of 59295 LinkedIn

Stadsdelen verbijsterd over aangekondigd einde

Stadhuis Rotterdam
Stadhuis Rotterdam
Rotterdamse en Amsterdamse stadsdelen reageren verbaasd op het kabinetsplan de stadsdelen af te schaffen. Ze vrezen een groeiende afstand tussen bestuur en burger.

Rozenburg gaf 7 maanden geleden de gemeentelijke zelfstandigheid op en werd deelgemeente van Rotterdam. Nu dreigt door de kabinetsplannen opheffing. Met verbijstering heeft Rozenburg het regeerakkoord van VVD, CDA en gedoger PVV gelezen. ‘Het kabinet komt met voorstellen tot afschaffing van deelgemeenten en deelgemeenteraden’, staat er.

 

De voorzitter van deelgemeente Rozenburg, Ria de Sutter-Besters (Inwoners Partij Rozenburg): ‘Als onze raadsleden dit hadden geweten, hadden ze misschien wel een andere beslissing genomen. Je gaat ervan uit dat je als deelraad van een deelgemeente je eigenheid hebt en contact met de burgerij kunt behouden. Het was voor ons als zelfstandige gemeente een hele grote stap om onze zelfstandigheid op te geven. Sedert 18 maart zijn we deelgemeente van Rotterdam en dan zouden we ons nu weer moeten opheffen. Wij voelen ons bij de neus genomen. ’

 

Afstand

De motivatie van het kabinet om de deelgemeenten in Rotterdam en de stadsdelen in Amsterdam af te schaffen is, volgens het regeerakkoord, om de dienstverlening te verbeteren en de overheid dichter bij de burger te brengen. De Sutter: ‘Ik denk niet dat het zo werkt. Wij zitten in Rozenburg 30 kilometer van het stadhuis op de Coolsingel. Hoe kan men denken dat je dichter bij de burger komt als het stadhuis zo ver weg is? Er zal altijd iets van een overheid moeten zijn tussen het stadhuis en de oude gemeenschap van Rozenburg’.

 

In Amsterdam wijst voorzitter Paul Slettenhaar (VVD) van het stadsdeel Zuid - sinds 1 mei gevormd uit de voormalige stadsdelen Zuideramstel en Oud Zuid - ook op de afstand tussen bestuur en burger.

 

De enige liberale stadsdeelvoorzitter vindt dat in de discussie over de afschaffing van de stadsdelen ook twee andere afspraken uit het regeerakkoord betrokken moeten worden: wijzigingen op decentraal niveau moeten van onderop komen en het bestuur moet dichter bij de burgers staan. ‘Wij hebben net een bestuurlijke reorganisatie achter de rug. Organisatorisch is die nog niet afgerond. Wij zijn een deelgemeente met 130 duizend inwoners, de negentiende stad van Nederland.

 

Wij streven naar een optimale bediening van onze burgers en we willen daarnaast direct bestuurlijk aanspreekbaar zijn voor belanghebbenden als het bijvoorbeeld gaat om inrichting van grote winkelstraten en herprofilering van wijken. Dat is een behoorlijke opgave, maar als we geen stadsdeelbestuurders zouden hebben, wordt het voor bestuurders moeilijker om dat te doen.’

 

Drukte

Het verminderen van bestuurlijke drukte is een andere reden om de stadsdelen en deelgemeenten de wacht aan te zeggen. Jan Cees van Duin (VVD), voorzitter van deelgemeente Hillegersberg- Schiebroek, een van de vijf Rotterdamse deelgemeenten zonder PvdA-bestuurders: ‘Een erg gezocht argument. Wij als kleine deelgemeente met 42 duizend inwoners hebben bijvoorbeeld in onze zes wijken intensieve contacten met zes officiële bewonersorganisaties die gevraagd en ongevraagd advies geven. Tel uit hoeveel bewonersorganisaties dat zouden zijn voor een stad als Rotterdam met zeshonderdduizend inwoners. Het is uitgesloten dat een wethouder van de stad met al die bewonersorganisaties contact kan onderhouden. Als het gaat om politieke afwegingen kunnen wij als bestuur dat samen doen met inwoners en ondernemers. Deelgemeenten zijn daarom voor een grote stad een zegen!’

