Dit najaar ontstond ophef over het gebruik van het rubbergranulaat, vermalen autobanden, op de voetbalvelden. Verscheidene wetenschappers vonden het gebruik ervan onverantwoord omdat het stoffen kon bevatten die kankerverwekkend zouden zijn. Het RIVM heeft nu geconcludeerd dat er weliswaar stoffen in het rubber zitten die kanker zouden kunnen veroorzaken maar dat er zo weinig uitkomt dat dat geen risico vormt.

Betere gezondheidsnormen

Experts bestudeerden korrels verzameld op honderd kunstgrasvelden. Ze pleiten er wel voor met betere gezondheidsnormen te komen voor de velden met rubberkorrels. De nu geldende normen verschillen namelijk van land tot land en van product tot product. Betere en strengere normen kunnen bijdragen aan het terugdringen van de breed levende zorgen over de gezondheidsrisico's.

Niet in mond stoppen
De velden moeten wel gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk sporten. Kleine kinderen moeten het spul natuurlijk niet onbeperkt in hun mond stoppen, aldus het RIVM. Het RIVM onderzocht de stoffen in rubbergranulaat van sportvelden. Daarnaast werden laboratoriumproeven gedaan om te onderzoeken welke stoffen uit de korrels vrijkomen als de sporter ermee in aanraking komt. Daarmee is uitgezocht in welke mate stoffen via de huid in het lichaam kunnen komen, via het spijsverteringskanaal of via de longen. 'Rubbergranulaat bevat weliswaar schadelijke stoffen, maar deze stoffen komen slechts in beperkte mate vrij uit het rubbergranulaat na inslikken, bij huidcontact of door verdamping bij warm weer', stelt het rijksinstituut.

Onder de normen

Volgens de onderzoekers liggen de gemeten concentraties schadelijke stoffen in rubbergranulaat ruim onder de algemene Europese normen. Een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker is niet gevonden. (ANP)