatie openbaar bestuur’ overdoen.

Ook moet Donner transparanter te werk gaan bij gemeentelijke herindelingen. Voorts moet hij zo snel mogelijk een herindelingsvoorstel voor de Krimpenerwaard bij de Kamer indienen.

Het parlement heeft in debatten over herindeling en bestuurlijke organisatie zijn onvrede over het werk van de minister ondubbelzinnig uitgesproken. Een forse Kamermeerderheid verstuurde het nieuwe beleidskader voor gemeentelijke herindeling van Donner naar de prullenmand. De reden: Donner werkte bij de ene herindeling met het oude beleidskader, bij de andere met het nieuwe en bij een derde herindeling met een combinatie van beide.

Donner en het kabinet moeten van de Kamer lopende herindelingsdossiers toetsen op basis van een en hetzelfde beleidskader en zodoende een eenduidig, zorgvuldig en transparant beleid voeren. Volgens de Kamer is dat het oude beleidskader dat, anders dan het nieuwe, van de minister en de Kamer slechts vraagt of provincie en gemeenten zich aan de spelregels hebben gehouden. In het nieuwe maakte Donner ruimte om naar eigen inzichten te beslissen of een herindeling moet plaatsvinden. Donner wist alleen het CDA aan zijn zijde te houden.

Bovendien moet Donner als de wiedeweerga een wetsvoorstel voor herindeling in de Krimpenerwaard bij de Kamer indienen. Alle informatie over de vijf gemeenten in de Zuid-Hollandse polder is al maanden bij Donner. De minister wilde niet kiezen - wel herindelen, niet herindelen - en vroeg de provincie na de zomer om aanvullende informatie. De provincie kaatste daarop de bal terug: alle relevante informatie lag bij Donner al op tafel.

De minister kreeg ook een tik op de vingers van de Kamer omdat hij zijn huiswerk niet goed heeft gemaakt. Donner presenteerde vorige maand na driekwart jaar voortdurend uitstel zijn visie op de overheid. De overheid moet compacter worden. De Kamer vindt Donners werkstuk onvolledig en wil dat hij nog voor 1 januari zijn zienswijze opschrijft over de differentiatie van taken tussen gemeenten.

Vorig jaar vroeg de Kamer de minister daar al naar. Door decentralisatie van taken wordt de werklast voor veel gemeenten steeds groter. Ze kunnen daardoor nieuwe taken niet goed uitvoeren. De Kamer wil daarom van Donner een visie op de vraag of alle gemeenten alle taken voor de volle 100 procent altijd moeten uitvoeren. Volgens de Kamer kan ‘taakdifferentiatie op gemeentelijk niveau een bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van gemeenten’.

De Kamer sprak zich tegen de zin van Donner ook uit tegen de door het kabinet en in het bijzonder premier Rutte (VVD) gewenste fusie van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Gedoogpartij PVV maakte zich met succes sterk in het verzet tegen deze grootschalige Randstadprovincie.

Volgens PVV-Kamerlid Hero Brinkman willen de burgers van deze provincies die fusie niet. Bovendien ‘raakt het binnenlands bestuur uit het lood als er één grote superprovincie is die een kwart van Nederland beslaat.’ Ruim een jaar na het aantreden van het minderheidskabinet- Rutte is Donner door dit alles nog geen stap verder met de uitvoering van de afspraken in het regeerakkoord over fusie in de Randstad en bestuurlijke reorganisatie en herindeling. Maandag verdedigt de minister zijn begroting en voornemens voor 2012 in de Kamer. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.