of 59345 LinkedIn

Statenleden: informatievoorziening eenzijdig

Veel Statenleden geven aan vaak dezelfde belangenbehartigers te zien. Verder vinden zij de informatievoorziening waar ze voor hun werk op zijn aangewezen eenzijdig. Dit blijkt uit een enquête onder 86 Statenleden naar  ervaringen met informatievoorziening en belangenbehartiging, uitgevoerd door Wallaart & Kusse Public Affairs en Open State Foundation.

Statenleden vinden de informatievoorziening waar ze voor hun werk op zijn aangewezen eenzijdig. Dit blijkt uit een enquête onder 86 Statenleden naar hun ervaringen met informatievoorziening en belangenbehartiging, uitgevoerd door Wallaart & Kusse Public Affairs en Open State Foundation.

Spreekuur
Maar 40 procent van de Statenleden heeft het idee meerdere geluiden uit de samenleving te horen. Ruim 60 procent geeft aan vaak dezelfde belangenbehartigers te zien of geen idee te hebben hoe representatief de verschillende belangen zijn die hen als volksvertegenwoordiger bereiken. ‘Men kan ons niet goed vinden maar heeft wel op- of aanmerkingen die ik graag zou horen’, reageert een Statenlid. ‘Een spreekuur per Statenlid of per partij zou wenselijk zijn.’

Stateninformatiesysteem rammelt
Een ander probleem dat Statenleden aankaarten is dat het officiële Stateninformatiesysteem, waarin de stukken staan ter voorbereiding van debatten, weinig transparant is. Statenleden twijfelen over de representativiteit van de stukken die hierin staan. Minder dan de helft vindt dat deze documenten de verschillende belangen goed weergeven. De andere helft vindt onduidelijk welke belangen zijn meegenomen of vindt het erop lijken dat slechts een deel van de belangen worden behartigd.

Transparantie over bronnen ‘wisselend’
Een klein deel van de Statenleden (16 procent) stelt dat in de interne stukken de belangen van de Gedeputeerde Staten sterk doorklinken. Ook is het bij veel stukken onduidelijk wat de bron van herkomst is. Minder dan een kwart van de Statenleden vindt dat de verschillende belangen die bij een onderwerp spelen duidelijk herleidbaar zijn. Volgens ruim 16 procent van de respondenten is dit ook niet na te speuren. Bijna 60 procent vindt de transparantie over de bron van de documenten in het informatiesysteem wisselend.

Toegankelijkheid Stateninformatiesysteem ondermaats
Een kwart van de respondenten vindt de toegankelijkheid van het Stateninformatiesysteem bovendien ondermaats. De kritiek van hen luidt dat het zoeken ‘tijdrovend’ en de informatie ‘niet overzichtelijk’ is. Het zoeken en vinden van documenten is een opgave en het ontbreken van goede dossiernummering is een terugkerende kritiek. ‘Er is enkele malen veranderd van coderingsmethode, waardoor afhankelijk van het jaar verschillende zoekopties gebruikt moeten worden om een document te vinden’, schrijft een Statenlid.

Wel behoefte aan informatie
Bijna alle Statenleden zeggen open te staan voor informatie van belangenbehartigers, bij voorkeur per e-mail of tijdens een werkbezoek. ‘Daar gaat het toch om in de politiek?’, aldus een Statenlid. Een weerwoord op een collegevoorstel wordt gewaardeerd door zowel coalitie- als oppositieleden. Een derde van de Statenleden geeft aan nauwelijks benaderd te worden door belangenbehartigers. Statenleden die meededen aan het onderzoek zijn afkomstig uit alle provincies, maar de verdeling is niet gelijk. Zo deed er maar één Fries Statenlid mee tegenover veertien Statenleden uit Overijssel. Minder dan een derde van de deelnemers is afkomstig uit coalitiepartijen, een iets hoger percentage uit oppositiepartijen, een derde was niet te herleiden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.