of 60220 LinkedIn

Tijdelijke ontslagen en opheffing van Groningen

Doordat Haren niet meewerkt aan een fusie met Groningen moet de herindeling op een reguliere manier plaatsvinden. Dat betekent dat Groningen kort opgeheven moet worden en de ambtenaren en bestuurders tijdelijk ontslagen.

Twee spoeddebatten vandaag, op een steenworp afstand van elkaar. Op zowel het Groningse stadhuis als het Groningse provinciehuis gaat het vandaag over een onverwacht staartje van een gedwongen herindeling tussen Groningen, Ten Boer en Haren. De gemeenten moeten namelijk eerst opgeheven worden om vervolgens als nieuwe gemeente te starten. Detail: alle ambtenaren worden dan ontslagen, evenals de burgemeester en wethouders.  

Verzet

Deze omslachtige constructie is te danken aan de gemeente Haren die zich nog altijd verzet tegen een herindeling. Als alle gemeenten het namelijk wél eens waren geworden zou er een zogenoemde ‘lichte samenvoeging’ mogelijk zijn geweest, een simpele fusie met weinig papierwerk. Nu het kabinet de gemeenten dwingt te fuseren is die eenvoudige optie niet meer mogelijk. Hoewel de ambtenaren direct weer aangenomen worden is er de vrees dat de administratieve ontslagen een enorme bureaucratische rompslomp gaat worden.


Turbulent

De op handen zijnde herindeling van Groningen met onder meer Haren heeft een turbulente geschiedenis. In 2014 stemde de bevolking van Haren tijdens een referendum in grote meerderheid tegen een fusie met Groningen: driekwart van de inwoners zag het niet zitten. Het afgelopen jaar probeerde een burgercomité langs juridische weg een herindeling te voorkomen, maar de klagers kregen nul op het rekest bij de rechtbank en in hoger beroep ook bij het gerechtshof. De ministerraad besloot tot een gedwongen fusie. Nu blijkt dat dit nogal wat voeten in aarde heeft.


Enorme kostenpost

Statenlid Marc Scheffers van Groninger Belang vreest dat met name de kosten van de ontslagen en het weer in dienst nemen van al die ambtenaren een enorme kostenpost gaat worden. ‘Niet alleen voor de gemeente, maar ook voor de provincie’, waarschuwt hij. ‘De gemeenten vallen onder toezicht van de provincie en die moet vervolgens alle begrotingen gaan controleren. Ik ben bang dat dit in totaal miljoenen gaat kosten’.


Burgemeester ontslagen

Een ander scenario waar het College van B en W mogelijk niet aan denkt is dat burgemeester Den Oudsten van Groningen ook uit zijn functie wordt gezet. ‘Officieel zou hij dan opnieuw moeten gaan solliciteren’, legt Scheffers uit. ‘En in theorie mogen anderen dat ook doen met als risico dat de gemeenteraad misschien wel iemand anders aanneemt’.

 

Geen zorgen

Ondertussen maken de ambtenaren op het stadhuis van Groningen zich vooralsnog geen zorgen over hun gedwongen ontslag. ‘Iedereen weet dat het om een administratieve kwestie gaat’, zegt een gemeentewoordvoerder. ‘Maar we zijn nu wel aan het uitzoeken wat voor consequenties het heeft’. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door F. A. von Geusau op
Mijns inziens onterecht om 'de schuld' bij de gemeente Haren te leggen. Haren lijkt me in dit geval opgekomen te zijn voor het verlangen van (een groot deel van) haar burgerij om een zelfstandige gemeente te blijven. Het is vervolgens de ministerraad die deze, door Haren ongewenste, fusie er doorgedrukt heeft. De verantwoordelijkheid voor de thans ontstane situatie is dan ook te wijten aan het orgaan dat de definitieve beslissing heeft genomen tot deze gedwongen fusie.
Door meinard wolters (fractievoorzitter Gezond Verstand Haren) op
Deze omslachtige constructie is NIET te danken aan de gemeente Haren. Haren heeft gedurende het hele proces altijd uitgesproken tegen een fusie met de stad Groningen. De provincie heeft desondanks vastgehouden aan de lichte samenvoeging. De RvS heeft terecht de minister erop gewezen dat een lichte samenvoeging niet kan. De oorzaak van de kosten, die nu gemaakt moeten worden, ligt dus bij de provincie en niet bij de gemeente Haren.
Door p op
Geen rechtspositionele gevolgen? Ik zou maar oppassen als ik Gronings ambtenaar was en mij afdeling ging fuseren met de buurgemeente...
Door karel op
Gaan we straks een veelvoud van deze kosten krijgen als straks (01-01-2020) honderdduizenden ambtenaren een 'genormaliseerde' rechtspositie krijgen, waarbij men administratief ontslag krijgt onder gelijktijdige aanbieding van een arbeidsovereenkomst?
Door Johan Verstappen (directeur basisscholen) op
De Provincie Groningen moet nog leren wat democratie is. Het is ongelofelijk wat hier gebeurt is. De CvdK kan wel stoppen. Volgens mij is hij ook verantwoordelijk voor de democratische processen binnen de provincie.
Door jhr. Van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
En politici zien nog steeds niet dat juist maatregelen die men van bovenaf oplegt en doordrukt, in snel tempo de vertrouwenskloof tussen burger en politiek vergroten. Een betere ledenwerfcampagne kan Forum voor Democratie zich niet wensen.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
En maar blijven volhouden dat die herindelingen efficiencyverbeteringen opleveren.