Diverse gemeenten werken samen op het gebied van jeugd, zorg en veiligheid. De wethouders maken vaak samen afspraken en dan kunnen raadsleden daar geen invloed meer op uitoefenen. 'Het probleem is dat de gemeenteraden vaak niet op dezelfde dag vergaderen en dan kan er vaak niets meer aan afspraken worden gedaan', aldus directeur Henk Bouwmans van Raadslid.Nu.

Gebrekkige invloed en controle
Vier jaar geleden werd er ook een enquête gehouden over de samenwerking tussen de gemeenten. De intentie werd toen uitgesproken dat raadsleden hier serieus betrokken zouden worden, maar dat blijkt niet te zijn gebeurd. De mate van invloed en controle op regionale samenwerking door raadsleden wordt als even gebrekkig ervaren als in 2013. 'Het is teleurstellend dat de onvrede onder de raadsleden groot is', aldus Bouwmans. (ANP)