of 59179 LinkedIn

Terrorist mag stemhokje niet meer in

Ambtelijk overleg tussen beide departementen leidde tot een inventarisatie bij welke terroristische misdrijven ontzetting uit het kiesrecht als bijkomende straf nu al mogelijk is en bij welke misdrijven dat niet het geval is. De inventarisatie heeft volgens Plasterk aan het licht gebracht dat bij een groot aantal terroristische misdrijven de veroordeelde al uit het kiesrecht kan worden ontzet.

Wie veroordeeld is voor het in gevaar brengen van het goed functioneren van het staatsbestel, kan het stemrecht worden ontnomen. Onderzocht wordt of ook meer terroristische misdrijven tot uitsluiting uit het kiesrecht kan leiden.

Bijkomende straf
Dat schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Die was een overzicht toegezegd van de acties die zijn uitgevoerd voor het aanscherpen van de uitsluitingen van het kiesrecht als bijkomende straf bij een veroordeling voor een strafbaar feit in het Wetboek van Strafrecht.

Eerder dit jaar kondigden Plasterk en zijn Van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) aan dat zij zouden bezien of het mogelijk is om de strafrechter bij meer terroristische misdrijven de bevoegdheid te geven veroordeelden uit te sluiten van het kiesrecht.

Terroristisch oogmerk
Ambtelijk overleg tussen beide departementen leidde tot een inventarisatie bij welke terroristische misdrijven ontzetting uit het kiesrecht als bijkomende straf nu al mogelijk is en bij welke misdrijven dat niet het geval is. De inventarisatie heeft volgens Plasterk aan het licht gebracht dat bij een groot aantal terroristische misdrijven de veroordeelde al uit het kiesrecht kan worden ontzet. ‘Het gaat daarbij vooral om strafbaarstellingen die tot kern hebben het in gevaar brengen van het goed functioneren van ons staatsbestel. Dat streven is echter ook in belangrijke mate terug te vinden in de omschrijving van het begrip ‘terroristisch oogmerk’ dat voor elk terroristisch misdrijf als vereiste voor strafbaarheid geldt. Die constatering legt naar ons oordeel veel gewicht in de schaal als het gaat om de vraag voor welke overige terroristische misdrijven de ontzetting uit kiesrecht mogelijk moet worden gemaakt’, aldus de PvdA-ministers.

Wetsvoorstel in de maak
In overleg met Veiligheid en Justitie wordt op het moment bezien op welke wijze daadwerkelijk uitvoering zal worden gegeven aan het voornemen om de ontzetting uit het kiesrecht bij meer terroristische misdrijven mogelijk te maken. Nog in het najaar zal een wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht daartoe door de minister van Veiligheid en Justitie in consultatie worden gegeven.

In het Algemeen Overleg van 8 september met de Tweede Kamer drong de VVD er op aan dat veroordeelde terroristen altijd het kiesrecht wordt ontnomen. Volgens VVD-Kamerlid Joost Taverne kan het kiesrecht al worden ingenomen bij een aantal categorieën terroristische misdrijven, maar gebeurt dat vrijwel nooit. ‘Wij accepteren dan ook niet dat mensen die ons die vrijheid willen ontnemen vervolgens doodleuk het stemhokje kunnen binnenstappen’, aldus Taverne.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jaap (adviseur) op
En hoe zit dat met moordenaars, verkrachters en malverserende zorgdirecteuren? Waar je je als politicus al niet mee bezig miet houden..
Door Maarten op
A! De verkiezingen komen eraan en er moet gescoord worden. Wat een symboolpolitiek, over hoeveel 'terroristen' gaat dit eigenlijk? Dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Denkt dit kabinet echt dat die paar stemmen van de terroristen het verschil maken bij verkiezingen?
Door Marc op
Nou, het zal dun bij de broek gaan bij potentiele terroristen. 'Hmmm, ik ga maar geen zelfmoordaanslag plegen want straks mag ik daarna niet meer stemmen'. Wat een symboolpolitiek. En dat allemaal alleen maar zodat een paar volksvertegenwoordigers straks kunnen uitventen dat ze zo lekker van de law&order zijn.
Door Nel Hoogmoed (vraagteken) op
Wie verzint het?
Door p op
Hoe zit het eigenlijk met het uit het passief/actief kiesrecht ontzetten van corrupte (VVD?) politici als bijkomende straf.

Lijkt me een meer relevante! Die terroristen, ach... die straf je er niet mee.
Door Monique op
Ik vraag me af of die terroristen hier erg mee zullen zitten
Door doeterniettoe (-) op
Geen gek idee, zo lang een rechter hier over gaat en niet de overheid zelf.
Het plan van de VVD om automatisch stemrecht te laten vervallen hoort namelijk thuis bij een dictatuur.