of 59162 LinkedIn

Te politieke waterschappen hinderen aanpak wateroverlast

De besluitvorming bij de waterschappen is inefficiënt. Onder andere innovatieve oplossingen om extreme weersomstandigheden het hoofd te bieden, komen daardoor moeizaam tot stand. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Koen van den Oever aan de Universiteit van Tilburg.

De besluitvorming bij de waterschappen is inefficiënt. Onder andere innovatieve oplossingen om extreme weersomstandigheden het hoofd te bieden, komen daardoor moeizaam tot stand.

 

In de weg
Klimaatverandering vereist van waterschappen dat zij met organisatorische veranderingen en innovatieve oplossingen komen. Uit onderzoek van promovendus Koen van den Oever aan de Universiteit van Tilburg komt echter naar voren dat er factoren zijn die besluitvorming en innovatie in de weg staan. Een van die factoren is volgens hem de zetelverdeling binnen het waterschap. Hoe evenwichtiger de zetelverdeling binnen het waterschap is, hoe politieker de besluitvorming is, aldus Van den Oever.

 

Zetelverdeling

Het algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van vier categorieën: ingezetenen (alle bewoners), ongebouwd (boeren), natuur (natuurbeheerders) en bedrijven. Het algemeen bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar door middel van de waterschapsverkiezingen. Aan de hand van een analyse van de notulen van alle algemeen bestuursvergaderingen van de waterschappen tussen 2008 en 2014 heeft Van den Oever de mate van politieke besluitvorming gemeten. Hij ontdekte dat een bestuur met een evenwichtigere verdeling aan zetels over de vier categorieën politieker zal handelen. En hoe politieker er gehandeld wordt, hoe meer de besluitvorming wordt belemmerd. ‘Bij een evenwichtige zetelverdeling zijn de bestuursleden meer met politiek en eigenbelang bezig dan goed is voor de organisatie’, aldus universitair docent en BDO-adviseur Van den Oever. ‘Vooral bij sterk uiteenlopende belangen groeit de kans op het achterhouden van informatie, redeneren vanuit eigen belang(en) en partijvorming.’

 

Innovatie

Zo zou politieke besluitvorming binnen het algemeen bestuur van waterschappen onder meer innovatie hinderen. Als voorbeeld noemt Van den Oever de aanleg van vistrappen. ‘Zo’n initiatief kan wel belangrijk zijn voor de subgroep ‘Natuur’, maar krijgt minder snel goedkeuring van andere categorieën zoals ‘Ingezetenen’ waardoor zo’n project kan stranden.’ Hij pleit in zijn proefschrift voor meer rationaliteit binnen de strategische besluitvorming van waterschappen. Meer rationaliteit in het strategische besluitvormingsproces helpt de waterschappen om met innovatieve oplossingen te komen om aan de veranderende omgeving te voldoen, zo stelt Van den Oever.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans Peter Verroen (DB-lid) op
Nederland staat voor een zware opgave op het gebied van Klimaat-adaptatie, Duurzaamheid en Circulaire Economie. Waterschappen kunnen daar een stevige positieve rol in spelen.
Vertegenwoordiging van de belangen van haar inwoners staat voorop; verantwoording daarover afleggen in super belangrijk; zorgvuldige afweging noodzakelijk! Dat vergt compromissen over wáár de schaarse gelden en middelen worden ingezet.
Net als bij Provincie en Rijksoverheid.
De inwoners hebben récht op deze zorgvuldigheid!
En inderdaad toont dit onderzoek aan dat dit tijd kost.... waarvan acte.
Door hans (directeur) op
Om te ontdekken dat een (evenwichtig) politiek orgaan moeilijker tot besluiten komt dan een uitvoeringsorgaan of, als je wilt, een dictatuur, hoef je geen promotieonderzoek te doen.
In het geval van een waterschap is het wel interessant om te weten of de kwaliteit van de besluiten beter wordt naarmate het orgaan politieker is. Waterschapsbesluiten zijn een specifieke mix tussen lange en korte termijn, snelle uitvoering waar nodig, kleinschalige lokale afwegingen, doelmatigheid etc. Het zou goed zijn om meer inzicht te krijgen in die specifieke mix. Dat is zeker een promotieonderzoek waard. Dan zou gelijktijdig de discussie over taakoverdracht naar de Provincie zinvoller worden. De kwaliteit van watergerelateerde besluiten is de grootste zorg van het onderbrengen van de taken bij de Provincie. Het is lang niet zeker dat er daar betere besluiten uitkomen. Provincies maken afwegingen vanuit een heel andere mix van doelen en belangen. Legitimatie van hun bestaan is bijvoorbeeld een component van die mix.
Door Roel van Swam (Raadslid VVD-Apeldoorn) op
Ik zie ook weinig toegevoegde waarde van de politisering van de waterschappen: laten zij zich met de uitvoering bezig houden, de politieke sturing en beleid kan vanuit de andere lagen plaatsvinden
Door G.Westen (zelfstandige professional) op
Het probleem dat hier aangekaart wordt kan alleen opgelost worden door te stoppen met idiote, geldeverspillende waterschapsverkiezingen. De zetelverdeling maakt het bestuur van de Waterschappen tot een boeren-/ bedrijvenbelangenlobby. Breng de Waterschappen gewoon onder bij de provincies. Zijn we meteen een bestuurslaag kwijt wat de besluitvorming vaak ten goede komt.
Door J. Hak (voormalig hoofdingeland) op
Die klimaatverandering is een kwestie van lange adem (eeuwen). er is geen enkele noodzaak om nu op stel en sprong allerlei maatregelen te nemen. Goede en zorgvuldige overdenking is belangrijk. Waterschappen zijn daar prima voor geëquipeerd. Promovendus van den Oever heeft er werkelijk niets van begrepen hoe waterschappen functioneren.
Door p op
Mooi hoor, fijn dat iemand de nadelen van de democratie heeft weten te meten.
Huidige TK kan je zo de volgende meting doen gezien de zetelverdeling. of is de lange formatie al een indicatie genoeg...
Door doeterniettoe (-) op
Je kan natuurlijk ook voorstellen om de groeiende politieke invloed op waterschappen terug te brengen.
Zullen baantjesjagers en partijen niet leuk vinden, maar het voorkomt wel natte voeten...