of 60715 LinkedIn

Tekort politie baart gemeenten grote zorgen

Gemeenten maken zich massaal grote zorgen over het tekort aan politiemensen in dorpen en steden. ‘Den Haag’ moet echt iets aan die problematiek doen. Dat signaal werd door ruim 97 procent van de gemeenten, vrijdag in Nieuwegein bijeen, ondersteund.

Geen groen op straat in plaats van blauw. Dat was niet het signaal dat drie burgemeesters via een motie wilden afgeven op de buitengewoon algemene ledenvergadering van de VNG. Wel dat er onvoldoende operationele bezetting en formatie bij de politie is. En dat ‘Den Haag’ echt iets aan die problematiek moet doen. Dat signaal werd door ruim 97 procent van de gemeenten, vrijdag in Nieuwegein bijeen, ondersteund.

Bijdrage

‘Er dient nadrukkelijk een bijdrage in operationele capaciteit gevraagd te worden aan het ministerie van Defensie om het stelsel bewaken en beveiligen op korte termijn te versterken’, zo stond in de motie van de burgemeesters van Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en De Bilt. Minister Bijleveld van Defensie liet in reactie daarop aan de NOS weten dat het kabinet niet van plan is om de Nederlandse krijgsmacht nog meer politietaken te laten uitvoeren. ‘In specifieke gevallen geven we zeker bijstand, maar we gaan geen reguliere politietaken uitvoeren. Daar hebben we de mensen en de middelen ook niet voor’, aldus de minister.

 

Extra politiecapaciteit

Maar zo strikt als het in dat ene zinnetje in de motie staat, moet deze niet worden opgevat, zo werd vrijdag duidelijk. Er moet vooral structureel geld bij voor extra politiecapaciteit, aldus de indieners van de motie tijdens de ledenvergadering. De toenemende landelijke prioriteiten leggen een te zware druk op de ‘normale’ politie-inzet in dorpen en steden. Het leger zou op bepaalde plekken kunnen inspringen zodat het blauw op straat blijft, in plaats van dat agenten helemaal uit het straatbeeld verdwijnen. Het VNG-bestuur blijft, gesteund door de motie, de te beperkte politiecapaciteit agenderen en met minister Grapperhuis (justitie) naar oplossingen zoeken.

 

Hoogste nood

Ook Grapperhuis voelt er niets voor om militairen in te zetten voor politiewerk, zo meldt het ANP. ‘We moeten politietaken wel politietaken laten.’ Een gemeente die om agenten verlegen zit, kan ‘een extra beroep’ doen op de landelijke eenheid. Ook kunnen politiemensen worden overgeheveld van plaatsen waar ze gemist kunnen worden naar plaatsen waar de nood het hoogst is. Bovendien kan de politie mensen zonder politieopleiding inzetten voor werk waarvoor die scholing niet vereist is, aldus de minister. Die maatregelen moeten nog worden doorgevoerd. Als dit onvoldoende soelaas biedt ‘kunnen we altijd nog zien of er wellicht een noodgreep nodig is. Maar zover ben ik nog niet.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door P.J. Westerhof LL.M MIM op
Ach, het onderwerp zeurt al jaren door. Taakstelling, financiering en aansturing.

De taakstelling en aansturing is naar regioniveau getild. Handhaving op gemeentelijk niveau is illusoir.
Capaciteitsgebrek en prioritering trekt blauw uit het gemeentelijk domein.
Extra Haags geld voor 'blauw op straat' wordt besteed aan hardware.
Snelheidscontroles zijn scheef, 20km te hard op de snelweg tegen 20 km te hard in de 30km-zone. Het eerste leidt tot een boete, het tweede tot doden.
'De vervuiler betaalt niet'. Publieke evenementen dienen voor hun eigen handhaving zorg te dragen, anders hoort een vergunning achterwege te blijven.
De gemeentelijke politiek komt niet verder dan Den Haag de schuld geven.

De - foutfietsende, foutparkerende, jakkerende - lokale burger weet het al lang; "Wordt er gehandhaafd dan?"
En ik kan ze niet ongelijk geven, het is maanden geleden dat ik een agent op straat zag.
Door doeterniettoe (-) op
@Willem: zou het niet beter zijn om de zaken bij de bron te scheiden? De landelijke politiek heeft bepaald dat de politie voldoende geld heeft,dus daar ook gewoon naar handelen. Geen politie inzetten voor zaken die niet belangrijk zijn. Zoals voetbalwedstrijden, verkeersovertredingen, winkeldiefstal en inbraken (als de minister niet geschikt is om die keuze te maken moeten anderen dat maar doen)
De VNG/burgemeesters zouden er goed aan doen om naast het zoeken naar creatieve doch onwaarschijnlijke oplossingen het probleem daar te leggen waar het hoort: Den Haag. Al veel te lang lossen lagere overheden de landelijke problemen op, veelal ten koste van hun eigen personeel of gemeente.

Overigens is het niet alleen de politie, het hele overheidsapparaat zit in de problemen door de jarenlange bezuinigingen (zorg, onderwijs, defensie, brandweer, gemeentes, ambulances, ga-maar-door, die stakingen en personeelstekorten komen echt niet uit de lucht vallen)
Door Willem (Volger) op
I.d.d. goed om zaken gescheiden te houden. Aan de andere kant; bij massaevenementen waar een hoge politie inzet eerder voor de hand lag kan er wel vaker overwogen worden om het legere of de marechaussee in te zetten voor toezicht en beveiligingstaken. Dat hoeft niet altijd in vol ornaat en/of in oorlogsuitrusting. Denk bijvoorbeeld aan de komende F1 in Zandvoord, risico voetbalwedstrijden, grote concerten / muziekevenementen (Zwarte Cross, Defqon, Pinkpop ed.). Gun deze gewaardeerde burgers ook hun trainings-, inzet- en uitgaansverzetje en houdt blauw zoveel mogelijk lokaal op straat.