of 59345 LinkedIn

'Statenverkiezing is geen opiniepeiling'

De verkiezingen voor de Provinciale Staten gaan over de provinciale politiek. Dat gaf de Groningse commissaris van de Koning René Paas mee aan de bewoners in zijn nieuwjaarstoespraak. "Laat je niks wijsmaken!'

De verkiezingen voor de Provinciale Staten gaan over de provinciale politiek. Dat gaf de Groningse commissaris van de Koning René Paas mee aan de bewoners in zijn nieuwjaarstoespraak. "Laat je niks wijsmaken!'

Keuzes

In zijn rede nam Paas het ondubbelzinnig op voor het lokale bestuur en de lokale en provinciale politiek. Die moet soms ongemakkelijke keuzes maken, stelde hij, maar 'politici worden gekozen om te kiezen. En hun keuzes hebben consequenties: schone handen is er niet bij. Vooruitgang ontstaat alleen als je dingen wilt veranderen. En elke oplossing schept weer nieuwe problemen. Hoe ver gaan we? Waar ligt de balans? Wat is nog acceptabel? Daarover denken ook Groningers verschillend.'

 

Stemmen

Paas riep Groningers op om vooral te gaan stemmen. Die steun uit de bevolking is hard nodig, stelde hij. 'Het is tegenwoordig ‘in’ om de tegenstelling te creëren tussen ‘het volk’ en ‘de elite’. Maar dat miskent de rol van volksvertegenwoordigers. Groninger Statenleden vormen de voorhoede van hún kiezers, maar ze vertegenwoordigen ondertussen álle Groningers. Statenleden steken enorm veel tijd in hun ambt. Ze praten met veel mensen. En ze steken hun nek uit door besluiten te nemen waar niet bij iedereen de vlag voor uitgaat. Maar ze doen dat, omdat ze daarmee voor Groningen van betekenis zijn.'

 

Opiniepeiling

De Groningse verkiezing moeten vooral over de provincie gaan, stelde de commissaris. Hij sprak zich sterk uit tegen het landelijk maken van de provinciale stemming. 'Sommigen zien in de Statenverkiezingen een opiniepeiling over het kabinet. Anderen doen alsof het gaat om de verkiezing van de Eerste Kamer. En er zullen mensen ontdekken dat hun ‘lijsttrekker’ voor de Senaat niet eens op hun stembiljet staat! Maar Statenverkiezingen gaan over de Staten. Over provinciale politiek. En over de grote vraagstukken van Groningen. Over de gevolgen daarvan voor Groningers. Dus laat je niks wijsmaken: dáárover gaan de verkiezingen.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frank (Wetenschappelijk medewerker) op
PS2019 gaan natuurlijk over de provinciale politiek én over de getrapte verkiezing van de Eerste Kamer.
Maar in alle gevallen bepaalt de kiezer waar zijn/haar stem over gaat c.q. door wordt gemotiveerd. Niet een, zelf ongekozen, CvdK.
Elke verkiezing is een opiniepeiling. Geen goede of representatieve opiniepeiling, maar weldegelijk een opiniepeiling.
Door Spijker (n.v.t.) op
@Ben. Het is mij uit het hart gegrepen!
Door Lezer (Kiezer) op
Paas is losgezongen van de politieke werkelijkheid. Door de koppeling van de PS verkiezingen aan de Eerste Kamer is dit de eerste gelegenheid voor de inwoners van dit land om een oordeel te geven over de Haagse werkelijkheid. Als de voortekenen niet bedriegen kon dat oordeel wel eens hard uitvallen. Dat en passant een betrekkelijk irrelevant bestuursorgaan als PS als bijproduct tot stand komt doet er weinig toe.
Door Ben (gemeenteambtenaar) op
Politici beweren bij elke verkiezing voor gemeenteraad en provincie dat het geen opiniepeiling is maar zo werkt het niet. Burgers grijpen bij gebrek aan inspraak of referenda naar deze verkiezingen om hun frustratie kwijt te raken en "af te rekenen" met de landelijke politiek. Wij hebben een staatsinrichting uit de tijd van de postkoets die lang goed heeft gewerkt maar nu toch echt aan onze 21e eeuw aangepast moet worden. Waarom niet rechtstreeks de 1e Kamer stemmen zonder getrapte verkiezingen? Waarom nog die 1e Kamer? Een rusthuis voor 2e Kamerleden die in de luwte nog jaren hun zakken vullen en nog af en toe interessant doen? Omdat in Thorbecke's tijd het volk veel analfabeet was stemde alleen de elite op elkaar met de adel in de 1e Kamer als een House of Lords. We stemmen nog steeds met het rode potlood op papier of het 1850 is. in deze tijd van social media, internetpanels, opiniepeilingen etc. hebben steeds meer mensen het gevoel dat niet naar hun geluisterd wordt in "Den Haag". Waarom niet de provincies vervangen door 4 grote landsdelen Noord, Oost ,West en Zuid Nederland? Rotterdam heeft meer inwoners dan heel Drente. Op de schop die staatsinrichting en meer invloed met referenda als in Zwitserland want in 1850 hadden ze ook geen bestuur meer als in de 17e eeuw.
Door Sjaak (waakzaam burger) op
Dat de verkiezingen voor de provinciale staten over de provincie (en de democratische vertegenwoordiging in het provinciale bestuur) gaan is een opmerking van normatieve aard. Feitelijk gezien worden wel de provinciale vertegenwoordigers gekozen, maar niet zonder dat in niet onbelangrijke mate gelet wordt op de indirecte verkiezing van leden van de Eerste Kamer door alle gekozen leden van Provinciale Staten. En voor de steun van het kabinet in de Staten-Generaal (het gehele parlement) is een sterke vertegenwoordiging van de partijen die het kabinet vormen belangrijk. Er is dus een politieke realiteit aan de orde die niet tot louter provinciale belangen kan worden teruggeschroefd.
Door Hans (afdelingsmanager) op
Onzin, Paas! De 1e Kamer wordt gekozen door de Provinciale Staten. Door strategisch te stemmen kun je het deze coalitie moeilijk maken, als je dat wil. Maar nog veel beter lijkt het me provincies gewoon op te heffen, want werkelijk geen hond luistert er nog naar. Ok, als ze geld uitgeven misschien nog, maar verder....