 

Voorzitter Edwin Smid (Nieuw Hoogvliet) van deelgemeente Hoogvliet: ‘Bestuurlijke drukte zit aan de kant van de diensten van de stad, niet bij dagelijkse besturen van de deelgemeenten. Afschaffen van onze deelgemeente zou bij de Hoogvlieters slecht vallen. Ik begrijp niet welk doel het kabinet nastreeft. Als je dichter bij de burger wilt staan, heb je juist de deelgemeente nodig. Het wordt een grote smeerboel als de stad alles zelf moet gaan doen.’

 

Moed

Leefbaar Rotterdam, dat in het verleden voor opheffing van de deelgemeenten pleitte, heeft drie stadsdeelvoorzitters. Luuk Wilson (IJsselmonde) is met vakantie. Frans van de Hilst (Prins Alexander) vindt het allemaal nog te prematuur, maar hij laat via zijn woordvoerder weten dat hij zich afvraagt waar het kabinet in deze moderne tijd de moed vandaan haalt om zich te bemoeien met de bestuurlijke inrichting van de zelfstandige gemeenten Rotterdam en Amsterdam. Brian Frowijn (Pernis) wil niet vooruitlopen op het gezamenlijke standpunt waarmee zijn partij gaat komen. ‘Als het kabinet doorzet, is dat zo, maar wij blijven gewoon ons werk doen.’

 

Martien Kuitenbrouwer (PvdA), voorzitter van stadsdeel Amsterdam West en tevens voorzitter van de gezamenlijke stadsdeelbestuurders in de hoofdstad, wil geen reactie geven op het kabinetsvoorstel. 

 

Gemeentewet moet gewijzigd
Het afschaffen van stadsdelen (Amsterdam) en deelgemeenten (Rotterdam) zoals het kabinet wil, vergt wijziging van de gemeentewet. Volgens artikel 87 lid 1 van de gemeentewet is het de vrijheid van gemeenten om een of meer deelgemeenten in te stellen: ‘De raad, het college en de burgemeester kunnen gezamenlijk een of meer deelgemeenten instellen.’ Elke gemeente kan deze zogeheten territoriale commissies van de raad instellen. De procedure voor het wijzigen van de gemeentewet kan in één kabinetsperiode van 4 jaar worden afgehandeld.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door jan koopmans (hoogvliet\) (fractievoorzitter) op
Nee, eigenlijk zou het natuurlijk het beste zijn als wij een soort centraal commitee zouden hebben, met een keer per jaar een vergadering, waar de partijvoorzitter aanwezig is, van die ene partij die er nog is.Dat zou natuurlijk het makkelijjkste zijn. Nog wat mensen er om heen die af en toe aplaudiseren als de voorzitter wat zegt en klaar. Waar was dat ook weer....
Door Herman Wals (deelraadslid D66 Amsterdam-Zuid) op
Het kabinet-Rutte wil de bestuurlijke drukte verminderen, te beginnen met de deelraden in Amsterdam en Rotterdam. Volgens critici komt dat de afstand tussen bestuur en burger in deze twee gemeenten beslist niet ten goede. Het verbeteren van het democratisch gehalte was in 1981 bij de invoering van de eerste deelraden inderdaad hét uitgangspunt. Om dit doel te bereiken werd een aantal van de grote ambtelijke bolwerken ontmanteld.

