of 60831 LinkedIn

Succesvol krimpen

Hoe kunnen gemeenten succesvol omgaan met krimp? Hoe zorgen ze voor een gezonde arbeidsmarkt? Hoe versterken ze de economische structuur?  Het ministerie van Economische Zaken heeft een aantal succesvolle initiatieven op een rij gezet die zorgen voor behoud van economische bedrijvigheid.
Reageer
Hoe kunnen gemeenten succesvol omgaan met krimp? Hoe zorgen ze voor een gezonde arbeidsmarkt? Hoe versterken ze de economische structuur? Het ministerie van Economische Zaken heeft een aantal succesvolle initiatieven op een rij gezet die zorgen voor behoud van economische bedrijvigheid.
Van elkaar leren
De handreiking laat zien welke initiatieven er in de krimpregio’s zijn ondernomen die de bedrijvigheid stimuleren of doen behouden. Door het uitwisselen van ervaringen en initiatieven kunnen overheden, bedrijven en andere organisaties van elkaar leren. Adviesbureau Berenschot heeft de initiatieven geïnventariseerd in opdracht van het ministerie.

Strategieën
Binnen nu en 30 jaar krijgt 40 procent van de Nederlandse gemeenten te maken met krimp. In de regio’s Noordoost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Parkstad Limburg is de krimp substantieel, met meer dan 10 procent. Berenschot onderscheidt in het rapport ‘Ondernemend met krimp’ drie mogelijke strategieën en combinaties daarvan om krimp het hoofd te bieden: bestrijden, bijstellen en benutten. Bestrijden was tot voor kort de dominante strategie in bijna alle krimpregio’s. Maar dat is niet gemakkelijk, omdat de woningvoorraad meestal niet voldoet aan de wensen van nieuwkomers zodat een ingrijpende herstructurering noodzakelijk is, en gemeenten elkaar beconcurreren.

Doorzettingskracht
Het rapport spreekt geen voorkeur uit voor een van deze strategieën, omdat ze alle drie succesvol kunnen zijn. Succes is afhankelijk van samenwerking (ook met niet voor de hand liggende partners), een partij die als trekker optreedt om voor ‘doorzettingskracht’ te zorgen, politieke moed en focus.

SER-advies
Krimp staat inmiddels hoog op de politieke agenda. Het kabinet heeft de Sociaal Economische Raad gevraagd advies uit te brengen over de manier waarop het bewustzijn over krimp bij ondernemers vergroot kan worden. De SER is ook gevraagd aan te geven welke kansen er voor ondernemers zijn en welke acties zij kunnen ondernemen om in te spelen op krimp. Het SER-advies wordt eind dit jaar verwacht.
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.