of 59318 LinkedIn

Te machtig college legt bal bij de raad

De raad van Overbetuwe is aan zet om aan te geven op welke manier raad én college vervolg moeten gaan geven aan de bevindingen uit een kritisch rapport over de bestuurscultuur. Dat stelt het college van Overbetuwe in een reactie.

De raad van Overbetuwe is aan zet om aan te geven hoe de verhouding tussen raad en college moet worden verbeterd. Dat stelt het college van Overbetuwe in reactie op het rapport van bureau Berenschot, dat onder meer concludeerde dat het college te machtig is en de raad te onmachtig.

Het college wil ondanks een verzoek van Binnenlands Bestuur niet ingaan op vragen over het rapport, dat zeer kritisch is op de houding van het college. Het college laat het bij een korte schriftelijke reactie. ‘Als college willen we er graag rechtstreeks met de raad over in gesprek, niet via de media.’

 

Samen met raad

B en W van Overbetuwe schrijven in hun verklaring zich te herkennen in de bevindingen van het rapport. Over de vervolgstappen schrijft het: ‘Het proces om te komen tot een goede en gezonde samenwerking die de lokale democratie van onze gemeente ondersteunt, is een proces dat we samen met de gemeenteraad aangaan.’ De raad, als opdrachtgever van het onderzoek, is ‘nu verder aan zet om aan te geven op welke manier raad én college vervolg moeten gaan geven aan de bevindingen uit het rapport.’

 

Vervolgstappen

De fracties van de Overbetuwse raad komen volgende week bij elkaar om vervolgstappen te bepalen, laat CDA-fractievoorzitter Dennis Janssen weten. In het nieuwe coalitieakkoord was afgesproken dat er een onderzoek zou plaatsvinden. ‘Het is goed om bij de start van een nieuwe periode te bekijken hoe het gaat en wat er beter kan.’ Hij herkent een aantal bevindingen uit het rapport, zoals het feit dat het CDA de vorige periode een dominante factor was in raad en college. ‘Als CDA hadden we dertien raadsleden (van de 29, red.) en twee wethouders.’ De raad stelt echter wel degelijk kaders, al komt hij inderdaad weinig met initiatiefvoorstellen. Het beeld dat uit het rapport naar voren komt dat er veel mis gaat, deelt Janssen niet. ‘Wel is het goed om er lessen uit te trekken; hoe kunnen we zaken anders aanpakken en hoe kunnen we meer met elkaar in debat.’

 

Flinke tikken

In het rapport krijgen zowel het college als de raad flinke tikken op de vingers. De raad laat zich te veel leiden door de agenda van het college en spreekt het college er niet op aan als amendementen niet worden uitgevoerd, toezeggingen niet worden nagekomen of stukken worden achtergehouden. Het college is ‘inhoudelijk en relationeel gezien vooral met zichzelf in gesprek’. Berenschot adviseert de raad meer de eigen de eigen (raads)agenda te bepalen. Het college moet niet te veel sturen, maar de raad in staat stellen zijn kaderstellende en controlerende taak goed uit te oefenen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door alexander (oud-gemeenteraadslid) op
De laatste reactie schetst het beeld het meest duidelijk: een raad zonder "ballen". Formeel is het inderdaad zo dat de raad "de baas" is en niet het college. Maar het gaat vaak in de praktijk (en in het leven in algemene zin) om de raadsleden die al dan niet hun stem verheffen. De coalitiefracties die al binnenskamers hun stem niet durven verheffen bij hun eigen wethouders. Beschamend. En nu de reactie van het college: zeggen het jullie het maar. Ivoren toren arrogantie. Een deuk in de lokale democratie. Diep triest!
Door Spijker (n.v.t.) op
Geen onbekend probleem: duidelijk een gemeenteraad zonder 'ballen'!
Door Herman Nijskens op
@Els Boers, ik citeerde uit het artikel.
Daar wordt gesuggereerd dat amendementen niet worden uitgevoerd, dat is nogal wat...
Door Els Boers (auteur/adviseur) op
De rolverdeling is dat het college besluiten van de raad voorbereid, dus de raad kan zeker het college opdracht geven om met een voorstel te komen als reactie op het rapport. Maar wellicht dat een gezamenlijke sessie een optie kan zijn?
Amendementen, @Herman, zijn besluiten inderdaad, dus worden uitgevoerd. Verder volgt menig raad de agenda van het college, op zich zeker niet altijd verkeerd. Wat helpt is een lange termijn agenda, een planning van de raadsagenda voorbereid door college. Het helpt niet als het college roept "raad zegt u het maar".
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Het is al sinds jaar en dag bekend dat de (gekozen) gemeenteraad de allerhoogste status heeft binnen het gemeentebestuur. Het (ongekozen, doch slechts benoemde) college van B & W, mag slechts toekijken en de besluiten uitvoeren. Zo is het en niet anders.
Door Hsl (vm. ambtenaar/docent) op
Zo'n reactie vanuit het college op hun disfuctioneren is typisch een geval van "de arrogantie van de macht".
Democratie; weg ermee.... wij weten wel wat goed is voor de burger en regelen alles vlot en slagvaardig.
Door Herman Nijskens op
"De raad, , spreekt het college er niet op aan als amendementen niet worden uitgevoerd..., dat is nogal een stelling.
Een amendement is een juridisch bindende aanpassing van een besluit....