Door opheffing van de deelraden zal er een verschuiving plaatsvinden van het bestuurlijke naar het bureaucratische domein, met andere woorden: de macht van de ambtelijke organisatie neemt weer toe. En was het ook niet het kabinet-Rutte dat plannen maakt om de rol van het ambtelijk apparaat drastisch terug te dringen?
Door Brink Meijer (Bedrijfsadviseur) op
Even een retourtje kritiek naar Paul van den Einden. Wat hij dan zo uitmuntend vindt aan die deelgemeenten is onbeantwoord gebleven. Dat was toch de centrale vraag?
Zal u een voorbeeld geven. Ooit is mij door een OV te Rotterdam bedrijf gevraagd advies te verstrekken over een besluit van de deelgemeente Hillegersberg, de eindpunt voorzieningen van het personeel te voorzien van glasgordijnen en plantjes teneinde integratie te bewerkstelligen met de woonomgeving. De totale kosten bedroegen € 150.000,- U kunt raden welk inhoudelijk advies in deze is verstrekt. De betreffende wethouder was in alle staten maar zijn plan ging niet door. Een sprekend voorbeeld van verkwisting van belastinggeld en dan nog wel op dit niveau.
Bedenksels die de bewoners tarten omdat profilering voorop staat en nooit eens het belang van de wijk of deelgemeente. Wel eens de opkomst gezien bij de verkiezing van die grappenmakerij? Hoe kleinschaliger de inspraak hoe kleiner de gedachte omdat iemand bedenkt een zebrapad rood en wit te markeren, zoiets. Eren verfje dat € 200.000,- moest kosten. Voorbeelden te over om dit gedoe af te zweren. Ik kan moeilijk respect opbrengen voor mensen die zoiets bedenken en daar heel indringend hun wil mee opleggen. Behalve kosten hebben ze zelden iets van belang gerealiseerd. Dat is geen verzonnen gedachte, dat is een feit.
Door Paul van den Eijnden (griffier) op
Het is een bedrijfsadviseur ( Brink Meijer)onwaardig om zo denigrerend doen over bestuurders van deelgemeenten. Kennelijk heeft hij geen idee wat er zich afspeeld in de deelgemeenten en hoeveel inzet bestuurders hebben. Jammer hoor. Ik hoop niet dat zijn adviezen van dezelfde kwaliteit zijn:-)
Door Brink Meijer (Bedrijfsadviseur) op
Eindelijk de bevrijding van de volslagen idioterie der deelgemeenten. Nog erger dan een centraal gezag der steden. Maar dat centrale gezag en besluitvorming moet terug naar de oorsprong. Een bureaucratisch molog wordt gesloopt en ik had daar gaarne een mokertje voor willen aanreiken. Het maakte wat betreft recht en regels uit in welk deel van je eigen stad je woonde. De ongekozen, maar wel benoemde wethoudertjes van die deelrepublieken hadden nog meer behoefte aan eigen standbeelden dan de echte baasjes. Beslissingen nemen over miljoenen aan uitgaven waarvan geen mens meer begreep met welk doel laat staan over het hoe en waarom. Het centrale gezag ging zich nog belangrijker voelen en gedragen alsof ze een vrijstaat regeerden. Nee hoor, de slopershamer is voor de burger der grote steden een welkome opluchting. Glorieus einde aan de chaos. Bellen blazen doen ze maar thuis. De regering zit er om bestaande wetgeving aan te passen danwel te wijzigen en dus Artikel 87 van de gemeentewet ook, zo simpel is het. Brian Frowijn (ja, die van Pernis) maar die verder niemand wil kennen, zegt dat ze gewoon door gaan met hun werk. Mag hoor Brian, wel vrijwilligerswerk dan hè?
Wie zegt dat deze nieuwe regering geen daden kan stellen? Weg met al die treiteraars der burgers.
Door Nico (adviseur) op
Iedereen verlangt weer naar eenvoud en overzichtelijkheid. En het mag ons niet teveel kosten. Mijn idee is om na een geslaagde digitalisering van 80% van de producten (vergunningen en andere documenten) te volstaan met max. 10 provincies met elk ook weer max. 10 gemeenten. Stoppen met fenomeen deelgemeenten en openbare lichamen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Verder alle ZBO's onderbrengen bij een ministerie of een provincie. Duidelijke taakverdeling doorvoeren in de zin van "en die gaat erover en niemand anders". Dit sluit een servicegerichte benadering van de burger helemaal niet uit. Digitale balie, wijkservicepunten, halen en/of brengen reisdocumenten etc.. Allemaal mogelijk.
Door Andreas Dijk (voormalig adjunct-secretaris VVD-Bestuurdersvereniging) op
@Broadcaster Hoezo wilden we met zijn allen grotere bestuurlijke eenheden? En als ik lees dat een klein Rotterdams stadsdeel al meer dan 40.000 inwoners telt, dan lijkt mij dat al aardig aan de maat. Bij de eventuele opheffing van deelgemeenten/stadsdelen moet gewoon de vraag worden beantwoord of zij aan hun doel voldoen. Schaalgrootte is daarbij niet van belang.
Door Armand (Ambtenaar) op
Stadsdeelraden zijn een soort wachtkamer voor politici waarvoor op centraal niveau "nog" geen plek beschikbaar is. De afstand tussen burger en bestuur is een gelegenheidsargument. Grote bestuurklijke eenheden kunnen "als zij tenminste het willen" de afstand tussen burger en bestuur ook kort houden en kosten minder
Door Broadcaster (ambtenaar) op
Zo spoedig mogelijk wijzigen dat artikel 87, lid 1. We wilden toch met zijn alleen grotere bestuurlijke eenheden? Dan moet je ze niet via achterdeur in de vorm van deelraden weer terug halen.